Niðurstöður efnisorðaleitar

verslun, viðskipti


144. þing
  -> aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (áreiðanleikakannanir, eftirlit o.fl.). 729. mál
  -> aðgerðir í loftslagsmálum. 221. mál
  -> aðgerðir til að draga úr matarsóun. 21. mál
  -> aðgerðir til að efla lítil og meðalstór fyrirtæki og fyrirtæki í tækni- og hugverkaiðnaði. 13. mál
  -> aðkoma Íslands að TiSA-viðræðunum (sérstök umræða). B-657. mál
  -> aðskilnaður starfsemi fjárfestingarbanka og viðskiptabanka. 333. mál
  -> afskipti ráðuneytis af skipan stjórnarformanns fjármálafyrirtækis (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1045. mál
  -> alþjóðleg öryggismál o.fl. (erlend herskip og herloftför o.fl., breyting ýmissa laga). 628. mál
  <- 144 atvinnuvegir
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 269/2014 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (markaðssetning og notkun forefna sprengiefna, EES-reglur). 608. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 75/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (ólöglegt skógarhögg og markaðssetning á timbri, EES-reglur). 425. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 88/2014 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi, EES-reglur). 516. mál
  -> brot á banni við áfengisauglýsingum. 570. mál
  -> byggingarvörur (heildarlög, EES-reglur). 54. mál
  -> dýrasjúkdómar og varnir gegn þeim (leyfisveitingar og EES-reglur). 644. mál
  -> efnalög (EES-reglur og eftirlit o.fl.). 690. mál
  -> eftirlit með verðbreytingum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-506. mál
  -> endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi (sala endurnýjanlegs eldsneytis, úrgangsefni, rafmagn)). 677. mál
  -> endurskoðun á samningi við Evrópusambandið um viðskipti með landbúnaðarvörur. 499. mál
  -> endurskoðun lagaákvæða um notkun þjóðfánans. 167. mál
  -> endurskoðun verklagsreglna um skilarétt neytenda, gjafabréf og inneignarnótur. 563. mál
  -> evrópsk samstarfsráð í fyrirtækjum (EES-reglur). 72. mál
  -> Farice ehf.. 631. mál
  -> farmflutningar á landi (aukið eftirlit, starfsleyfi o.fl., EES-reglur). 503. mál
  -> farþegaflutningar á landi í atvinnuskyni (heildarlög, EES-reglur). 504. mál
  -> fjárhagslegar tryggingarráðstafanir (EES-reglur). 4. mál
  -> framhald umræðu um frumvarp um verslun með áfengi (um fundarstjórn). B-143. mál
  -> framleiðsla, verðlagning og sala búvöru o.fl. (umsjón og útgreiðsla beingreiðslna). 694. mál
  -> fríverslun við Samtök ríkja í Suðaustur-Asíu, ASEAN. 683. mál
  -> fríverslunarsamningur við Japan. 127. mál
  -> Fríverslunarsamtök Evrópu og Evrópska efnahagssvæðið 2014. 500. mál
  -> frumvarp um afnám gjaldeyrishafta (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1043. mál
  -> frumvarp um sölu áfengis í matvöruverslunum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-739. mál
  -> gagnaver og gagnahýsing (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-98. mál
  -> gjaldeyrismál (reglur um fjármagnshöft, afnám undanþágna o.fl.). 785. mál
  -> greiðsludráttur í verslunarviðskiptum (EES-reglur). 8. mál
  -> greiðslur til upplýsingatæknifyrirtækja. 128. mál
  -> hagnýting internetsins og réttindavernd netnotenda. 16. mál
  -> hagsmunagreining íslenskra fyrirtækja erlendis á sviði þjónustuviðskipta í tengslum við TiSA-viðræðu. 554. mál
  -> heimild skattrannsóknarstjóra til kaupa á erlendum gögnum um skattundanskot. 543. mál
  -> hlutafélög o.fl. (samþykktir). 12. mál
  -> húsnæðissamvinnufélög (réttarstaða búseturéttarhafa og rekstur húsnæðissamvinnufélaga). 697. mál
  -> hvalveiðar og verðmæti hvalkjöts og nýting. 457. mál
  -> hækkun tollkvóta inn á markaði Evrópusambandsins. 199. mál
  -> innflutningsbann á hráu kjöti (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-136. mál
  -> innflutningstollar á landbúnaðarvörum. 320. mál
  -> innflutningur á grænlensku kjöti. 200. mál
  -> innleiðing rafrænna skilríkja. 385. mál
  -> ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög). 11. mál
  -> jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (vörukaup og þjónusta, EES-reglur). 562. mál
  -> kennitöluflakk (sérstök umræða). B-76. mál
  -> kostnaður á greiðslu krafna með gjalddaga eða eindaga sem ber upp á frídag eða helgi. 50. mál
  -> kynning á frumvörpum um afnám gjaldeyrishafta (um fundarstjórn). B-1146. mál
  -> leiga skráningarskyldra ökutækja (heildarlög). 421. mál
  -> losun gjaldeyrishafta (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-179. mál
  -> lyfjalög (auglýsingar). 408. mál
  -> lykilþættir er varða mögulegan útflutning orku um sæstreng. 329. mál
  -> lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda (EES-reglur). 6. mál
  -> lögfesting reglna um þunna eiginfjármögnun. 460. mál
  -> markaðshlutdeild og samkeppni í dagvöruverslun. 461. mál
  -> markaðslausnir í sjávarútvegi (sérstök umræða). B-976. mál
  -> matarsóun. 47. mál
  -> málefni Íslandspósts (sérstök umræða). B-797. mál
  -> merking á vörum frá hernumdum svæðum Palestínu. 559. mál
  -> merkingar og upplýsingaskylda varðandi orkunotkun heimilistækja (EES-reglur). 99. mál
  -> mótun viðskiptastefnu Íslands. 23. mál
  -> mæling á gagnamagni í internetþjónustu. 117. mál
  -> nefnd um ákvæði laga um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum. 641. mál
  -> niðurfelling aðflutningsgjalda af ódýrum vörum. 330. mál
  -> notkun þalata. 531. mál
  -> plastpokanotkun. 166. mál
  -> raforkustrengur til Evrópu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-135. mál
  -> raforkustrengur til Evrópu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-203. mál
  -> refsiaðgerðir gagnvart Ísrael (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-45. mál
  -> rekstrarkostnaður og rekstrartekjur ÁTVR. 347. mál
  -> rýmkun heimilda lífeyrissjóða til fjárfestinga. 393. mál
  -> sala á eignarhlut Landsbanka Íslands í Borgun hf.. 437. mál
  -> sala fasteigna og skipa (heildarlög). 208. mál
  -> samkeppni á smásölumarkaði (sérstök umræða). B-747. mál
  -> samkeppni í mjólkuriðnaði (sérstök umræða). B-128. mál
  -> samningur um baráttu gegn mútugreiðslum til erlendra opinberra starfsmanna í alþjóðlegum viðskiptum. 725. mál
  -> skoðun á lagningu sæstrengs. 168. mál
  -> skuldauppgjör einstaklinga, félaga og fyrirtækja við fjármálastofnanir í meirihlutaeigu ríkisins. 816. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða). 30. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (leyfilegur munur á milli eignarliðs og lífeyrisskuldbindinga). 75. mál
  -> spilahallir (heildarlög). 153. mál
  -> staðlaðar verðmerkingar fyrir mælieiningaverð. 663. mál
  -> störf í allsherjar- og menntamálanefnd (um fundarstjórn). B-655. mál
  -> störf í allsherjar- og menntamálanefnd (um fundarstjórn). B-678. mál
  -> svör við atvinnuumsóknum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-44. mál
  -> söfnunarkassar og happdrættisvélar. 472. mál
  -> tekjuskattur o.fl. (breyting ýmissa laga). 356. mál
  -> TiSA-samningurinn (sérstök umræða). B-39. mál
  -> TiSA-viðræðurnar. 48. mál
  -> tollalög (sýnishorn verslunarvara). 251. mál
  -> tollamál á sviði landbúnaðar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-577. mál
  -> tollar af milliríkjaverslun við Japan. 79. mál
  -> tollar og matvæli. 727. mál
  -> umræður um störf þingsins 1. júlí (störf þingsins). B-1286. mál
  -> umræður um störf þingsins 10. desember (störf þingsins). B-400. mál
  -> umræður um störf þingsins 15. október (störf þingsins). B-147. mál
  -> umræður um störf þingsins 16. september (störf þingsins). B-32. mál
  -> umræður um störf þingsins 17. febrúar (störf þingsins). B-598. mál
  -> umræður um störf þingsins 17. mars (störf þingsins). B-711. mál
  -> umræður um störf þingsins 22. maí (störf þingsins). B-996. mál
  -> umræður um störf þingsins 23. september (störf þingsins). B-70. mál
  -> umræður um störf þingsins 24. júní (störf þingsins). B-1242. mál
  -> umræður um störf þingsins 24. september (störf þingsins). B-73. mál
  -> umræður um störf þingsins 28. apríl (störf þingsins). B-864. mál
  -> umræður um störf þingsins 29. apríl (störf þingsins). B-865. mál
  -> umræður um störf þingsins 3. febrúar (störf þingsins). B-565. mál
  -> upplýsingalög (kaup á vörum og þjónustu). 272. mál
  -> vátryggingarsamningar (hreyfanleiki viðskiptavina). 120. mál
  -> verðskerðingargjald af hrossakjöti. 708. mál
  -> verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis). 17. mál
  -> viðskiptasaga einstaklinga hjá fjármálastofnunum. 82. mál
  <- 144 viðskipti
  -> viðvera heilbrigðisráðherra í umræðu um sölu áfengis (um fundarstjórn). B-167. mál
  -> viðvera heilbrigðisráðherra í umræðu um sölu áfengis (um fundarstjórn). B-176. mál
  -> viðvera heilbrigðisráðherra í umræðu um sölu áfengis (um fundarstjórn). B-196. mál
  -> virðisaukaskattsuppgjör heildverslana með lyf og lækningavörur. 182. mál
  -> virðisaukaskattur (undanþága og endurgreiðslur til íþróttafélaga). 411. mál
  -> visthönnun vöru sem notar orku (EES-reglur). 98. mál
  -> vistvæn vottun matvæla (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1269. mál
  -> vísun máls um verslun með áfengi til nefndar (um fundarstjórn). B-132. mál
  -> vopnalög (skoteldar, EES-reglur). 673. mál
  -> vöruinnflutningur frá Kína eftir staðfestingu fríverslunarsamnings. 667. mál
  -> þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fánans við markaðssetningu vöru og þjónustu). 685. mál
  -> þjónustusamningur við Samtökin ´78. 711. mál