Niðurstöður efnisorðaleitar

sveitarfélög


153. þing
  -> aðgengi að heilbrigðisþjónustu í Kjósarhreppi. 1025. mál
  -> aðgengi fatlaðs fólks að réttinum. 370. mál
  -> aðgerðaáætlun um þjónustu við eldra fólk fyrir árin 2023–2027. 860. mál
  -> aðgerðir í þágu barna. 377. mál
  -> áform um mislæg gatnamót. 160. mál
  -> brottfall laga um orlof húsmæðra. 165. mál
  -> búsetuúrræði umsækjenda um alþjóðlega vernd. 283. mál
  -> búsetuöryggi í dvalar- og hjúkrunarrýmum. 75. mál
  -> byggingaröryggisgjald. 794. mál
  -> dómstólar (sameining héraðsdómstólanna). 893. mál
  -> eftirlit með sölu áfengis. 1026. mál
  -> endurskoðun á laga- og reglugerðaumhverfi sjókvíaeldis. 9. mál
  -> endurskoðun reglugerðar um hollustuhætti. 419. mál
  -> endurskoðun reglugerðar um hollustuhætti. 968. mál
  -> félagsleg staða barnungra mæðra. 426. mál
  -> félagsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum. 113. mál
  -> flokkun úrgangs og urðun. 311. mál
  -> forvarnir og viðbrögð við gróðureldum. 909. mál
  -> fólk á flótta og stuðningur sveitarfélaga. 269. mál
  -> framfærsluviðmið. 347. mál
  -> framkvæmd laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna. 376. mál
  -> framtíð Breiðafjarðar. 333. mál
  -> fylgdarlaus börn. 504. mál
  -> gerð stefnu um móttöku skemmtiferðaskipa. 383. mál
  -> gjaldfrjálsar tíðavörur. 294. mál
  -> greiðslur til fyrirtækja í heilbrigðisþjónustu. 369. mál
  -> greiðslur til fyrirtækja í velferðarþjónustu. 368. mál
  -> grunnskólar (framlög til sjálfstætt rekinna grunnskóla). 128. mál
  -> hlutdeildarlán. 841. mál
  -> hringtenging vega í Skagafirði. 478. mál
  -> Innheimtustofnun sveitarfélaga (verkefnaflutningur til sýslumanns). 896. mál
  -> íbúðarhúsnæði í eigu einstaklinga og lögaðila. 437. mál
  -> íbúðarhúsnæði í eigu einstaklinga og lögaðila utan sveitarfélags eða svæðis. 436. mál
  -> íbúðarhúsnæði í Reykjavík. 870. mál
  -> íbúðarhúsnæði í þéttbýli sem nýtt er sem orlofshúsnæði. 373. mál
  -> kosningalög (lækkun kosningaaldurs). 497. mál
  -> kosningalög (kosningaaldur). 498. mál
  -> kosningalög o.fl. (ýmsar breytingar). 945. mál
  -> kostnaður sveitarfélaga við hvert barn á leikskóla. 286. mál
  -> lagning bundins slitlags á umferðarlitla vegi. 287. mál
  -> landgreining, flokkun landbúnaðarlands og sjálfbærni matvælaframleiðslu. 470. mál
  -> markviss öflun gagna um líðan, velferð og efnahag eldra fólks. 298. mál
  -> mat Framkvæmdasýslunnar - Ríkiseigna (FSRE) á húsnæðisþörf stofnana ríkisins. 179. mál
  -> meðalbiðtími eftir búsetuúrræðum. 295. mál
  -> meðalbiðtími eftir félagslegri íbúð. 296. mál
  -> menningarsamningur við Akureyrarbæ. 379. mál
  -> móttaka flóttafólks. 484. mál
  -> Orkuveita Reykjavíkur (starfsemi Orkuveitu Reykjavíkur og dótturfélaga). 821. mál
  -> póstkosning á grundvelli bráðabirgðaákvæðis VIII í kosningalögum. 506. mál
  -> póstnúmer Kjósarhrepps. 1023. mál
  -> rafvæðing skipa og hafna. 468. mál
  -> refa- og minkaveiðar. 911. mál
  -> Safnahúsið á Sauðárkróki. 865. mál
  -> samvinnuverkefni um samgönguframkvæmdir (samfélagsvegir). 485. mál
  -> sálfræðiþjónusta hjá heilsugæslunni. 494. mál
  -> skekkja í mannfjölda samkvæmt þjóðskrá. 491. mál
  -> skipulagslög (uppbygging innviða). 144. mál
  -> skólavist barna á flótta. 463. mál
  -> skýrsla Ríkisendurskoðunar um Innheimtustofnun sveitarfélaga. 859. mál
  -> staða fyrsta skólastigs skólakerfisins. 193. mál
  -> staða grunnnáms í listdansi og rekstrarumhverfi listdansskóla. 891. mál
  -> staða þeirra sem eru óstaðsettir í hús í þjóðskrá. 1021. mál
  -> staðgreiðsla við innborgun í lífeyrissjóði. 77. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga (gjaldstofn fasteignaskatts). 63. mál
  -> tímabundnar undanþágur frá skipulags- og byggingarlöggjöf og skipulagi. 1028. mál
  -> umferðarlög (lækkun hámarkshraða). 162. mál
  -> uppbygging klasa opinberra fyrirtækja og stofnana. 124. mál
  -> upplýsingamiðlun um heimilisofbeldismál. 126. mál
  -> velsældarvísar fyrir heilbrigðan húsnæðismarkað. 276. mál
  -> þjónusta sveitarfélaga í skólum fyrir einhverf börn og önnur fötluð börn. 825. mál
  -> þjónusta við fatlað fólk á heimili sínu. 362. mál
  -> þjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir (framlenging á bráðabirgðaákvæði). 532. mál
  -> þjónusta við þolendur ofbeldis. 267. mál