Niðurstöður efnisorðaleitar

skattar


150. þing
  -> aðgerðir í þágu smærri fyrirtækja. 30. mál
  -> árangurstenging kolefnisgjalds. 75. mál
  -> breyting á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru (frekari aðgerðir). 726. mál
  -> breyting á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru. 683. mál
  -> breyting á ýmsum lögum um skatta og gjöld (staðgreiðsla, álagning o.fl.). 450. mál
  -> breyting á ýmsum lögum vegna skattlagningar tekna erlendra lögaðila o.fl. (samsköttun, CFC-félög o.fl.). 269. mál
  -> breytingar á sköttum og gjöldum. 288. mál
  -> brottfall ýmissa laga (úrelt lög). 529. mál
  -> fasteignagjöld ríkisins. 225. mál
  -> Fiskistofa (niðurfelling strandveiðigjalds). 71. mál
  -> fjárhæð veiðigjalda. 487. mál
  -> fjármagnstekjuskattur. 305. mál
  -> fjármagnstekjuskattur af inneignarvöxtum skuldara vegna endurútreiknings lána. 595. mál
  -> frádráttur frá tekjuskatti. 961. mál
  -> gjald af áfengi og tóbaki (áfengisgjald). 646. mál
  -> greiðslur stjórnvaldssekta. 740. mál
  -> heimild sveitarfélaga til að innheimta umhverfisgjöld. 64. mál
  -> innheimta félagsgjalda. 235. mál
  -> innheimta opinberra skatta og gjalda. 314. mál
  -> íslensk landshöfuðlén. 612. mál
  -> kolefnisskattur og kostnaður aðgerða til að minnka losun kolefnis. 218. mál
  -> loftslagsmál (skuldbindingar og losunarheimildir). 718. mál
  -> lögbundin verkefni skattrannsóknarstjóra ríkisins. 752. mál
  -> lögbundin verkefni Skattsins. 751. mál
  -> lögbundin verkefni Úrvinnslusjóðs. 912. mál
  -> lögbundin verkefni yfirskattanefndar. 760. mál
  -> rafræn birting álagningarskrár. 110. mál
  -> skattleysi launatekna undir 350.000 kr.. 9. mál
  -> staðgreiðsla opinberra gjalda og tryggingagjald (frestun gjalddaga). 659. mál
  -> staðgreiðsla við innborgun í lífeyrissjóð. 25. mál
  -> stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði). 18. mál
  -> stimpilgjald (lækkun gjalds, brottfall laga). 93. mál
  -> stimpilgjald (afnám stimpilgjalds af skjölum varðandi eignayfirfærslu skipa). 313. mál
  -> stimpilgjald (gjaldstofn og helmingsafsláttur). 569. mál
  -> strandveiðar árið 2020. 992. mál
  -> tekjur ríkissjóðs vegna sölu á lyfseðilsskyldum lyfjum. 560. mál
  -> tekjuskattur (gengishagnaður). 89. mál
  -> tekjuskattur (félög undanskilin fjármagnstekjuskatti). 96. mál
  -> tekjuskattur (frádráttur vegna gjafa og framlaga). 293. mál
  -> tekjuskattur (frádráttur ). 392. mál
  -> tekjuskattur (milliverðlagning). 594. mál
  -> tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (Grænland og Færeyjar). 104. mál
  -> tollalög o.fl.. 245. mál
  -> tryggingagjald (afnám tryggingagjalds á fjölmiðla). 484. mál
  -> umhverfisskattar, umhverfisgjöld og skattalegar ívilnanir. 401. mál
  -> umhverfistölfræði bílaflotans. 291. mál
  -> utanvegaakstur og verndun lands á hálendi Íslands. 59. mál
  -> virðisaukaskattur (endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað). 10. mál
  -> virðisaukaskattur (endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað). 939. mál