Niðurstöður efnisorðaleitar

eftirlit


144. þing
  -> aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum og málefni fatlaðs fólks (aukin vinnuvernd og notendastýrð persónuleg þjónusta). 454. mál
  -> aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (áreiðanleikakannanir, eftirlit o.fl.). 729. mál
  -> alþjóðleg öryggismál o.fl. (erlend herskip og herloftför o.fl., breyting ýmissa laga). 628. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 75/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (ólöglegt skógarhögg og markaðssetning á timbri, EES-reglur). 425. mál
  -> byggingarvörur (heildarlög, EES-reglur). 54. mál
  -> efnalög (EES-reglur og eftirlit o.fl.). 690. mál
  -> eftirlit með gistirými. 617. mál
  -> eftirlit með lögreglu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-223. mál
  -> eftirlit með starfsháttum lögreglu. 358. mál
  -> eftirlit með starfsháttum lögreglu. 450. mál
  -> eftirlit með verðbreytingum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-506. mál
  -> eftirlit með vistráðningu. 523. mál
  -> eftirlitsstjórnvöld/eftirlitsaðilar. 61. mál
  -> eftirlitsstjórnvöld/eftirlitsaðilar. 62. mál
  -> eftirlitsstjórnvöld/eftirlitsaðilar. 63. mál
  -> eftirlitsstjórnvöld/eftirlitsaðilar. 64. mál
  -> eftirlitsstjórnvöld/eftirlitsaðilar. 65. mál
  -> eftirlitsstjórnvöld/eftirlitsaðilar. 66. mál
  -> eftirlitsstjórnvöld/eftirlitsaðilar. 67. mál
  -> eftirlitsstjórnvöld/eftirlitsaðilar. 68. mál
  -> eftirlitsstjórnvöld/eftirlitsaðilar. 69. mál
  -> eftirlitsstjórnvöld/eftirlitsaðilar. 70. mál
  -> eftirlitsstjórnvöld/eftirlitsaðilar. 71. mál
  -> farþegaflutningar á landi í atvinnuskyni (heildarlög, EES-reglur). 504. mál
  -> fjármálafyrirtæki (starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur). 571. mál
  -> framleiðsla, verðlagning og sala búvöru o.fl. (umsjón og útgreiðsla beingreiðslna). 694. mál
  -> fullgilding bókunar við samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum (OPCAT). 186. mál
  -> innflutningur dýra (erfðaefni holdanautgripa). 643. mál
  -> leiga skráningarskyldra ökutækja (heildarlög). 421. mál
  -> leynilegt eftirlit með almenningi (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1232. mál
  -> loftför. 821. mál
  -> lyfjalög (lyfjagát, EES-reglur). 645. mál
  -> lögbinding lágmarkslauna (heildarlög). 210. mál
  -> mál stjórnarformanns Fjármálaeftirlitsins (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-243. mál
  -> meðferð elds og varnir gegn gróðureldum (heildarlög, strangari reglur). 512. mál
  -> meðferð sakamála og lögreglulög (skipan ákæruvalds, rannsókn efnahagsbrotamála o.fl.). 430. mál
  -> Menntamálastofnun (heildarlög). 456. mál
  -> merkingar og upplýsingaskylda varðandi orkunotkun heimilistækja (EES-reglur). 99. mál
  -> náttúrupassi (heildarlög). 455. mál
  -> notkun þalata. 531. mál
  -> raforkulög (kerfisáætlun, EES-reglur). 305. mál
  -> sala fasteigna og skipa (heildarlög). 208. mál
  -> samningur hafnríkja til að uppræta ólöglegar, ótilkynntar og eftirlitslausar veiðar (aðgangur erlendra skipa að höfnum). 451. mál
  -> Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi (uppfærsla kerfisins, EES-reglur). 376. mál
  -> siðareglur fyrir alþingismenn. 768. mál
  -> siglingalög (bótaábyrgð farsala o.fl., EES-reglur). 672. mál
  -> skráning tjónabifreiða og eftirlit. 151. mál
  -> spilahallir (heildarlög). 153. mál
  -> störf og hlutverk fjölmiðlanefndar og endurskoðun laga um fjölmiðla. 491. mál
  -> tekjur af strandveiðigjaldi. 490. mál
  -> umferðareftirlit. 215. mál
  -> umræður um störf þingsins 23. júní (störf þingsins). B-1237. mál
  -> umræður um störf þingsins 24. júní (störf þingsins). B-1242. mál
  -> umræður um störf þingsins 3. febrúar (störf þingsins). B-565. mál
  -> upplýsingar um loftmengun. 452. mál
  -> veðlánastarfsemi einstaklinga. 738. mál
  -> veiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands (hafnríkisaðgerðir). 418. mál
  -> vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu (heildarlög, EES-reglur). 154. mál
  -> viðurlög við brotum á fjármálamarkaði o.fl. (breyting ýmissa laga, EES-reglur). 622. mál
  -> visthönnun vöru sem notar orku (EES-reglur). 98. mál
  -> vistvæn vottun matvæla. 740. mál
  -> vistvæn vottun matvæla (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1269. mál
  -> vopnalög (skoteldar, EES-reglur). 673. mál
  -> þjónusta fyrir fólk með fíknivanda. 144. mál
  -> öryggi rafrænna skilríkja. 778. mál
  -> öryggisbúnaður í bifreiðum fyrir fatlað fólk. 715. mál