Niðurstöður efnisorðaleitar

skattar


145. þing
  -> aðgerðaáætlun um orkuskipti. 802. mál
  -> aðgerðaáætlun Vísinda- og tækniráðs. 574. mál
  -> aðgerðaáætlun Vísinda- og tækniráðs. 719. mál
  -> aðgerðir í húsnæðismálum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1030. mál
  -> aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum o.fl.. 787. mál
  -> afsláttur af stöðugleikaskatti (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-161. mál
  -> aukatekjur presta þjóðkirkjunnar. 94. mál
  -> áhrif samnings við ESB um tollaniðurfellingu og tollalækkun á landbúnaðarvörum. 167. mál
  -> átaksverkefni í eftirliti með fylgni við vinnu- og skattalöggjöf. 620. mál
  -> bráðaaðgerðir til að tryggja öllum húsnæði á viðráðanlegum kjörum. 15. mál
  -> búvörulög. 85. mál
  -> búvörulög o.fl. (búvörusamningar, búnaðarlagasamningur). 680. mál
  -> byggingarsjóður Landspítala (heildarlög). 4. mál
  -> eignir í skattaskjólum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-694. mál
  -> erlend skattaskjól. 590. mál
  -> ferðamál. 621. mál
  -> fjármagnsflutningar og skattgreiðslur álfyrirtækja. 623. mál
  <- 145 fjármál
  -> fjármálafyrirtæki (nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja, leiðrétting). 381. mál
  -> fjármögnun og rekstur nýsköpunarfyrirtækja og smærri fyrirtækja í vexti. 668. mál
  -> framtíðarsýn í skattkerfum og samfélagslegt hlutverk skatta (sérstök umræða). B-933. mál
  -> gatnagerðargjald (framlenging gjaldtökuheimildar). 403. mál
  -> gistináttaskattur (skipting skatts). 654. mál
  -> gjald af áfengi og tóbaki (lýðheilsusjóður). 62. mál
  -> gjaldeyrismál o.fl. (fjárstreymistæki til að draga úr neikvæðum áhrifum fjármagnsinnstreymis). 810. mál
  -> greiðslur almannatrygginga til örorkulífeyrisþega. 235. mál
  -> hlutafélög og einkahlutafélög (kennitöluflakk). 546. mál
  -> hlutdeild sveitarfélaga í svokölluðum bankaskatti (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1156. mál
  -> inn- og útskattur hótela og gistiheimila. 799. mál
  -> kostnaður við ívilnanir til stóriðju (sérstök umræða). B-1227. mál
  -> könnun á réttarstöðu með tilliti til gjaldtöku við náttúruvætti. 151. mál
  -> lyfjalög og lækningatæki (gjaldtaka, EES-reglur). 473. mál
  -> lækkun tryggingagjalds (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-368. mál
  -> lækkun tryggingagjalds vegna 60 ára og eldri. 255. mál
  -> metanframleiðsla. 572. mál
  -> náttúruvernd (varúðarregla, almannaréttur, sérstök vernd, framandi tegundir o.fl.). 140. mál
  -> orkukostnaður heimilanna. 868. mál
  -> ráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af gjöldum fyrir slík réttindi. 805. mál
  -> rekstrarumhverfi fjölmiðla (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1143. mál
  -> rekstrarumhverfi fjölmiðla (sérstök umræða). B-1186. mál
  -> samfélagsjöfnuður (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1300. mál
  -> samkomulag stjórnvalda og slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja. 319. mál
  -> samþjöppun aflaheimilda og veiðigjald. 173. mál
  -> skattafsláttur af ferðakostnaði til og frá vinnu. 831. mál
  -> skattafsláttur vegna kostnaðar við ferðir til og frá vinnu. 179. mál
 >> 07.10.2015 15:12:45 (0:02:14) Helgi Hjörvar ræða, 1.* dagskrárliður fundi 17/145
 >> 21.10.2015 15:23:05 (0:02:15) Preben Jón Pétursson ræða, 1.* dagskrárliður fundi 24/145
 >> 11.11.2015 15:04:23 (0:01:35) Helgi Hjörvar ræða, 1.* dagskrárliður fundi 31/145
 >> 20.01.2016 15:34:19 (0:02:09) Oddný G. Harðardóttir ræða, 1.* dagskrárliður fundi 64/145
 >> 30.08.2016 13:35:25 (0:02:11) Helgi Hjörvar ræða, 1.* dagskrárliður fundi 142/145
 >> 30.08.2016 13:37:41 (0:02:04) Þorsteinn Sæmundsson ræða, 1.* dagskrárliður fundi 142/145
 >> 30.08.2016 13:42:01 (0:02:20) Elsa Lára Arnardóttir ræða, 1.* dagskrárliður fundi 142/145
 >> 30.08.2016 14:02:57 (0:02:05) Páll Valur Björnsson ræða, 1.* dagskrárliður fundi 142/145
 >> 30.08.2016 14:05:11 (0:02:01) Valgerður Bjarnadóttir ræða, 1.* dagskrárliður fundi 142/145
 >> 31.08.2016 15:14:58 (0:02:10) Elsa Lára Arnardóttir ræða, 1.* dagskrárliður fundi 143/145
 >> 31.08.2016 15:21:51 (0:02:11) Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir ræða, 1.* dagskrárliður fundi 143/145
 >> 06.09.2016 13:34:00 (0:01:45) Helgi Hjörvar ræða, 1.* dagskrárliður fundi 147/145
 >> 06.09.2016 13:40:30 (0:02:08) Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir ræða, 1.* dagskrárliður fundi 147/145
 >> 06.09.2016 14:00:48 (0:02:18) Svandís Svavarsdóttir ræða, 1.* dagskrárliður fundi 147/145
  -> skattar og gjöld (breyting ýmissa laga). 373. mál
  -> skattar og gjöld (tryggingagjald, samsköttun milli skattþrepa). 667. mál
  -> skattar og gjöld á vistvæn ökutæki og eldsneyti. 221. mál
  -> skattaskjól og mögulegar lagabreytingar til að sporna við starfsemi þeirra. 782. mál
  -> skatteftirlit og skattrannsóknir. 389. mál
  -> skattfrjáls útgreiðsla séreignarsparnaðar. 108. mál
  -> skattlagning á fjármagnshreyfingar – Tobin-skattur. 171. mál
  -> skattlagning bónusa og arðgreiðslna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1127. mál
  -> skattundanþágur vegna innflutts lífeldsneytis. 812. mál
  -> skipting fjármagnstekna og launatekna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1298. mál
  -> skráning og mat fasteigna (ákvörðun matsverðs). 634. mál
  -> staðgreiðsla opinberra gjalda. 633. mál
  -> stefna í skattlagningu á bifreiðaeigendur (sérstök umræða). B-934. mál
  -> stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð. 818. mál
  -> stöðugleikaframlag slitabúa föllnu bankanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-193. mál
  -> tekjuskattur (gengishagnaður). 33. mál
  -> tekjuskattur (afnám rúmmálsreglu). 34. mál
  -> tekjuskattur (skattafsláttur vegna útleigu á einni íbúð). 86. mál
  -> tekjuskattur (útfararstyrkur). 303. mál
  -> tekjuskattur (fæðispeningar sjómanna). 655. mál
  -> tekjuskattur (þunn eiginfjármögnun). 735. mál
  -> tekjuskattur o.fl. (nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja). 172. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga (afnám lágmarksútsvars). 42. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga (sérstök umræða). B-59. mál
  -> tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (framlenging gildistíma, hækkun á hlutfalli endurgreiðslu). 618. mál
  -> tollalög og virðisaukaskattur (gjalddagar aðflutningsgjalda). 609. mál
  <- 145 tollar
  -> tryggingagjald og samsköttun milli skattþrepa (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-955. mál
  -> undirbúningur búvörusamninga og minnkuð tollvernd. 161. mál
  -> uppbygging og rekstur fráveitna (gjaldtökuheimildir, réttindi og skyldur fráveitna). 404. mál
  -> upplýsingar um eignir í skattaskjólum, opinber innkaup (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-654. mál
  -> upplýsingar um skattskil (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-768. mál
  -> útsvarstekjur sveitarfélaga. 107. mál
  -> vatnsveitur sveitarfélaga (skilgreining og álagning vatnsgjalds). 400. mál
  -> veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heimagisting, veitingastaðir án áfengisveitinga, ótímabundin rekstrarleyfi). 457. mál
  -> verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis). 13. mál
  -> viðbrögð stjórnvalda við skattaskjólum (sérstök umræða). B-786. mál
  -> virðisaukaskattur (undanþága og endurgreiðslur til íþróttafélaga). 8. mál
  -> virðisaukaskattur. 405. mál
  -> virðisaukaskattur (útleiga veiðiréttar og sala veiðileyfa). 406. mál
  -> ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016 (breyting ýmissa laga). 2. mál
  -> þriðja kynslóð farsíma (brottfall laganna). 265. mál
  -> þunn eiginfjármögnun. 364. mál
  -> þunn eiginfjármögnun og skattasamningar við álverin (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1124. mál