Niðurstöður efnisorðaleitar

alþjóðasamningar


153. þing
  -> aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutímaskráning starfsmanna). 940. mál
  -> aðgerðir og barátta gegn heimilisofbeldi og ofbeldi gegn konum. 496. mál
  -> aðild Íslands að kjarnavopnalausu svæði á Norðurlöndum. 850. mál
  -> afvopnun o.fl.. 953. mál
  -> almannatryggingar (skerðing á lífeyri vegna búsetu). 44. mál
  -> alþjóðlegar þvingunaraðgerðir og frysting fjármuna. 974. mál
  -> bann við olíuleit. 949. mál
  -> birting alþjóðasamninga. 109. mál
  -> endurskoðendur og endurskoðun o.fl. (endurskoðunarnefndir, siðareglur, sektarákvæði o.fl.). 981. mál
  -> endurteknar umsóknir og Dyflinnarmál. 888. mál
  -> endurviðtökusamningar. 417. mál
  -> evrópskir langtímafjárfestingarsjóðir. 137. mál
  -> fjarskipti o.fl. (fjarskiptanet, skráning, eftirlit o.fl.). 947. mál
  -> fjármálafyrirtæki og vátryggingastarfsemi (búsetuskilyrði stjórnenda). 381. mál
  -> flokkun úrgangs og urðun. 311. mál
  -> flugvélar og sjóför sem borið geta kjarnavopn. 917. mál
  -> framtíð Breiðafjarðar. 333. mál
  -> friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja. 91. mál
  -> fullgilding og lögfesting valfrjálsrar bókunar við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. 49. mál
  -> gagnkvæm gilding ökuskírteina. 350. mál
  -> greiðslureikningar. 166. mál
  -> heilbrigðisstarfsmenn (tilkynningar um heimilisofbeldi). 856. mál
  -> hollustuhættir og mengunarvarnir (geymsla koldíoxíðs). 889. mál
  -> íslensk ökuskírteini. 500. mál
  -> kostnaður vegna þátttöku Íslands í EES-samstarfinu. 844. mál
  -> landamæri. 212. mál
  -> landsmarkmið í loftslagsmálum. 495. mál
  -> lyfjalög og lækningatæki (upplýsingar um birgðastöðu). 938. mál
  -> lögheimilisskilyrði laga um gjaldþrotaskipti. 204. mál
  -> merking á vörum frá hernumdum svæðum Palestínu. 777. mál
  -> neytendastofa o.fl. (réttarúrræði neytendaverndarsamtaka). 76. mál
  -> peningamarkaðssjóðir. 328. mál
  -> raforkulög (raforkuöryggi o.fl.). 943. mál
  -> raforkulög og Orkustofnun (Raforkueftirlitið). 983. mál
  -> réttlát græn umskipti. 90. mál
  -> samdráttur í losun gróðurhúsalofttegunda. 878. mál
  -> samningur Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnum. 86. mál
  -> samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. 61. mál
  -> sérstök ákvæði í fríverslunarsamningum. 251. mál
  -> skráning raunverulegra eigenda (skipti eða slit tiltekinna skráningarskyldra aðila). 226. mál
  -> skuldbindingar Íslands samkvæmt Kyoto-bókuninni. 149. mál
  -> skuldbindingar vegna stöðlunar. 338. mál
  -> tillaga til þingsályktunar um vistmorð. 192. mál
  -> tóbaksvarnir (innihaldsefni, umbúðir o.fl.). 530. mál
  -> undirritun og fullgilding valfrjálsrar bókunar við alþjóðasamning um efnahagsleg, félagsleg og menningarlega réttindi. 374. mál
  -> upplýsingagjöf um sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu og flokkunarkerfi fyrir sjálfbærar fjárfestingar. 415. mál
  -> utanríkis- og alþjóðamál 2022. 852. mál
  -> úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála (kæruheimild samtaka). 37. mál
  -> úthlutun tollkvóta á matvörum. 527. mál
  -> útvistun aðgerða vegna of langs biðtíma. 282. mál
  -> vaktstöð siglinga (skipulag o.fl.). 975. mál
  -> vinnumiðlunarnet Evrópu (EURES). 400. mál
  -> vopnalög (skotvopn, skráning, varsla, eftirlit o.fl.). 946. mál
  -> yfirlýsing um neyðarástand í loftslagsmálum. 21. mál