Niðurstöður efnisorðaleitar

landbúnaður


150. þing
  -> aðgerðaáætlun í jarðamálum. 20. mál
  -> aðgerðaáætlun um að efla matvælaöryggi, tryggja vernd búfjárstofna og bæta samkeppnisstöðu innlendrar matvælaframleiðslu. 369. mál
  -> aðgerðaáætlun um matvælaöryggi og vernd búfjárstofna. 562. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 210/2019 um breytingu á I. og II. viðauka við EES-samninginn (heilbrigði dýra, plantna, tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun). 274. mál
  -> árleg losun gróðurhúsalofttegunda og kolefnisbinding árið 2019. 958. mál
  -> birting upplýsinga um opinbera styrki og aðrar greiðslur í landbúnaði. 741. mál
  -> breyting á ýmsum lögum á sviði landbúnaðar og matvæla vegna einföldunar regluverks og stjórnsýslu. 714. mál
  -> breyting á ýmsum lögum er varða eignarráð og nýtingu fasteigna (aðilar utan EES, landeignaskrá, ráðstöfun landeigna, aukið gagnsæi). 715. mál
  -> búvörulög og búnaðarlög (verðlagsnefnd búvara, undanþágur frá ákv. samkeppnislaga, verðjöfnunargjöld). 163. mál
  -> endurskoðun búvörusamnings fyrir mjólkurframleiðslu. 197. mál
  -> endurskoðun reglugerðar nr. 189/1990. 601. mál
  -> framkvæmd EES-samningsins. 222. mál
  -> greiðslur til sauðfjárbúa árin 2014-2018. 407. mál
  -> greiðslur til sauðfjárræktar og nautgriparæktar. 684. mál
  -> hvatar fyrir fyrirtæki í landbúnaði og sjávarútvegi og líffræðilega fjölbreytni. 548. mál
  -> innflutningur sojabauna og ræktun. 540. mál
  -> kjötrækt. 78. mál
  -> kolefnismerking á kjötvörur og garðyrkjuafurðir til manneldis. 265. mál
  -> loftslagsmál (skuldbindingar og losunarheimildir). 718. mál
  -> lögbundin verkefni á málefnasviði ráðherra. 777. mál
  -> Matvælasjóður. 728. mál
  -> mótun efnahagslegra hvata til að efla ræktun orkujurta á Íslandi. 44. mál
  -> nýsköpun í landbúnaði. 236. mál
  -> ræktarland. 552. mál
  -> sala og dreifing kjöts úr heimaslátrun. 565. mál
  -> stjórnunar- og verndaráætlun fyrir álftir og gæsastofna á Íslandi. 203. mál