Niðurstöður efnisorðaleitar

sveitarfélög


150. þing
  -> aðgerðir í þágu sveitarfélaga vegna faraldurs kórónuveiru. 890. mál
  -> afhendingaröryggi raforku. 475. mál
  -> almennar íbúðir (hækkun tekju- og eignamarka leigjenda o.fl.). 320. mál
  -> áfangastaðastofur landshluta. 989. mál
  -> ákvæði laga um vegi og aðra innviði. 632. mál
  -> barnalög (fæðingarstaður og sveitarfélag fyrsta lögheimilis barns). 119. mál
  -> barnaverndarnefndir. 356. mál
  -> biðlistar eftir hjúkrunar- og dvalarrýmum. 403. mál
  -> biðtími og stöðugildi sálfræðinga. 256. mál
  -> breyting á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru (frekari aðgerðir). 726. mál
  -> búsetuöryggi í dvalar- og hjúkrunarrýmum. 41. mál
  -> dvalar- og hvíldarrými. 283. mál
  -> fasteignagjöld ríkisins. 225. mál
  -> félagsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum. 647. mál
  -> flutnings- og dreifikerfi raforku. 479. mál
  -> fornminjaskráning á landi. 420. mál
  -> forvarnir meðal barna og ungmenna gegn kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi og áreitni, ásamt áætlun um aðgerðir fyrir árin 2021–2025. 643. mál
  -> framboð og kjör forseta Íslands og kosningar til Alþingis (rafræn söfnun meðmæla, heiti sveitarfélaga). 719. mál
  -> frádráttur frá tekjuskatti. 961. mál
  -> gerð stefnu um móttöku skemmtiferðaskipa á Íslandi. 372. mál
  -> grunnskólar (framlög til sjálfstætt rekinna grunnskóla). 16. mál
  -> grunnskólar (ritfangakostnaður). 230. mál
  -> heimild sveitarfélaga til að innheimta umhverfisgjöld. 64. mál
  -> heimild til að stofna opinbert hlutafélag um uppbyggingu samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu. 735. mál
  -> hjúkrunarrými. 518. mál
  -> jarðalög (forkaupsréttur sveitarfélaga). 29. mál
  -> Kristnisjóður o.fl. (ókeypis lóðir). 50. mál
  -> könnun á hagkvæmni strandflutninga. 367. mál
  -> mannvirki (flokkun mannvirkja og eftirlit með mannvirkjagerð). 943. mál
  -> málefni aldraðra (öldungaráð). 383. mál
  -> málefni innflytjenda (móttaka flóttafólks og innflytjendaráð). 457. mál
  -> niðurfelling vega af vegaskrá. 929. mál
  -> NPA-samningar. 774. mál
  -> rafræn fasteignaviðskipti og ástandsskýrslur fasteigna. 327. mál
  -> rafvæðing hafna. 177. mál
  -> ráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af gjöldum fyrir slík réttindi. 936. mál
  -> rekstur hjúkrunarheimila. 174. mál
  -> sameining sveitarfélaga. 268. mál
  -> staðgreiðsla við innborgun í lífeyrissjóð. 25. mál
  -> stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga fyrir árin 2019–2033 og aðgerðaáætlun fyrir árin 2019–2023. 148. mál
  -> stofnanir sem brotið hafa jafnréttislög. 681. mál
  -> sveitarstjórnarlög (íbúakosningar um einstök mál). 49. mál
  -> sveitarstjórnarlög (neyðarástand í sveitarfélagi). 648. mál
  -> sveitarstjórnarlög (afturköllun ákvörðunar). 696. mál
  -> söfnun upplýsinga um dreifingu starfa. 530. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga (forsendur úthlutana úr Jöfnunarsjóði). 391. mál
  -> undanþágur frá fasteignaskatti. 154. mál
  -> uppbygging og rekstur fráveitna (átak í fráveitumálum). 776. mál
  -> upplýsingamiðlun um heimilisofbeldismál. 116. mál
  -> vegalög (framlenging). 471. mál
  -> verslun með áfengi og tóbak (staðsetning áfengisverslunar). 53. mál
  -> virðisaukaskattur (endurgreiðsla virðisaukaskatts). 26. mál
  -> þjónusta við eldra fólk. 462. mál
  -> þjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir (notendaráð). 838. mál