Niðurstöður efnisorðaleitar

heilbrigðismál


153. þing
  -> aðgengi að heilbrigðisþjónustu í Kjósarhreppi. 1025. mál
  -> aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum fyrir árin 2023-2027. 857. mál
  -> aðgerðaáætlun til að fækka sjálfsvígum. 965. mál
  -> aðgerðir gegn kynsjúkdómum. 252. mál
  -> aðgerðir í þágu barna. 377. mál
  -> afplánun í fangelsi. 1029. mál
  -> almenn hegningarlög (bælingarmeðferð). 45. mál
  -> ávana- og fíkniefni (afglæpavæðing vörslu neysluskammta). 5. mál
  -> ávísun fráhvarfslyfja. 173. mál
  -> biðlistar eftir ADHD-greiningu hjá Geðheilsumiðstöð barna. 270. mál
  -> breytingar á reglugerð um blóðgjafir. 363. mál
  -> bygging nýs þjóðarsjúkrahúss. 846. mál
  -> dánaraðstoð. 185. mál
  -> endurgreiðsla flugferða vegna heilbrigðisþjónustu innanlands. 171. mál
  -> fjármögnun á tækjakosti til bráðagreiningar á heilsugæslunni á Egilsstöðum. 147. mál
  -> fjöldi starfandi sjúkraliða og starfsmannavelta. 902. mál
  -> fósturlát og framköllun fæðingar eða útskaf úr legi. 288. mál
  -> framkvæmd laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna. 376. mál
  -> framkvæmdir við sjúkrahúsið í Stykkishólmi. 848. mál
  -> framlag Krabbameinsfélagsins til nýrrar dagdeildar blóð- og krabbameinslækninga. 181. mál
  -> Geðheilsumiðstöð barna. 883. mál
  -> geislafræðingar. 303. mál
  -> gjaldfrjálsar heilbrigðisskimanir. 148. mál
  -> gjaldfrjálsar tannréttingar fyrir börn. 104. mál
  -> greiðslur til fyrirtækja í heilbrigðisþjónustu. 369. mál
  -> heilbrigðisstarfsmenn (hámarksaldur heilbrigðisstarfsmanna ríkisins). 987. mál
  -> heilbrigðisþjónusta o.fl. (refsiábyrgð heilbrigðisstofnana og rannsókn alvarlegra atvika). 986. mál
  -> Heilsugæslan í Grafarvogi. 868. mál
  -> heimild til rannsókna og notkunar á efninu sílósíbíni í geðlækningaskyni. 163. mál
  -> hjúkrunarfræðingar. 305. mál
  -> kennsla um kynheilbrigði og ofbeldisforvarnir í grunn- og framhaldsskólum. 229. mál
  -> krabbamein. 292. mál
  -> krabbameinsgreiningar. 963. mál
  -> kulnun. 839. mál
  -> langvinn áhrif COVID-19. 835. mál
  -> lífeindafræðingar. 304. mál
  -> ljósmæður. 306. mál
  -> lyfjalög og lækningatæki (upplýsingar um birgðastöðu). 938. mál
  -> lyfjatengd andlát. 169. mál
  -> læknaskortur. 170. mál
  -> markviss kennsla um kynheilbrigði og ofbeldisforvarnir í grunn- og framhaldsskólum. 224. mál
  -> ME-sjúkdómurinn. 247. mál
  -> ME-sjúkdómurinn hjá börnum. 248. mál
  -> meðalbiðtími eftir búsetuúrræðum. 295. mál
  -> meðferð vegna átröskunar. 331. mál
  -> neyðargeðheilbrigðisteymi og fræðsla viðbragðsaðila. 318. mál
  -> niðurgreiðsla Sjúkratrygginga Íslands á aðgerðum vegna skarðs í vör. 335. mál
  -> niðurgreiðslur aðgerða á tunguhafti. 263. mál
  -> ókeypis getnaðarvarnir fyrir einstaklinga yngri en 25 ára. 99. mál
  -> réttindi sjúklinga (aðgerðir og rannsóknir á börnum). 62. mál
  -> sálfræðiþjónusta hjá heilsugæslunni. 494. mál
  -> sérhæfð endurhæfingargeðdeild. 330. mál
  -> sjúklingar með ME-sjúkdóminn. 246. mál
  -> sjúklingatrygging (bótaréttur vegna bólusetninga). 211. mál
  -> sjúkraliðar. 307. mál
  -> sjúkratryggingar (sjúkraflutningar, greiðsluþátttaka). 358. mál
  -> skaðaminnkun. 284. mál
  -> skimun fyrir krabbameini. 962. mál
  -> sóttvarnalög. 529. mál
  -> staða barnungra mæðra gagnvart heilbrigðiskerfinu. 427. mál
  -> staða ungra langveikra einstaklinga. 1004. mál
  -> tjón af völdum rakaskemmda og myglusvepps í fasteignum og um réttarstöðu eigenda þeirra. 268. mál
  -> tjón af völdum rakaskemmda og myglusvepps í leikskólum og grunnskólum. 319. mál
  -> tóbaksvarnir (innihaldsefni, umbúðir o.fl.). 530. mál
  -> tækjabúnaður á heilsugæslustöðvum á landsbyggðinni og meðhöndlun bráðavanda. 352. mál
  -> tæknifrjóvganir og ófrjósemisaðgerðir. 862. mál
  -> tæknifrjóvgun o.fl. (einföldun regluverks). 8. mál
  -> tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna (geymsla og nýting fósturvísa og kynfrumna). 939. mál
  -> tæknifrjóvgun og stuðningur vegna ófrjósemi. 853. mál
  -> umboðsmaður sjúklinga. 210. mál
  -> uppbygging geðdeilda. 98. mál
  -> útboð á rekstri heilsugæslustöðvar á Akureyri. 42. mál
  -> útboð innan heilbrigðiskerfisins. 285. mál
  -> útgjöld til heilbrigðismála. 499. mál
  -> útvistun aðgerða vegna of langs biðtíma. 282. mál
  -> viðbrögð við greiningu á alvarlegum sjúkdómi við vísindarannsókn. 423. mál
  -> viðhorf heilbrigðisstarfsfólks, sjúklinga og almennings til dánaraðstoðar. 796. mál
  -> þyrlupallur á Heimaey. 408. mál