Niðurstöður efnisorðaleitar

skattar


153. þing
  -> almannatryggingar (frítekjumark og skerðingarhlutfall). 534. mál
  -> auðlindagjald af vindorku. 473. mál
  -> breyting á fjárhæðum örorkulífeyris, tekjutryggingar og heimilisuppbótar. 493. mál
  -> breyting á lögum um tekjuskatt og staðgreiðslu opinberra gjalda (reiknað endurgjald). 18. mál
  -> breyting á ýmsum lögum um skatta og gjöld (kaupréttur, mútubrot o.fl.). 432. mál
  -> byggingaröryggisgjald. 794. mál
  -> endurskoðun á laga- og reglugerðaumhverfi sjókvíaeldis. 9. mál
  -> erfðalög og erfðafjárskattur (afhending fjármuna, skattleysi). 969. mál
  -> Fiskistofa (niðurfelling strandveiðigjalds). 107. mál
  -> heildarendurskoðun rekstrarumhverfis fjölmiðla. 897. mál
  -> hækkun skattleysismarka og lágmarksframfærslu lífeyrisþega. 4. mál
  -> inn- og útskattur hótela og gistiheimila. 250. mál
  -> íþróttastarfsemi. 996. mál
  -> jaðaráhrif tekjutenginga og tekjuskatts í almannatryggingum. 810. mál
  -> kolefnisgjald. 864. mál
  -> lækkun tolla og gjalda á innfluttar matvörur. 187. mál
  -> ráðstöfun útvarpsgjalds. 143. mál
  -> samstöðuaðgerðir vegna verðbólgu og vaxtahækkana. 11. mál
  -> skattalegir hvatar vegna launa keppnis- og afreksíþróttafólks. 133. mál
  -> staðgreiðsla við innborgun í lífeyrissjóði. 77. mál
  -> stimpilgjald. 977. mál
  -> tekjur og gjöld ríkissjóðs. 526. mál
  -> tekjuskattur (skattafsláttur sjálfboðaliða). 138. mál
  -> tekjuskattur (heimilishjálp). 164. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga (gjaldstofn fasteignaskatts). 63. mál
  -> tímabundnar endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlist (framlenging gildistíma). 442. mál
  -> tollalög (franskar kartöflur). 275. mál
  -> vaxtabætur. 830. mál
  -> veiðigjald (framkvæmd fyrninga). 490. mál
  -> verndartollar á franskar kartöflur. 152. mál
  -> virðisaukaskattur (vistvæn skip). 51. mál
  -> virðisaukaskattur o.fl. (eftirlitsheimildir, endurgreiðsla og séreignasparnaður). 952. mál
  -> ættliðaskipti bújarða. 505. mál