Forkaupréttur kaupstaða á hafnarmannvirkjum o.fl.

27. mál á 45. löggjafarþingi