Sýslumenn og bæjarfógetar megi ekki eiga sæti á þingi

124. mál á 38. löggjafarþingi