Niðurstöður efnisorðaleitar

skattar, gjöld


88. þing
  -> atvinnuleysistryggingar. 16. mál
  -> atvinnuleysistryggingar. 131. mál
  -> áburðarverksmiðja ríkisins. 145. mál
  -> Bjargráðasjóður Íslands. 41. mál
  -> brunavarnir og brunamál. 113. mál
  -> búnaðarmálasjóður. 110. mál
  -> byggingarlög fyrir skipulagsskylda staði. 112. mál
  -> efnahagsaðgerðir. 7. mál
  -> eftirlit með framleiðslu og verslun með fóðurvörur. 153. mál
  -> Félagsstofnun stúdenta við Háskóla Íslands. 157. mál
  -> gjöld til holræsa og gangstétta á Akureyri. 54. mál
  -> gjöld til holræsa og gangstétta í kaupstöðum öðrum en Reykjavík og Akureyri. 49. mál
  -> innheimta gjalda með viðauka. 4. mál
  -> lán vegna framkvæmdaáætlunar 1968. 187. mál
  -> stöðvun atvinnurekstrar vegna vanskila opinberra gjalda. 83. mál
  -> sveitarstjórnarlög. 56. mál
  -> söluskattur. 76. mál
  -> söluskattur. 80. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur. 75. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga. 11. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga. 82. mál
  -> útflutningsgjald af sjávarafurðum. 188. mál
  -> vegalög. 51. mál
  -> vegalög. 59. mál
  -> vegalög. 179. mál
  -> þóknun fyrir innheimtu opinberra gjalda. 5. mál