Niðurstöður efnisorðaleitar

umhverfismál


150. þing
  -> aðlögun að loftslagsbreytingum og aðgerðaáætlun þar að lútandi. 349. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 269/2019 um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn (samvinna á sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins o.fl.). 374. mál
  -> árangurstenging kolefnisgjalds. 75. mál
  -> endurskoðun á lagaumhverfi fyrir smávirkjanir. 310. mál
  -> endurskoðun á ráðstöfun almannafjár við gæðastýringu í sauðfjárrækt. 32. mál
  -> græn utanríkisstefna. 568. mál
  -> grænn samfélagssáttmáli. 31. mál
  -> heimild sveitarfélaga til að innheimta umhverfisgjöld. 64. mál
  -> hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, plastvörur). 720. mál
  -> hvatar fyrir fyrirtæki í landbúnaði og sjávarútvegi og líffræðilega fjölbreytni. 548. mál
  -> hvatar fyrir iðnaðar- og þjónustufyrirtæki og líffræðilega fjölbreytni. 547. mál
  -> innflutningur og notkun á jarðefnaeldsneyti. 219. mál
  -> loftslagsmál (skuldbindingar og losunarheimildir). 718. mál
  -> lögbundin verkefni Umhverfisstofnunar. 913. mál
  -> lögbundin verkefni Framkvæmdasýslu ríkisins. 756. mál
  -> lögbundin verkefni Landgræðslunnar. 919. mál
  -> lögbundin verkefni Náttúrufræðistofnunar Íslands. 917. mál
  -> lögbundin verkefni ráðuneytisins. 907. mál
  -> lögbundin verkefni Skipulagsstofnunar. 916. mál
  -> lögbundin verkefni Skógræktarinnar. 910. mál
  -> lögbundin verkefni Stofnunar Vilhjálms Stefánssonar. 914. mál
  -> lögbundin verkefni úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. 909. mál
  -> lögbundin verkefni Úrvinnslusjóðs. 912. mál
  -> lögbundin verkefni Veðurstofu Íslands. 908. mál
  -> mótun stefnu Íslands um málefni hafsins. 461. mál
  -> náttúrustofur. 103. mál
  -> náttúruvernd (óbyggt víðerni). 611. mál
  -> norðurskautsmál 2019. 551. mál
  -> nýskógrækt. 303. mál
  -> oíuflutningar. 558. mál
  -> olíu- og eldsneytisdreifing. 573. mál
  -> Orkusjóður. 639. mál
  -> sérstakt tímabundið fjárfestingarátak. 699. mál
  -> svartolíubrennsla skipa. 575. mál
  -> tekjuskattur (frádráttur vegna kolefnisjöfnunar). 27. mál
  -> tekjuskattur (frádráttur vegna gjafa og framlaga). 293. mál
  dh: umhverfismál (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-767. mál
  -> umhverfisskattar, umhverfisgjöld og skattalegar ívilnanir. 401. mál
  -> uppbygging á friðlýstum svæðum. 788. mál
  -> urðun úrgangs. 787. mál
  -> úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála (kæruheimild samtaka). 45. mál
  -> úttekt á vinnslu kolefnishlutlauss eldsneytis. 284. mál
  -> vistvæn innkaup. 162. mál
  -> þjóðarátak í landgræðslu. 365. mál