Niðurstöður efnisorðaleitar

upplýsingar og upplýsingatækni


144. þing
  -> aðgangur að skjölum skv. 29. gr. laga um opinber skjalasöfn. 752. mál
  -> aðgangur að upplýsingum við vinnu við fjárlaga- og tekjufrumvörp. 377. mál
  -> aðgangur landsmanna að háhraðatengingu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-888. mál
  -> aðgengi að fjárhagsupplýsingum ríkisins. 381. mál
  -> aðgengi að upplýsingum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-257. mál
  -> aðgengi handhafa rannsóknarheimilda að upplýsingum. 115. mál
  -> aðgerðaáætlun um notkun íslensku í stafrænni upplýsingatækni. 44. mál
  -> aðgerðir til að efla lítil og meðalstór fyrirtæki og fyrirtæki í tækni- og hugverkaiðnaði. 13. mál
  -> afgreiðsla mála hjá úrskurðarnefnd um upplýsingamál. 756. mál
  -> athugun rekstrarfélags Stjórnarráðsins á trúnaðarbroti í innanríkisráðuneytinu. 401. mál
  <- 144 atvinnuvegir
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 269/2014 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (markaðssetning og notkun forefna sprengiefna, EES-reglur). 608. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 29/2015 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn (hugverkaréttindi, EES-reglur). 632. mál
  -> ásakanir forsætisráðherra um trúnaðarbrest (um fundarstjórn). B-850. mál
  -> ávarp forseta (tilkynningar forseta). B-783. mál
  -> birting gagna um endurreisn viðskiptabanka. 555. mál
  -> eftirlit með hvalveiðum. 172. mál
  -> evrópsk samstarfsráð í fyrirtækjum (EES-reglur). 72. mál
  -> eyðing upplýsinga úr gagnagrunni lögreglunnar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-670. mál
  -> fjarskiptamál (sérstök umræða). B-872. mál
  -> fjarskiptaupplýsingar alþingismanna. 739. mál
  -> fjarskipti (afnám gagnageymdar). 665. mál
  -> fjarvinnsluverkefni fyrir skjalasöfn (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-321. mál
  -> fjármálafyrirtæki (starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur). 571. mál
  -> framkvæmd upplýsingalaga og upplýsingastefnu. 532. mál
  -> framkvæmd þingsályktunar um tjáningar- og upplýsingafrelsi (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-285. mál
  -> framkvæmd þingsályktunar um tjáningar- og upplýsingafrelsi (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-440. mál
  -> gagnaver og gagnahýsing (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-98. mál
  -> greiðslur til upplýsingatæknifyrirtækja. 128. mál
  -> hagnýting internetsins og réttindavernd netnotenda. 16. mál
  -> haldlagning netþjóna. 119. mál
  -> háhraðanettengingar í dreifbýli. 216. mál
  -> heilbrigðisþjónusta (reglugerðarheimild, EES-reglur). 76. mál
  -> heimild skattrannsóknarstjóra til kaupa á erlendum gögnum um skattundanskot. 543. mál
  -> hlutafélög o.fl. (samþykktir). 12. mál
  -> höfundalög (EES-reglur, munaðarlaus verk). 700. mál
  -> höfundalög (einkaréttindi höfunda, samningskvaðir o.fl., EES-reglur). 702. mál
  -> innleiðing rafrænna skilríkja. 385. mál
  -> innleiðing tilskipunar um endurnot opinberra upplýsinga. 742. mál
  -> landmælingar og grunnkortagerð (gjaldfrjáls landupplýsingagrunnur). 560. mál
  -> leyniskýrslur fyrir kröfuhafa (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-805. mál
  -> ljósleiðarar. 520. mál
  -> meðferð trúnaðargagna í innanríkisráðuneyti. 735. mál
  -> meðferð trúnaðargagna í innanríkisráðuneyti. 736. mál
  -> Menntamálastofnun (heildarlög). 456. mál
  -> miðlun upplýsinga og vernd uppljóstrara (heildarlög). 647. mál
  -> mótun stefnu stjórnvalda um flokkun, vernd og skráningu ræktunarlands. 481. mál
  -> mæling á gagnamagni í internetþjónustu. 117. mál
  -> net- og upplýsingaöryggi. 793. mál
  -> notkun á landsléninu .is (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-152. mál
  -> notkun á tölvum og spjaldtölvum í þingsal (tilkynningar forseta). B-593. mál
  -> nýr vefur Alþingis (tilkynningar forseta). B-812. mál
  -> opnun sendibréfa. 118. mál
  -> opnun sendibréfa. 327. mál
  -> rafræn auðkenni og skuldaleiðrétting (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-24. mál
  <- 144 rafræn upplýsingatækni
  -> reglugerð um vopnabúnað lögreglu. 373. mál
  -> ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga (heildarlög). 307. mál
  -> Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi (uppfærsla kerfisins, EES-reglur). 376. mál
  -> sending sönnunargagna með tölvupósti. 114. mál
  -> sérhæfð þjónustumiðstöð á sviði heilbrigðis- og félagsþjónustu (heildarlög). 257. mál
  -> siðareglur fyrir stjórnsýsluna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-855. mál
  -> staða og öryggi í fjarskiptum á landsbyggðinni og uppbygging háhraðatengingar í dreifbýli (sérstök umræða). B-22. mál
  -> staða upplýsingafrelsis á Íslandi (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-318. mál
  <- 144 stafræn upplýsingatækni
  -> starfsskilyrði þekkingarfyrirtækja (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-553. mál
  -> Stjórnarráð Íslands (skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.). 434. mál
  -> störf bresks lögreglumanns á Íslandi. 178. mál
  -> störf og hlutverk fjölmiðlanefndar og endurskoðun laga um fjölmiðla. 491. mál
  -> tekjuskattur (álagningarskrár). 676. mál
  <- 144 tölvukerfi, tölvutækni og tölvusamskipti
  -> umboðsmaður skuldara (upplýsingaskylda og dagsektir). 159. mál
  -> umræður um störf þingsins 15. október (störf þingsins). B-147. mál
  -> umræður um störf þingsins 18. nóvember (störf þingsins). B-293. mál
  -> umræður um störf þingsins 21. apríl (störf þingsins). B-829. mál
  -> umræður um störf þingsins 21. janúar (störf þingsins). B-496. mál
  -> umræður um störf þingsins 22. október (störf þingsins). B-194. mál
  -> umræður um störf þingsins 23. september (störf þingsins). B-70. mál
  -> umræður um störf þingsins 24. júní (störf þingsins). B-1242. mál
  -> umræður um störf þingsins 3. mars (störf þingsins). B-667. mál
  -> umræður um störf þingsins 4. mars (störf þingsins). B-679. mál
  -> umræður um störf þingsins 5. nóvember (störf þingsins). B-235. mál
  -> umræður um störf þingsins 7. október (störf þingsins). B-117. mál
  -> umræður um störf þingsins 8. desember (störf þingsins). B-380. mál
  -> upplýsinga- og sannleiksskylda ráðherra (rangar upplýsingar veittar á Alþingi). 396. mál
  -> upplýsinga- og tjáningarfrelsi (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-689. mál
  -> upplýsingaleki frá Alþingi (um fundarstjórn). B-882. mál
  -> upplýsingalög (kaup á vörum og þjónustu). 272. mál
  -> upplýsingar til þingmanna við vinnslu breytingartillagna (um fundarstjórn). B-212. mál
  -> upplýsingar um loftmengun. 452. mál
  -> upplýsingar um skattaskjól (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-330. mál
  -> útgáfa ópersónugreinanlegra upplýsinga um skattgreiðslur landsmanna. 468. mál
  -> vernd afhjúpenda. 380. mál
  -> verndun friðhelgi einkalífsins í stafrænum miðlum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-206. mál
  -> viðskiptasaga einstaklinga hjá fjármálastofnunum. 82. mál
  -> þagnarskylda starfsmanna Alþingis um orð og athafnir þingmanna. 533. mál
  -> þingsköp Alþingis og almenn hegningarlög (hagsmunaárekstrar alþingismanna). 666. mál
  -> örnefni (heildarlög). 403. mál
  -> öryggi rafrænna skilríkja. 778. mál