Niðurstöður efnisorðaleitar

skattar


152. þing
  -> árangurstenging kolefnisgjalds. 286. mál
  -> birting bindandi álita um tollaflokkun. 648. mál
  -> breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2022. 3. mál
  -> endurskoðun á laga- og reglugerðaumhverfi sjókvíaeldis. 93. mál
  -> endurskoðun skattmatsreglna. 359. mál
  -> fasteignamat 2021 vegna bílastæða við fjöleignarhús. 269. mál
  -> ferðagjöf. 309. mál
  -> Fiskistofa (niðurfelling strandveiðigjalds). 35. mál
  -> fjármálastefna 2022–2026. 2. mál
  -> Framkvæmdasjóður aldraðra. 144. mál
  -> gjaldtaka í sjókvíaeldi og skipting tekna til sveitarfélaga. 297. mál
  -> heildarendurskoðun rekstrarumhverfis fjölmiðla. 476. mál
  -> hækkun lágmarksiðgjalds til lífeyrissjóðs (lágmarkstryggingavernd, tilgreind séreign o.fl.). 690. mál
  -> lækkun vörugjalds af bifreiðum. 196. mál
  -> mat á bifreiðahlunnindum. 327. mál
  -> ráðstöfun útvarpsgjalds. 129. mál
  -> rástöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af gjöldum fyrir slík réttindi. 700. mál
  -> skattar og gjöld (gjalddagar, refsinæmi o.fl.). 4. mál
  -> skattar og gjöld (bifreiðagjald o.fl.). 5. mál
  -> skattar og gjöld (leiðrétting). 211. mál
  -> skattleysi launatekna undir 350.000 kr. 7. mál
  -> skilyrði fyrir gerð greiðsluáætlunar um skatta og opinber gjöld. 737. mál
  -> staðgreiðsla opinberra gjalda o.fl. (frestun gjalddaga og framlenging umsóknarfrests). 210. mál
  -> staðgreiðsla við innborgun í lífeyrissjóði. 53. mál
  -> stimpilgjald (lækkun gjalds, brottfall laga). 99. mál
  -> stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði). 177. mál
  -> stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (framlenging bráðabirgðaákvæða). 569. mál
  -> tekjur af losun gróðurhúsalofttegunda. 379. mál
  -> tekjuskattur (samsköttun). 137. mál
  -> tekjuskattur (heimilishjálp). 176. mál
  -> tekjuskattur (frádráttur). 182. mál
  -> tekjuskattur (viðbót persónuafsláttar). 285. mál
  -> tekjuskattur o.fl. (mótvægisaðgerðir vegna verðbólgu). 678. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga (gjaldstofn fasteignaskatts). 78. mál
  -> tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (hækkun hlutfalls endurgreiðslu). 692. mál
  -> tryggingagjald (afmörkuð undanþága fjölmiðla). 254. mál
  -> verkefnið ,,Allir vinna". 215. mál
  -> virðisaukaskattur (vistvæn skip). 44. mál
  -> virðisaukaskattur (fjöldatakmörkun rafmagnsbifreiða o.fl.). 679. mál
  -> ættliðaskipti bújarða. 139. mál