Niðurstöður efnisorðaleitar

heilbrigðisþjónusta


151. þing
  -> aðgengi að Nyxoid-nefúða eða sambærilegu lyfi. 630. mál
  -> aðgengi einstaklinga sem ferðast til Íslands að þungunarrofi. 239. mál
  -> aðgerðir gegn áfengis- og vímuefnavanda. 805. mál
  -> aðgerðir gegn átröskun. 856. mál
  -> aðgerðir í útlöndum. 877. mál
  -> afnám vasapeningafyrirkomulags. 236. mál
  -> ávana- og fíkniefni (afglæpavæðing vörslu neysluskammta). 146. mál
  -> ávana- og fíkniefni (afglæpavæðing neysluskammta). 714. mál
  -> barna- og unglingadeild Landspítalans. 151. mál
  -> bið eftir geðheilbrigðis- eða endurhæfingarúrræði. 297. mál
  -> biðlistar í heilbrigðiskerfinu. 394. mál
  -> biðtími eftir sérfræðilæknum. 511. mál
  -> biðtími og stöðugildi geðlækna. 753. mál
  -> biðtími og stöðugildi sálfræðinga. 754. mál
  -> breytingar á skipulagi og framkvæmd skimunar fyrir krabbameini í leghálsi. 560. mál
  -> búsetuöryggi í dvalar- og hjúkrunarrýmum. 240. mál
  -> einstaklingar með greindan hegðunarvanda eftir heilaskaða. 71. mál
  -> einstaklingar með greindan hegðunarvanda eftir heilaskaða. 72. mál
  -> endurgreiðsla ferðakostnaðar Sjúkratrygginga Íslands. 729. mál
  -> ferðakostnaður vegna tannréttinga. 521. mál
  -> fimm ára aðgerðaáætlun heilbrigðisstefnu 2022-2026. 849. mál
  -> fjöldi innlagna á Landspítala vegna valaðgerða. 252. mál
  -> fjöldi sjúkrarýma á Landspítala. 169. mál
  -> geðheilbrigðisþjónusta í landinu. 318. mál
  -> hjúkrunarheimili og meðferðarstofnanir. 648. mál
  -> innlagnir á Vog og fíknimeðferðardeild Landspítala. 806. mál
  -> kostnaður við skimun fyrir brjóstakrabbameini. 724. mál
  -> kvótaflóttamenn og umsækjendur um alþjóðlega vernd. 250. mál
  -> liðskiptaaðgerðir. 328. mál
  -> liðskiptasetur. 197. mál
  -> lýðheilsustefna. 645. mál
  -> mat á því hvernig megi lágmarka kostnað sjúklinga vegna langvinnra og lífshættulegra sjúkdóma. 589. mál
  -> málefni aldraðra (sambúð á öldrunarstofnunum). 164. mál
  -> málefni fólks með ADHD. 813. mál
  -> meðferð barna og unglinga sem upplifa kynmisræmi hjá transteymi barna- og unglingageðdeildar Landspítala. 687. mál
  -> munur á rekstrarkostnaði Vífilsstaða og annrra hjúkrunarheimila. 333. mál
  -> ný velferðarstefna fyrir aldraða. 720. mál
  -> ný verkefni Landspítala. 723. mál
  -> offituaðgerðir. 728. mál
  -> rekstur Landspítala árin 2010 til 2020. 722. mál
  -> réttindi sjúklinga (aðgerðir og rannsóknir á börnum). 530. mál
  -> samningar um rannsóknir á lífsýnum erlendis. 593. mál
  -> sértæk þjónustueining fyrir einstaklinga með sjaldgæfa sjúkdóma og langveik börn. 57. mál
  -> sjúkratryggingar (endurgreiðsla kostnaðar). 401. mál
  -> staða aðgerða samkvæmt þingsályktun nr. 18/150 um fræðslu um vefjagigt og endurskoðun á skipan sérhæfðrar endurhæfingarþjónustu. 526. mál
  -> störf læknanema. 293. mál
  -> tafir á aðgerðum og biðlistar. 117. mál
  -> transteymi barna- og unglingageðdeildar Landspítala. 305. mál
  -> tæknifrjóvganir. 860. mál
  -> tæknifrjóvgun. 782. mál
  -> viðspyrna við vímuefnavanda og fíkn. 786. mál