Niðurstöður efnisorðaleitar

landbúnaður


153. þing
  -> aðgerðir til að treysta innlenda matvælaframleiðslu. 258. mál
  -> búvörulög (niðurgreiðsla á raforku til garðyrkjubænda). 101. mál
  -> búvörulög og búnaðarlög (verðlagsnefnd, undanþágur frá samkeppnislögum, verðjöfnunargjöld). 127. mál
  -> efling kornræktar á Íslandi. 336. mál
  -> endurheimt votlendis á ríkisjörðum. 472. mál
  -> fyrirkomulag matvælaframleiðslu til neyðarbirgða. 397. mál
  -> fæðuöryggi og sjálfbærni. 469. mál
  -> förgun dýraafurða og dýrahræja. 441. mál
  -> grænir hvatar fyrir bændur. 71. mál
  -> grænmetisrækt. 151. mál
  -> kornrækt. 259. mál
  -> Land og skógur. 858. mál
  -> landgreining, flokkun landbúnaðarlands og sjálfbærni matvælaframleiðslu. 470. mál
  -> leyfi til að veiða álft o.fl. utan hefðbundins veiðitíma. 121. mál
  -> losun kolefnis og landbúnaður. 459. mál
  -> samanburður á framleiðslu á innlendu og innfluttu kjöti. 973. mál
  -> skráning og bókhald vegna kolefnisbindingar í landi. 801. mál
  -> skuldbindingar Íslands samkvæmt Kyoto-bókuninni. 149. mál
  -> stórefling innlendrar matvælaframleiðslu og öruggt og fyrirsjáanlegt rekstrarumhverfi landbúnaðar. 7. mál
  -> tilfærsla dýraeftirlits frá Matvælastofnun til sjálfstæðs dýravelferðarsviðs. 31. mál
  -> tollalög (franskar kartöflur). 275. mál
  -> tryggingavernd bænda. 359. mál
  -> uppbygging innviða til aukinnar kornræktar á Íslandi. 134. mál
  -> varnarlínur sauðfjársjúkdóma. 1001. mál
  -> verksmiðjubúskapur. 150. mál
  -> verndartollar á franskar kartöflur. 152. mál
  -> vinna starfshóps um greiningu á útflutnings- og innflutningstölum. 464. mál
  -> ættliðaskipti bújarða. 505. mál