Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 21/2018 um breytingu á IX., XII. og XXII. viðauka við EES-samninginn

339. mál á 149. löggjafarþingi

Efnisflokkar málsins: