Niðurstöður efnisorðaleitar

heilbrigðismál


151. þing
  -> aðgengi að lyfinu Spinraza. 788. mál
  -> aðgerðir gegn áfengis- og vímuefnavanda. 805. mál
  -> aðgerðir gegn átröskun. 856. mál
  -> aðgerðir í útlöndum. 877. mál
  -> ályktun þingfundar ungmenna. 510. mál
  -> átröskunarteymi. 467. mál
  -> ávana- og fíkniefni (afglæpavæðing vörslu neysluskammta). 146. mál
  -> ávana- og fíkniefni (afglæpavæðing neysluskammta). 714. mál
  -> barna- og unglingadeild Landspítalans. 151. mál
  -> biðlistar í heilbrigðiskerfinu. 394. mál
  -> biðtími eftir sérfræðilæknum. 511. mál
  -> biðtími hjá Greiningar - og ráðgjafastöð ríkisins. 150. mál
  -> biðtími hjá Þroska- og hegðunarstöð. 149. mál
  -> biðtími og stöðugildi geðlækna. 753. mál
  -> biðtími og stöðugildi sálfræðinga. 754. mál
  -> breyting á sóttvarnalögum (aðgerðir á landamærum). 442. mál
  -> breytingar á skipulagi og framkvæmd skimunar fyrir krabbameini í leghálsi. 560. mál
  -> einstaklingar með greindan hegðunarvanda eftir heilaskaða. 71. mál
  -> einstaklingar með greindan hegðunarvanda eftir heilaskaða. 72. mál
  -> fimm ára aðgerðaáætlun heilbrigðisstefnu 2022-2026. 849. mál
  -> fjöldi sjúkrarýma á Landspítala. 169. mál
  -> fjöldi sýkinga og andláta af völdum COVID-19 veirunnar. 410. mál
  -> framleiðsla innrennslisvökva til notkunar í lækningaskyni. 131. mál
  -> gerð skoðanakönnunar um afstöðu til dánaraðstoðar meðal heilbrigðisstarfsfólks. 529. mál
  -> gjaldfrjálsar tannréttingar fyrir börn. 816. mál
  -> greiðara aðgengi að meðferðarúrræðum á sjúkrahúsinu Vogi. 50. mál
  -> innlagnir á Vog og fíknimeðferðardeild Landspítala. 806. mál
  -> kostnaður við skimun fyrir brjóstakrabbameini. 724. mál
  -> kynrænt sjálfræði (ódæmigerð kyneinkenni). 22. mál
  -> liðskiptaaðgerðir. 328. mál
  -> lýtaaðgerðir á stúlkum og starfsemi lýtalækna. 181. mál
  -> lækningatæki. 18. mál
  -> læknisbústaðurinn á Vífilsstöðum. 882. mál
  -> mat á árangri af sóttvarnaaðgerðum. 611. mál
  -> mat á því hvernig megi lágmarka kostnað sjúklinga vegna langvinnra og lífshættulegra sjúkdóma. 589. mál
  -> málefni fólks með ADHD. 813. mál
  -> meðferðarúrræði og biðlistar á Vogi. 263. mál
  -> mygla í húsnæði Landspítalans. 685. mál
  -> neysluskammtar fíkniefna. 881. mál
  -> ný verkefni Landspítala. 723. mál
  -> Nýr Landspítali ohf.. 171. mál
  -> offituaðgerðir. 728. mál
  -> rannsóknir á nýgengi krabbameina á Suðurnesjum. 853. mál
  -> rannsóknir á þunglyndi meðal eldri borgara. 825. mál
  -> rekstur Landspítala árin 2010 til 2020. 722. mál
  -> réttindi sjúklinga (aðgerðir og rannsóknir á börnum). 530. mál
  -> réttindi sjúklinga (beiting nauðungar). 563. mál
  -> samningar um rannsóknir á lífsýnum erlendis. 593. mál
  -> sértæk þjónustueining fyrir einstaklinga með sjaldgæfa sjúkdóma og langveik börn. 57. mál
  -> sjúklingatrygging (tryggingavernd í klínískum lyfjarannsóknum). 457. mál
  -> sjúkrahótel Landspítala. 725. mál
  -> skimun fyrir krabbameini. 486. mál
  -> sóttvarnalög (opinberar sóttvarnaráðstafanir o.fl.). 329. mál
  -> sóttvarnalög (sóttvarnahús). 743. mál
  -> sóttvarnalög og útlendingar (sóttvarnahús og för yfir landamæri). 747. mál
  -> staða aðgerða samkvæmt þingsályktun nr. 18/150 um fræðslu um vefjagigt og endurskoðun á skipan sérhæfðrar endurhæfingarþjónustu. 526. mál
  -> tafir á aðgerðum og biðlistar. 117. mál
  -> takmörkun á sölu flugelda. 449. mál
  -> tjón af völdum rakaskemmda og myglusvepps á fasteignum ríkisins. 671. mál
  -> tjón af völdum rakaskemmda og myglusvepps í fasteignum og um réttarstöðu eigenda þeirra. 669. mál
  -> tjón af völdum rakaskemmda og myglusvepps í leikskólum og grunnskólum. 670. mál
  -> tæknifrjóvganir. 860. mál
  -> tæknifrjóvgun. 782. mál
  -> uppbygging geðsjúkrahúss. 395. mál
  -> úttekt á heilsutengdum forvörnum eldra fólks. 47. mál
  -> viðbrögð við langvinnum heilsuvanda eftir COVID-19. 520. mál
  -> þjóðarátak í lýðheilsutengdum forvörnum. 555. mál
  -> þyrlupallur á Heimaey. 144. mál