Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 18/2019 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn

659. mál á 149. löggjafarþingi

Efnisflokkar málsins: