Niðurstöður efnisorðaleitar

fiskveiðar


82. þing
  -> aflatryggingasjóður sjávarútvegsins. 168. mál
  -> áætlunarráð ríkisins. 127. mál
  -> dragnótaveiðar í fiskveiðilandhelgi. 69. mál
  -> ferðir íslenskra fiskiskipa. 172. mál
  -> fiskimálasjóður. 108. mál
  -> fjárfesting Sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna erlendis o.fl.. 112. mál
  -> haf- og fiskirannsóknir. 93. mál
  -> hafnargerðir og lendingarbætur. 101. mál
  -> hlutdeild atvinnugreina í þjóðarframleiðslunni. 122. mál
  -> iðnaður fyrir kauptún og þorp. 135. mál
  -> innflutningur á hvalveiðiskipum. 10. mál
  -> lán til þriggja skipasmíðastöðva. 227. mál
  -> lögskráning sjómanna. 167. mál
  -> samkomulag um aðstöðu Færeyinga til handfæraveiða við Ísland. 53. mál
  -> síldariðnaður á Austurlandi. 73. mál
  -> síldarleit. 26. mál
  -> síldarleit úr lofti. 123. mál
  -> síldarútvegsnefnd. 19. mál
  -> síldarútvegsnefnd. 28. mál
  -> síldarútvegsnefnd. 169. mál
  -> Síldarverksmiðjur ríkisins. 184. mál
  -> skóli fyrir fiskmatsmenn. 162. mál
  -> smíði fiskiskipa innanlands. 202. mál
  -> stuðningur við atvinnuvegina. 115. mál
  -> stuðningur við togaraútgerð. 214. mál
  -> stýrimannaskóli Íslands og sjóvinnuskóli. 154. mál
  -> Tunnuverksmiðjur ríkisins. 90. mál
  -> vátryggingarfélög fyrir fiskiskip. 181. mál
  -> veiði og meðferð á fiski. 72. mál
  -> verðlagsráð sjávarútvegsins. 107. mál
  -> verndun fiskistofna við strendur Íslands. 46. mál
  -> verndun hrygningarsvæða. 50. mál
  -> viðskipti fjármálaráðuneytisins við Axel Kristjánsson. 116. mál
  -> viðurkenning Þýskalands á fiskveiðilögsögu við Ísland. 52. mál
  -> vörukaupalán í Bandaríkjunum. 137. mál