Með því að smella á heiti þingmáls má fá upplýsingar um feril málsins og ítarlegri upplýsingar, m.a. tengla í öll skjöl, atkvæðagreiðslur og ræður í málinu.

Skjalalisti

1. Evrópskt efnahagssvæði

Flytj­andi: utanríkisráðherra
Lög nr. 2/1993.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
09.01.1993 586 frávísunartilllaga Jón Helgason

9. Samkeppnislög

Flytj­andi: viðskiptaráðherra
Lög nr. 8/1993.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
01.09.1992 49 breytingar­tillaga Steingrímur J. Sigfússon
26.11.1992 358 breytingar­tillaga Steingrímur J. Sigfússon
02.12.1992 395 breytingar­tillaga Ingi Björn Albertsson
23.02.1993 653 breytingar­tillaga Kristín Ástgeirsdóttir

16. Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

(ráðstöfun aflaheimilda 1992-93)
Flytj­andi: Halldór Ásgrímsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
19.08.1992 16 frum­varp Halldór Ásgrímsson

17. Lánasjóður íslenskra námsmanna

(lánsréttur)
Flytj­andi: Svavar Gestsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
19.08.1992 17 frum­varp Svavar Gestsson

18. Þingsköp Alþingis

(forsætisnefnd, ræðutími o.fl.)
Flytj­andi: Páll Pétursson
Lög nr. 74/1992.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
19.08.1992 18 frum­varp Páll Pétursson

23. Vegasamband hjá Jökulsárlóni

Flytj­andi: Hjörleifur Guttormsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
24.08.1992 23 þáltill. Hjörleifur Guttormsson

24. Jarðhitaleit í Austur-Skaftafellssýslu

Flytj­andi: Hjörleifur Guttormsson beint til iðnrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
20.08.1992 24 fsp. til munnl. svars Hjörleifur Guttormsson

29. Stjórnarskipunarlög

(samningar við önnur ríki)
Flytj­andi: Steingrímur Hermannsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
24.08.1992 30 frum­varp,
2. upp­prentun
Steingrímur Hermannsson

30. Stjórnarskipunarlög

(þjóðaratkvæðagreiðsla)
Flytj­andi: Ragnar Arnalds
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
24.08.1992 31 frum­varp Ragnar Arnalds

31. Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu

Flytj­andi: Ingibjörg Sólrún Gísladóttir
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
24.08.1992 32 þáltill. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

33. Staða samþykkta EB eftir mitt ár 1991

Flytj­andi: Kristín Einarsdóttir beint til utanrrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
25.08.1992 34 fsp. til skrifl. svars Kristín Einarsdóttir

37. Kynning á EES-samningi gagnvart sveitarfélögum

Flytj­andi: Hjörleifur Guttormsson beint til utanrrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
31.08.1992 38 fsp. til munnl. svars Hjörleifur Guttormsson

38. Áhrif EES-samnings á sveitarfélögin

Flytj­andi: Kristinn H. Gunnarsson beint til félmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
31.08.1992 39 fsp. til munnl. svars Kristinn H. Gunnarsson

39. Hlustunarskilyrði útvarps á Stöðvarfirði og í Breiðdal

Flytj­andi: Hjörleifur Guttormsson beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
31.08.1992 40 fsp. til munnl. svars Hjörleifur Guttormsson

40. Jöfnun verðlags

(breyting ýmissa laga)
Flytj­andi: Ragnar Arnalds
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
31.08.1992 41 frum­varp Ragnar Arnalds

48. Skoðanakönnun á þekkingu fólks á EES

Flytj­andi: Ólafur Þ. Þórðarson beint til utanrrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
01.09.1992 50 fsp. til munnl. svars Ólafur Þ. Þórðarson

49. Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

Flytj­andi: Kristinn H. Gunnarsson beint til félmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
01.09.1992 51 fsp. til munnl. svars Kristinn H. Gunnarsson

50. Lyfjalög

(heildarlög)
Flytj­andi: Finnur Ingólfsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
02.09.1992 52 frum­varp Finnur Ingólfsson

51. Útboð á vegum dóms- og kirkjumálaráðuneytisins

Flytj­andi: Finnur Ingólfsson beint til dómsmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
01.09.1992 53 fsp. til skrifl. svars Finnur Ingólfsson

52. Útboð á vegum félagsmálaráðuneytisins

Flytj­andi: Finnur Ingólfsson beint til félmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
01.09.1992 54 fsp. til skrifl. svars Finnur Ingólfsson

53. Útboð á vegum forsætisráðuneytisins

Flytj­andi: Finnur Ingólfsson beint til forsrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
01.09.1992 55 fsp. til skrifl. svars Finnur Ingólfsson

54. Útboð á vegum heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins

Flytj­andi: Finnur Ingólfsson beint til heilbrrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
01.09.1992 56 fsp. til skrifl. svars Finnur Ingólfsson

55. Útboð á vegum iðnaðarráðuneytisins

Flytj­andi: Finnur Ingólfsson beint til iðnrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
01.09.1992 57 fsp. til skrifl. svars Finnur Ingólfsson

56. Útboð á vegum landbúnaðarráðuneytisins

Flytj­andi: Finnur Ingólfsson beint til landbrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
01.09.1992 58 fsp. til skrifl. svars Finnur Ingólfsson

57. Útboð á vegum menntamálaráðuneytisins

Flytj­andi: Finnur Ingólfsson beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
01.09.1992 59 fsp. til skrifl. svars Finnur Ingólfsson

58. Útboð á vegum samgönguráðuneytisins

Flytj­andi: Finnur Ingólfsson beint til samgrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
01.09.1992 60 fsp. til skrifl. svars Finnur Ingólfsson

59. Útboð á vegum sjávarútvegsráðuneytisins

Flytj­andi: Finnur Ingólfsson beint til sjútvrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
01.09.1992 61 fsp. til skrifl. svars Finnur Ingólfsson

60. Útboð á vegum umhverfisráðuneytisins

Flytj­andi: Finnur Ingólfsson beint til umhvrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
01.09.1992 62 fsp. til skrifl. svars Finnur Ingólfsson

61. Útboð á vegum utanríkisráðuneytisins

Flytj­andi: Finnur Ingólfsson beint til utanrrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
01.09.1992 63 fsp. til skrifl. svars Finnur Ingólfsson

62. Útboð á vegum viðskiptaráðuneytisins

Flytj­andi: Finnur Ingólfsson beint til viðskrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
01.09.1992 64 fsp. til skrifl. svars Finnur Ingólfsson

64. Íslenskt sendiráð í Japan

Flytj­andi: Hjörleifur Guttormsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
02.09.1992 66 þáltill. Hjörleifur Guttormsson

65. Lánafyrirgreiðsla við húseigendur

Flytj­andi: Jóhann Ársælsson beint til félmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
02.09.1992 67 fsp. til munnl. svars Jóhann Ársælsson

66. Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

(aðstoð við byggðarlög, sveiflujöfnun o.fl.)
Flytj­andi: Steingrímur J. Sigfússon
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
02.09.1992 68 frum­varp Steingrímur J. Sigfússon

67. Niðurskurður kennslu í skólakerfinu

Flytj­andi: Svavar Gestsson beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
02.09.1992 69 fsp. til skrifl. svars Svavar Gestsson

68. Hlunnindatekjur á ríkisjörðum

Flytj­andi: Margrét Frímannsdóttir beint til fjmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
02.09.1992 70 fsp. til skrifl. svars Margrét Frímannsdóttir

69. Jarðhitaréttindi

Flytj­andi: Hjörleifur Guttormsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
03.09.1992 71 frum­varp Hjörleifur Guttormsson

70. Velferð barna og unglinga

Flytj­andi: Jón Helgason beint til félmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
03.09.1992 72 fsp. til munnl. svars Jón Helgason

72. Sveigjanlegur vinnutími

Flytj­andi: Anna Ólafsdóttir Björnsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
09.09.1992 74 þáltill. Anna Ólafsdóttir Björnsson

73. Þjónusta Ríkisútvarpsins á Suðurlandi

Flytj­andi: Margrét Frímannsdóttir
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
09.09.1992 75 þáltill. Margrét Frímannsdóttir

74. Opinber fjárframlög vegna móttöku ferðamanna

Flytj­andi: Jónas Hallgrímsson beint til samgrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
09.09.1992 76 fsp. til skrifl. svars Jónas Hallgrímsson

75. Málefni Kópavogshælis

Flytj­andi: Margrét Frímannsdóttir beint til heilbrrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
09.09.1992 77 fsp. til munnl. svars Margrét Frímannsdóttir

76. Fræðsluefni um EES

Flytj­andi: Margrét Frímannsdóttir beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
10.09.1992 78 fsp. til munnl. svars Margrét Frímannsdóttir

77. Viðurkenning á menntun og prófskírteinum

Flytj­andi: menntamálaráðherra
Lög nr. 83/1993.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
02.12.1992 377 breytingar­tillaga Sigríður A. Þórðardóttir

79. Vannýtt orka Landsvirkjunar

Flytj­andi: Jón Helgason beint til iðnrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
15.09.1992 84 fsp. til munnl. svars Jón Helgason

81. Embætti dýralæknis á sunnanverðum Vestfjörðum

Flytj­andi: Jóna Valgerður Kristjánsdóttir beint til landbrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
16.09.1992 88 fsp. til munnl. svars Jóna Valgerður Kristjánsdóttir

82. Málefni Ríkisútvarpsins

Flytj­andi: Jóna Valgerður Kristjánsdóttir beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
16.09.1992 89 fsp. til munnl. svars Jóna Valgerður Kristjánsdóttir

83. Svæðisútvarp Vestfjarða

Flytj­andi: Jóna Valgerður Kristjánsdóttir beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
16.09.1992 90 fsp. til munnl. svars,
2. upp­prentun
Jóna Valgerður Kristjánsdóttir

84. Bæklingur meiri hluta stjórnar LÍN

Flytj­andi: Kristín Ástgeirsdóttir beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
16.09.1992 92 fsp. til munnl. svars Kristín Ástgeirsdóttir

85. Tilsjónarmenn

Flytj­andi: Kristín Ástgeirsdóttir beint til fjmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
16.09.1992 93 fsp. til munnl. svars Kristín Ástgeirsdóttir

86. Verkefni tilsjónarmanna

Flytj­andi: Kristín Ástgeirsdóttir beint til fjmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
16.09.1992 94 fsp. til munnl. svars Kristín Ástgeirsdóttir

87. Gatnagerðargjöld

(göngustígar o.fl.)
Flytj­andi: Auður Sveinsdóttir
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
16.09.1992 95 frum­varp Auður Sveinsdóttir

88. Jöfnunartollur á skipasmíðaverkefni

Flytj­andi: Jóhann Ársælsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
17.09.1992 98 þáltill. Jóhann Ársælsson

89. Almenn hegningarlög

(aðdróttanir við opinberan starfsmann)
Flytj­andi: Kristinn H. Gunnarsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
18.09.1992 99 frum­varp Kristinn H. Gunnarsson

90. Endurgreiðslur virðisaukaskatts

Flytj­andi: Margrét Frímannsdóttir beint til fjmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
18.09.1992 101 fsp. til skrifl. svars Margrét Frímannsdóttir

91. Löggæsla á skemmtunum

Flytj­andi: Kristinn H. Gunnarsson beint til dómsmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
18.09.1992 102 fsp. til skrifl. svars Kristinn H. Gunnarsson

92. Umfang löggæslu

Flytj­andi: Kristinn H. Gunnarsson beint til dómsmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
18.09.1992 103 fsp. til skrifl. svars Kristinn H. Gunnarsson

93. Húsnæðisstofnun ríkisins

(skyldusparnaður)
Flytj­andi: Kristinn H. Gunnarsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
18.09.1992 105 frum­varp Kristinn H. Gunnarsson

94. Almannatryggingar

(tryggingaráð)
Flytj­andi: Kristinn H. Gunnarsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
18.09.1992 106 frum­varp Kristinn H. Gunnarsson

95. Samningar um álbræðslu á Keilisnesi

Flytj­andi: Hjörleifur Guttormsson beint til iðnrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
18.09.1992 107 fsp. til skrifl. svars Hjörleifur Guttormsson

96. Fjárlög 1993

Flytj­andi: fjármálaráðherra
Lög nr. 117/1992.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
09.12.1992 435 breytingar­tillaga Anna Ólafsdóttir Björnsson
  439 breytingar­tillaga Finnur Ingólfsson
  440 breytingar­tillaga Kristín Ástgeirsdóttir
  441 breytingar­tillaga Svavar Gestsson
10.12.1992 442 breytingar­tillaga Jóhannes Geir Sigurgeirsson
  443 breytingar­tillaga Hjörleifur Guttormsson
  444 breytingar­tillaga Hjörleifur Guttormsson
  445 breytingar­tillaga Ragnar Arnalds
  446 breytingar­tillaga Ragnar Arnalds
  447 breytingar­tillaga Svavar Gestsson
  448 breytingar­tillaga Svavar Gestsson
  449 breytingar­tillaga Svavar Gestsson
  450 breytingar­tillaga Jóhann Ársælsson
  451 breytingar­tillaga Steingrímur J. Sigfússon
  453 breytingar­tillaga Valgerður Sverrisdóttir
  454 breytingar­tillaga Ragnar Arnalds
  455 breytingar­tillaga Hjörleifur Guttormsson
  456 breytingar­tillaga Steingrímur J. Sigfússon
  457 breytingar­tillaga Jón Helgason
  458 breytingar­tillaga Jón Helgason
  459 breytingar­tillaga Jón Kristjánsson
  460 breytingar­tillaga Jón Helgason
  461 breytingar­tillaga Ingibjörg Pálmadóttir
  464 breytingar­tillaga Ólafur Þ. Þórðarson
12.12.1992 468 breytingar­tillaga Jón Helgason
18.12.1992 497 breytingar­tillaga Hjörleifur Guttormsson
  511 breytingar­tillaga Jón Kristjánsson
  512 breytingar­tillaga Sigurður Þórólfsson
  516 breytingar­tillaga Sigríður A. Þórðardóttir
  519 breytingar­tillaga Jóhannes Geir Sigurgeirsson
19.12.1992 506 breytingar­tillaga Ragnar Arnalds
  522 breytingar­tillaga Svavar Gestsson
  523 breytingar­tillaga Svavar Gestsson
  524 breytingar­tillaga Svavar Gestsson
  525 breytingar­tillaga Steingrímur J. Sigfússon
  526 breytingar­tillaga Ragnar Arnalds
  527 breytingar­tillaga Jón Helgason
  539 breytingar­tillaga Ragnar Arnalds

99. Fréttaflutningur af slysförum

Flytj­andi: Gunnlaugur Stefánsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
07.10.1992 116 þáltill. Gunnlaugur Stefánsson

100. Endurskoðun laga um síldarútvegsnefnd

Flytj­andi: Gunnlaugur Stefánsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
07.10.1992 117 þáltill. Gunnlaugur Stefánsson

101. Samskipti Íslands og Bandaríkjanna

Flytj­andi: Árni R. Árnason beint til utanrrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
08.10.1992 119 fsp. til munnl. svars Árni R. Árnason

102. Heildarafli á Íslandsmiðum

Flytj­andi: Einar K. Guðfinnsson beint til sjútvrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
13.10.1992 120 fsp. til skrifl. svars Einar K. Guðfinnsson

103. Kynning á ímynd Íslands erlendis

Flytj­andi: Árni M. Mathiesen
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
13.10.1992 121 þáltill. Árni M. Mathiesen

104. Fjármögnun samgöngumannvirkja

Flytj­andi: Árni M. Mathiesen
Þingsályktun 22/116
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
13.10.1992 122 þáltill. Árni M. Mathiesen

105. Farskóli Kennaraháskóla Íslands

Flytj­andi: Svavar Gestsson beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
13.10.1992 123 fsp. til munnl. svars Svavar Gestsson

106. Útboð

Flytj­andi: Stefán Guðmundsson beint til iðnrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
13.10.1992 124 fsp. til munnl. svars Stefán Guðmundsson

107. Eignarhald á Brunabótafélagi Íslands

Flytj­andi: Sturla Böðvarsson beint til heilbrrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
13.10.1992 125 fsp. til munnl. svars Sturla Böðvarsson

108. Rannsóknir á botndýrum í Breiðafirði

Flytj­andi: Sturla Böðvarsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
13.10.1992 126 þáltill. Sturla Böðvarsson

109. Verðlagning á raforku

Flytj­andi: Sturla Böðvarsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
13.10.1992 127 þáltill. Sturla Böðvarsson

110. Kaup á björgunarþyrlu

Flytj­andi: Ingi Björn Albertsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
13.10.1992 128 frum­varp Ingi Björn Albertsson

112. Sala hlutabréfa ríkissjóðs í Útvegsbanka Íslands hf.

Flytj­andi: Stefán Guðmundsson beint til viðskrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
14.10.1992 131 beiðni um skýrslu Stefán Guðmundsson

113. Sveigjanleg starfslok

Flytj­andi: Guðni Ágústsson beint til forsrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
14.10.1992 133 fsp. til munnl. svars Guðni Ágústsson

114. Foreldrafræðsla

Flytj­andi: Guðný Guðbjörnsdóttir
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
14.10.1992 134 þáltill. Guðný Guðbjörnsdóttir

116. Safn þjóðminja að Hólum í Hjaltadal

Flytj­andi: Tómas Ingi Olrich
Þingsályktun 15/116
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
15.10.1992 136 þáltill. Tómas Ingi Olrich

117. Réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum

(EES-reglur)
Flytj­andi: félagsmálaráðherra
Lög nr. 77/1993.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
29.04.1993 1048 breytingar­tillaga Kristín Einarsdóttir
30.04.1993 1064 breytingar­tillaga Kristín Einarsdóttir

118. Vatnsorka

Flytj­andi: Páll Pétursson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
19.10.1992 138 þáltill. Páll Pétursson

119. Heilsutjón af völdum háspennuvirkja

Flytj­andi: Hjörleifur Guttormsson beint til heilbrrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
14.10.1992 139 fsp. til skrifl. svars Hjörleifur Guttormsson

120. Skrifstofur heilbrigðismála í kjördæmum landsins

Flytj­andi: Hjörleifur Guttormsson beint til heilbrrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
14.10.1992 140 fsp. til skrifl. svars Hjörleifur Guttormsson

121. Rannsóknir á botnlægum tegundum á grunnsævi

Flytj­andi: Hjörleifur Guttormsson beint til sjútvrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
14.10.1992 141 fsp. til skrifl. svars Hjörleifur Guttormsson

122. Hafrannsóknastofnun

Flytj­andi: Hjörleifur Guttormsson beint til sjútvrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
14.10.1992 142 fsp. til skrifl. svars Hjörleifur Guttormsson

123. Afstaða Landsvirkjunar til lækkunar orkuverðs

Flytj­andi: Einar K. Guðfinnsson beint til iðnrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
14.10.1992 143 fsp. til munnl. svars Einar K. Guðfinnsson

124. Samþykktir Ríó-ráðstefnunnar

Flytj­andi: Einar K. Guðfinnsson beint til umhvrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
14.10.1992 144 fsp. til munnl. svars Einar K. Guðfinnsson

126. Umboðsmaður barna

Flytj­andi: Guðrún Helgadóttir beint til dómsmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
19.10.1992 146 fsp. til munnl. svars,
2. upp­prentun
Guðrún Helgadóttir

127. Lánskjör og ávöxtun sparifjár

Flytj­andi: Eggert Haukdal
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
19.10.1992 147 frum­varp Eggert Haukdal

128. Endurskoðun umferðarlaga

Flytj­andi: Ingibjörg Pálmadóttir
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
19.10.1992 148 þáltill. Ingibjörg Pálmadóttir

129. Fréttamaður Ríkisútvarpsins á Vesturlandi

Flytj­andi: Ingibjörg Pálmadóttir
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
19.10.1992 149 þáltill. Ingibjörg Pálmadóttir

130. Hvalveiðar

Flytj­andi: Ingibjörg Pálmadóttir beint til sjútvrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
19.10.1992 150 fsp. til munnl. svars Ingibjörg Pálmadóttir

131. Nám og námskröfur innan EES

Flytj­andi: Ingibjörg Pálmadóttir beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
19.10.1992 151 fsp. til skrifl. svars Ingibjörg Pálmadóttir

132. Rannsókn á afleiðingum atvinnuleysis

Flytj­andi: Svavar Gestsson
Þingsályktun 26/116
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
19.10.1992 152 þáltill. Svavar Gestsson

133. Sala rafmagns til skipa

Flytj­andi: Guðjón Guðmundsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
19.10.1992 153 þáltill. Guðjón Guðmundsson

134. Reiðvegaáætlun

Flytj­andi: Finnur Ingólfsson beint til samgrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
19.10.1992 154 fsp. til munnl. svars Finnur Ingólfsson

135. Evrópska mannfjöldaráðstefnan 1993

Flytj­andi: Kristín Ástgeirsdóttir beint til forsrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
19.10.1992 156 fsp. til munnl. svars Kristín Ástgeirsdóttir

136. Skilgreining á hugtakinu Evrópa

Flytj­andi: Kristín Ástgeirsdóttir beint til utanrrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
19.10.1992 157 fsp. til munnl. svars Kristín Ástgeirsdóttir

137. Rannsókn á áhrifum botndreginna veiðarfæra á lífríki sjávar

Flytj­andi: Magnús Jónsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
19.10.1992 158 þáltill. Magnús Jónsson

139. Íbúðaverð á landsbyggðinni

Flytj­andi: Einar K. Guðfinnsson
Þingsályktun 29/116
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
20.10.1992 160 þáltill. Einar K. Guðfinnsson

141. Kaup á Hótel Valhöll

Flytj­andi: Kristín Ástgeirsdóttir beint til forsrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
20.10.1992 162 fsp. til munnl. svars Kristín Ástgeirsdóttir

142. Sendiráð Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum

Flytj­andi: Kristín Ástgeirsdóttir beint til utanrrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
20.10.1992 163 fsp. til munnl. svars Kristín Ástgeirsdóttir

143. Íslenskt sendiráð í Vínarborg

Flytj­andi: Kristín Ástgeirsdóttir beint til utanrrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
20.10.1992 164 fsp. til munnl. svars Kristín Ástgeirsdóttir

144. Aðild ríkisfyrirtækja að VSÍ

Flytj­andi: Kristinn H. Gunnarsson beint til fjmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
20.10.1992 165 fsp. til skrifl. svars Kristinn H. Gunnarsson

147. Málefni aldraðra

(úthlutun úr framkvæmdasjóði)
Flytj­andi: Gunnar Birgisson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
20.10.1992 168 frum­varp Gunnar Birgisson

148. Aðbúnaður um borð í veiðiskipum

Flytj­andi: Guðmundur Hallvarðsson beint til samgrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
26.10.1992 169 fsp. til skrifl. svars Guðmundur Hallvarðsson

149. Vistarverur áhafna og farþega skipa

Flytj­andi: Guðmundur Hallvarðsson beint til samgrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
26.10.1992 170 fsp. til skrifl. svars Guðmundur Hallvarðsson

150. Lyfjakistur um borð í skipum

Flytj­andi: Guðmundur Hallvarðsson beint til samgrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
26.10.1992 171 fsp. til skrifl. svars Guðmundur Hallvarðsson

151. Lækkun húshitunarkostnaðar

Flytj­andi: Jón Helgason
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
21.10.1992 172 þáltill. Jón Helgason

152. Gjald fyrir greiðsluáskorun Húsnæðisstofnunar ríkisins

Flytj­andi: Guðrún Helgadóttir beint til félmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
21.10.1992 173 fsp. til munnl. svars Guðrún Helgadóttir

153. Greiðslufrestur á fasteignalánum vegna fjárhagserfiðleika

Flytj­andi: Kristinn H. Gunnarsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
22.10.1992 175 frum­varp Kristinn H. Gunnarsson

154. Sjóður til að styrkja efnilega íþróttamenn

Flytj­andi: Ingi Björn Albertsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
22.10.1992 176 frum­varp Ingi Björn Albertsson

155. Lánasjóður íslenskra námsmanna

(endurskoðun laga)
Flytj­andi: Finnur Ingólfsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
22.10.1992 177 þáltill. Finnur Ingólfsson

156. Friðun Landnáms Ingólfs fyrir lausagöngu búfjár

Flytj­andi: Rannveig Guðmundsdóttir
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
22.10.1992 178 þáltill. Rannveig Guðmundsdóttir

157. Orka fallvatna

Flytj­andi: Hjörleifur Guttormsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
26.10.1992 179 frum­varp Hjörleifur Guttormsson

158. Aukatekjur ríkissjóðs og gjaldtaka ríkisstofnana

Flytj­andi: Jóhann Ársælsson
Þingsályktun 30/116
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
26.10.1992 180 þáltill. Jóhann Ársælsson

159. Stjórn fiskveiða

(störf endurskoðunarnefndar)
Flytj­andi: Jóhann Ársælsson beint til sjútvrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
26.10.1992 181 fsp. til munnl. svars Jóhann Ársælsson

160. Tengsl ferðaþjónustu við íslenska sögu

Flytj­andi: Kristín Ástgeirsdóttir
Þingsályktun 12/116
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
27.10.1992 182 þáltill. Kristín Ástgeirsdóttir

162. Framtíð herstöðvarinnar í Keflavík

Flytj­andi: Kristín Ástgeirsdóttir beint til utanrrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
27.10.1992 187 fsp. til munnl. svars Kristín Ástgeirsdóttir

163. Kjör sjómanna á kaupskipum

Flytj­andi: Svavar Gestsson beint til félmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
28.10.1992 188 fsp. til munnl. svars Svavar Gestsson

164. Sjómannalög

(uppsagnarfrestur)
Flytj­andi: Guðmundur Hallvarðsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
28.10.1992 189 frum­varp Guðmundur Hallvarðsson

165. Framkvæmd ýmissa ákvæða sjómannalaga

Flytj­andi: Guðmundur Hallvarðsson beint til samgrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
28.10.1992 190 fsp. til skrifl. svars Guðmundur Hallvarðsson

166. Gerðir EB eftir mitt ár 1991 á sviði EES

Flytj­andi: Kristín Einarsdóttir beint til utanrrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
28.10.1992 191 fsp. til skrifl. svars Kristín Einarsdóttir

167. Aðild Alþingis að 50 ára afmæli lýðveldisins

Flytj­andi: Svavar Gestsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
28.10.1992 192 þáltill. Svavar Gestsson

168. Landbúnaðarstefna

Flytj­andi: Jón Helgason beint til landbrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
28.10.1992 193 fsp. til munnl. svars Jón Helgason

169. Sjávarútvegsstefna

Flytj­andi: Jón Helgason beint til sjútvrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
28.10.1992 194 fsp. til munnl. svars Jón Helgason

170. Mannréttindi í Eystrasaltsríkjunum

Flytj­andi: Guðrún Helgadóttir beint til samstrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
28.10.1992 195 fsp. til munnl. svars Guðrún Helgadóttir

171. Áfengis- og vímuefnameðferð 1991

Flytj­andi: Anna Ólafsdóttir Björnsson beint til heilbrrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
28.10.1992 197 fsp. til skrifl. svars Anna Ólafsdóttir Björnsson

172. Áfengis- og vímuefnameðferð

Flytj­andi: Anna Ólafsdóttir Björnsson beint til heilbrrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
28.10.1992 198 fsp. til skrifl. svars Anna Ólafsdóttir Björnsson

173. Atvinnuþróun í Mývatnssveit

Flytj­andi: Hjörleifur Guttormsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
29.10.1992 199 þáltill. Hjörleifur Guttormsson

174. Flutningur á starfsemi Landhelgisgæslunnar

Flytj­andi: Árni R. Árnason
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
29.10.1992 200 þáltill. Árni R. Árnason

175. Landgræðslulög

(áfrýjun ágreiningsmála)
Flytj­andi: Ólafur Þ. Þórðarson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
29.10.1992 201 frum­varp Ólafur Þ. Þórðarson

176. Launabreytingar hjá forstjórum o.fl.

Flytj­andi: Ólafur Þ. Þórðarson beint til félmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
29.10.1992 202 fsp. til skrifl. svars Ólafur Þ. Þórðarson

177. Könnun á atvinnuleysi

Flytj­andi: Ólafur Þ. Þórðarson beint til félmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
29.10.1992 203 fsp. til munnl. svars Ólafur Þ. Þórðarson

178. Virðisaukaskattur og svört atvinnustarfsemi

Flytj­andi: Margrét Frímannsdóttir beint til fjmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
29.10.1992 204 fsp. til munnl. svars Margrét Frímannsdóttir

179. Landeyðing vegna ágangs straumvatna

Flytj­andi: Margrét Frímannsdóttir beint til samgrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
29.10.1992 205 fsp. til skrifl. svars Margrét Frímannsdóttir

180. Húsnæðislán

Flytj­andi: Margrét Frímannsdóttir beint til félmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
29.10.1992 206 fsp. til skrifl. svars Margrét Frímannsdóttir

181. Óafgreiddar umsóknir í félagslega húsnæðiskerfinu

Flytj­andi: Margrét Frímannsdóttir beint til félmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
29.10.1992 207 fsp. til skrifl. svars Margrét Frímannsdóttir

182. Starfsemi Menningarsjóðs útvarpsstöðva

Flytj­andi: Margrét Frímannsdóttir beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
29.10.1992 208 fsp. til skrifl. svars Margrét Frímannsdóttir

183. Meðlagsúrskurðir

Flytj­andi: Ingibjörg Sólrún Gísladóttir beint til dómsmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
29.10.1992 209 fsp. til skrifl. svars Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

184. Flutningur ríkisstofnana

Flytj­andi: Jóhannes Geir Sigurgeirsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
29.10.1992 211 frum­varp Jóhannes Geir Sigurgeirsson

185. Aukin hlutdeild raforku í orkubúskap þjóðarinnar

Flytj­andi: Svavar Gestsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
02.11.1992 212 þáltill. Svavar Gestsson

186. Rannsókna- og vísindastefna ríkisstjórnarinnar

Flytj­andi: Svavar Gestsson beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
29.10.1992 213 beiðni um skýrslu Svavar Gestsson

187. Bann við sölu á eignum ríkisins án lagaheimilda

Flytj­andi: Páll Pétursson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
02.11.1992 215 frum­varp Páll Pétursson

188. Lögheimili

(dvalarheimili aldraðra)
Flytj­andi: Ólafur Þ. Þórðarson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
03.11.1992 218 frum­varp Ólafur Þ. Þórðarson

189. Innheimta Pósts og síma

Flytj­andi: Guðmundur Hallvarðsson beint til samgrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
03.11.1992 219 fsp. til munnl. svars Guðmundur Hallvarðsson

194. Umferðarlög

(reynsluskírteini)
Flytj­andi: Steingrímur J. Sigfússon
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
05.11.1992 231 frum­varp Steingrímur J. Sigfússon

195. Eftirlit Landhelgisgæslunnar innan 200 sjómílna efnahagslögsögunnar

Flytj­andi: Guðmundur Hallvarðsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
04.11.1992 232 þáltill. Guðmundur Hallvarðsson

196. Staða loðdýrabænda

Flytj­andi: Jóna Valgerður Kristjánsdóttir beint til landbrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
04.11.1992 233 fsp. til munnl. svars Jóna Valgerður Kristjánsdóttir

198. Umhverfismál á norðanverðum Vestfjörðum

Flytj­andi: Jóna Valgerður Kristjánsdóttir beint til umhvrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
05.11.1992 238 fsp. til skrifl. svars Jóna Valgerður Kristjánsdóttir

199. Virðisaukaskattur á heimilisiðnaði

Flytj­andi: Jóna Valgerður Kristjánsdóttir beint til fjmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
05.11.1992 239 fsp. til munnl. svars Jóna Valgerður Kristjánsdóttir

200. Ljósleiðarar

Flytj­andi: Björn Bjarnason beint til samgrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
05.11.1992 240 fsp. til munnl. svars Björn Bjarnason

201. Greiðslur úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga

Flytj­andi: Guðni Ágústsson beint til félmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
05.11.1992 242 fsp. til skrifl. svars Guðni Ágústsson

202. Fjöldi leiðbeinenda í grunnskólum

Flytj­andi: Einar K. Guðfinnsson beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
05.11.1992 243 fsp. til skrifl. svars Einar K. Guðfinnsson

203. Námsráðgjöf og starfsfræðsla

Flytj­andi: Einar Már Sigurðarson beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
05.11.1992 244 fsp. til munnl. svars Einar Már Sigurðarson

204. Endurskoðun laga um grunn- og framhaldsskóla

Flytj­andi: Einar Már Sigurðarson beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
05.11.1992 245 fsp. til munnl. svars Einar Már Sigurðarson

205. Jarðgangagerð á Austurlandi

Flytj­andi: Einar Már Sigurðarson beint til samgrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
05.11.1992 246 fsp. til munnl. svars Einar Már Sigurðarson

207. Lánasjóður íslenskra námsmanna

(breyting á úthlutunarreglum)
Flytj­andi: Jóna Valgerður Kristjánsdóttir
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
05.11.1992 248 frum­varp Jóna Valgerður Kristjánsdóttir

213. Flutningur Rafmagnsveitna ríkisins til Egilsstaða

Flytj­andi: Karen Erla Erlingsdóttir beint til iðnrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
05.11.1992 254 fsp. til munnl. svars Karen Erla Erlingsdóttir

214. Gengismál

Flytj­andi: Karen Erla Erlingsdóttir beint til viðskrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
05.11.1992 255 fsp. til munnl. svars Karen Erla Erlingsdóttir

215. Umhverfismat á virkjunarframkvæmdum á Jökulsá á Fjöllum

Flytj­andi: Karen Erla Erlingsdóttir beint til umhvrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
05.11.1992 256 fsp. til munnl. svars Karen Erla Erlingsdóttir

216. Tvöföldun Reykjanesbrautar

Flytj­andi: Árni R. Árnason
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
09.11.1992 258 þáltill. Árni R. Árnason

217. Kennsla í táknmálstúlkun

Flytj­andi: Svavar Gestsson beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
09.11.1992 259 fsp. til munnl. svars Svavar Gestsson

218. Iðn- og verkmenntun

Flytj­andi: Stefán Guðmundsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
10.11.1992 260 þáltill. Stefán Guðmundsson

219. Verkmenntun í framhaldsskólum

Flytj­andi: Drífa Hjartardóttir beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
10.11.1992 262 fsp. til skrifl. svars Drífa Hjartardóttir

220. Ferðamál

Flytj­andi: Karen Erla Erlingsdóttir
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
11.11.1992 263 þáltill. Karen Erla Erlingsdóttir

221. Upplýsingaþjónusta fyrir ferðamenn

Flytj­andi: Karen Erla Erlingsdóttir
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
11.11.1992 264 þáltill. Karen Erla Erlingsdóttir

223. Lán til útrýmingar á heilsuspillandi húsnæði

Flytj­andi: Margrét Frímannsdóttir beint til félmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
11.11.1992 271 fsp. til munnl. svars Margrét Frímannsdóttir

224. Aðstoð við íbúa fyrrum ríkja Júgóslavíu

Flytj­andi: Ingibjörg Sólrún Gísladóttir beint til utanrrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
11.11.1992 272 fsp. til munnl. svars Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

225. Fræðslustörf um gigtsjúkdóma

Flytj­andi: Ingibjörg Pálmadóttir
Þingsályktun 23/116
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
11.11.1992 273 þáltill. Ingibjörg Pálmadóttir

227. Húsnæðisstofnun ríkisins

Flytj­andi: Svanhildur Árnadóttir beint til félmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
16.11.1992 284 fsp. til skrifl. svars Svanhildur Árnadóttir

229. Tilraunaverkefni framhaldsskóla á Austurlandi

Flytj­andi: Einar Már Sigurðarson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
17.11.1992 286 þáltill. Einar Már Sigurðarson

230. Fullorðinsfræðsla

Flytj­andi: Einar Már Sigurðarson beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
17.11.1992 287 fsp. til skrifl. svars Einar Már Sigurðarson

233. Kolbeinsey

Flytj­andi: Steingrímur J. Sigfússon beint til samgrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
18.11.1992 296 fsp. til munnl. svars Steingrímur J. Sigfússon

234. Efling Akureyrar og Eyjafjarðarsvæðis sem miðstöðvar fræðslu á sviði sjávarútvegs

Flytj­andi: Steingrímur J. Sigfússon beint til sjútvrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
18.11.1992 297 fsp. til munnl. svars Steingrímur J. Sigfússon

235. Lögbýli í sveitum

Flytj­andi: Guðni Ágústsson beint til félmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
18.11.1992 298 fsp. til munnl. svars Guðni Ágústsson

236. Viðskipti Stofnlánadeildar og loðdýrabænda

Flytj­andi: Össur Skarphéðinsson beint til landbrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
17.11.1992 299 fsp. til munnl. svars Össur Skarphéðinsson

237. Ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1992

Flytj­andi: Steingrímur J. Sigfússon
Þingsályktun 9/116
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
19.11.1992 301 þáltill. Steingrímur J. Sigfússon

241. Lífeyrissjóður sjómanna

(innheimturéttur iðgjalda)
Flytj­andi: Pétur Sigurðsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
23.11.1992 310 frum­varp Pétur Sigurðsson

242. Mótmæli gegn plútonflutningum

Flytj­andi: Hjörleifur Guttormsson beint til utanrrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
19.11.1992 311 fsp. til munnl. svars Hjörleifur Guttormsson

244. Frumkvöðlar í atvinnulífinu

Flytj­andi: Árni R. Árnason
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
26.11.1992 313 þáltill. Árni R. Árnason

245. Stjórnarnefndir vinnumiðlunar

Flytj­andi: Kristinn H. Gunnarsson beint til félmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
19.11.1992 314 fsp. til skrifl. svars Kristinn H. Gunnarsson

248. Strandferðir

Flytj­andi: Hermann Níelsson beint til samgrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
23.11.1992 322 fsp. til munnl. svars Hermann Níelsson

249. Veiðistjóri

Flytj­andi: Hermann Níelsson beint til umhvrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
23.11.1992 323 fsp. til munnl. svars,
2. upp­prentun
Hermann Níelsson

250. Fyrirboðar gjaldþrota

Flytj­andi: Hermann Níelsson beint til dómsmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
23.11.1992 324 fsp. til munnl. svars Hermann Níelsson

251. Gjaldþrot fyrirtækja

Flytj­andi: Hermann Níelsson beint til dómsmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
23.11.1992 325 fsp. til skrifl. svars Hermann Níelsson

252. Úrskurðir og samningar um aukið meðlag

Flytj­andi: Ingibjörg Sólrún Gísladóttir beint til dómsmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
24.11.1992 326 fsp. til skrifl. svars Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

253. Neyðarráðstafanir gegn neyslu áfengis og annarra vímuefna

Flytj­andi: Jón Helgason
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
25.11.1992 328 þáltill. Jón Helgason

257. Almannatryggingar

(meðlagsgreiðslur)
Flytj­andi: Ingibjörg Sólrún Gísladóttir
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
26.11.1992 334 frum­varp Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

259. Fasteignamat

Flytj­andi: Þuríður Pálsdóttir beint til fjmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
26.11.1992 340 fsp. til skrifl. svars Þuríður Pálsdóttir

264. Ársreikningar sveitarfélaga

Flytj­andi: Kristinn H. Gunnarsson beint til félmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
26.11.1992 353 fsp. til skrifl. svars Kristinn H. Gunnarsson

265. Fjárhagsáætlun sveitarfélaga

Flytj­andi: Kristinn H. Gunnarsson beint til félmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
26.11.1992 354 fsp. til skrifl. svars Kristinn H. Gunnarsson

266. Eftirlit með sveitarstjórnum

Flytj­andi: Kristinn H. Gunnarsson beint til félmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
26.11.1992 355 fsp. til skrifl. svars Kristinn H. Gunnarsson

267. Veiðiheimildir í lögsögu annarra ríkja

Flytj­andi: Össur Skarphéðinsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
26.11.1992 357 þáltill. Össur Skarphéðinsson

268. Almannatryggingar

(barnalífeyrir)
Flytj­andi: Ingibjörg Sólrún Gísladóttir
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
30.11.1992 359 frum­varp Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

270. Flutningur á rekstri grunnskóla til sveitarfélaga

Flytj­andi: Anna Kristín Sigurðardóttir beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
26.11.1992 364 fsp. til munnl. svars Anna Kristín Sigurðardóttir

271. Námsgagnastofnun

Flytj­andi: Anna Kristín Sigurðardóttir beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
26.11.1992 365 fsp. til munnl. svars Anna Kristín Sigurðardóttir

272. Afnám tvísköttunar af lífeyrisgreiðslum

Flytj­andi: Guðmundur H. Garðarsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
30.11.1992 368 þáltill. Guðmundur H. Garðarsson

276. Húsnæðisstofnun ríkisins

(stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
Flytj­andi: félagsmálaráðherra
Lög nr. 61/1993.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
30.04.1993 1065 breytingar­tillaga Kristinn H. Gunnarsson
06.05.1993 1210 breytingar­tillaga Kristinn H. Gunnarsson
  1212 breytingar­tillaga Kristinn H. Gunnarsson
  1218 breytingar­tillaga Kristinn H. Gunnarsson

278. Stuðningur við réttindabaráttu Eystrasaltsríkjanna á alþjóðavettvangi

Flytj­andi: Björn Bjarnason
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
03.12.1992 388 þáltill. Björn Bjarnason

280. Rafmagnseftirlit ríkisins

Flytj­andi: Hjörleifur Guttormsson beint til iðnrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
03.12.1992 397 fsp. til skrifl. svars Hjörleifur Guttormsson

281. Kostnaður við löggæslu á skemmtunum

(mismunandi skilyrði skemmtanaleyfa)
Flytj­andi: Kristinn H. Gunnarsson beint til dómsmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
03.12.1992 398 fsp. til munnl. svars Kristinn H. Gunnarsson

282. Samþykktir um stjórn sveitarfélaga

Flytj­andi: Kristinn H. Gunnarsson beint til félmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
03.12.1992 399 fsp. til skrifl. svars Kristinn H. Gunnarsson

288. Fækkun stöðugilda hjá ríkinu

Flytj­andi: Kristín Ástgeirsdóttir beint til fjmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
07.12.1992 419 fsp. til munnl. svars Kristín Ástgeirsdóttir

289. Menntamálaráð

Flytj­andi: Kristín Ástgeirsdóttir beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
07.12.1992 420 fsp. til munnl. svars Kristín Ástgeirsdóttir

291. Veiðar Belga við Ísland

Flytj­andi: Össur Skarphéðinsson beint til sjútvrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
08.12.1992 423 fsp. til skrifl. svars Össur Skarphéðinsson

292. Verndun keilustofnsins

Flytj­andi: Össur Skarphéðinsson beint til sjútvrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
08.12.1992 424 fsp. til munnl. svars Össur Skarphéðinsson

293. Vegalög

(reiðvegir)
Flytj­andi: Finnur Ingólfsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
09.12.1992 425 frum­varp Finnur Ingólfsson

294. Fjáröflun til vegagerðar

(reiðvegagerð)
Flytj­andi: Finnur Ingólfsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
09.12.1992 426 frum­varp Finnur Ingólfsson

298. Kostnaður við löggæslu á skemmtunum

(samræming reglna o.fl.)
Flytj­andi: Kristinn H. Gunnarsson beint til dómsmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
11.12.1992 463 fsp. til munnl. svars Kristinn H. Gunnarsson

301. Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga)
Flytj­andi: Kristinn H. Gunnarsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
14.12.1992 469 frum­varp Kristinn H. Gunnarsson

303. Tvíhliða samskipti við Evrópubandalagið

Flytj­andi: Steingrímur Hermannsson
Þingsályktun 11/116
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
14.12.1992 472 þáltill. Steingrímur Hermannsson

305. Útvarpslög

(EES-reglur)
Flytj­andi: menntamálaráðherra
Lög nr. 82/1993.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
05.05.1993 1107 breytingar­tillaga Svavar Gestsson

306. Menningarsjóður

(heildarlög)
Flytj­andi: menntamálaráðherra
Lög nr. 79/1993.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
07.05.1993 1231 breytingar­tillaga Svavar Gestsson

308. Hvalveiðar

Flytj­andi: Guðjón Guðmundsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
16.12.1992 477 þáltill. Guðjón Guðmundsson

315. Gjaldþrot einstaklinga

Flytj­andi: Guðni Ágústsson beint til dómsmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
21.12.1992 548 fsp. til munnl. svars Guðni Ágústsson

318. Þilplötuverksmiðja

Flytj­andi: Guðni Ágústsson beint til iðnrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
05.01.1993 578 fsp. til munnl. svars Guðni Ágústsson

319. Ár aldraðra

Flytj­andi: Svavar Gestsson beint til heilbrrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
08.01.1993 583 fsp. til munnl. svars Svavar Gestsson

320. Vistfræðileg þróun landbúnaðar á Íslandi

Flytj­andi: Jón Helgason beint til landbrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
08.01.1993 584 fsp. til munnl. svars Jón Helgason

321. Greiðslur úr ríkissjóði o.fl.

Flytj­andi: Karl Steinar Guðnason
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
12.01.1993 585 frum­varp Karl Steinar Guðnason

322. Skipting heildarútlána Stofnlánadeildar landbúnaðarins

Flytj­andi: Árni M. Mathiesen beint til landbrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
11.01.1993 587 fsp. til skrifl. svars Árni M. Mathiesen

323. Endurskoðun slysabóta sjómanna

Flytj­andi: Guðmundur Hallvarðsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
13.01.1993 591 þáltill. Guðmundur Hallvarðsson

324. Greiðslur vegna þinga ýmissa starfsstétta

Flytj­andi: Guðmundur Hallvarðsson beint til fjmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
13.01.1993 592 fsp. til munnl. svars Guðmundur Hallvarðsson

325. Endurskoðun bókhaldslaga

Flytj­andi: María E. Ingvadóttir beint til fjmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
13.01.1993 594 fsp. til skrifl. svars María E. Ingvadóttir

329. Smábátaveiðar

Flytj­andi: Hjörleifur Guttormsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
14.01.1993 600 þáltill. Hjörleifur Guttormsson

331. Umhverfisskattar

Flytj­andi: Árni M. Mathiesen
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
14.01.1993 603 þáltill. Árni M. Mathiesen

332. Hlutafélög

(hlutabréf, stjórnarkosning, ársreikningur o.fl.)
Flytj­andi: Kristinn H. Gunnarsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
14.01.1993 604 frum­varp Kristinn H. Gunnarsson

333. Mötuneyti ríkisstofnana

Flytj­andi: María E. Ingvadóttir beint til fjmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
14.01.1993 605 fsp. til skrifl. svars María E. Ingvadóttir

335. Niðurskurður kennslustunda 1992

Flytj­andi: Svavar Gestsson beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
14.01.1993 608 fsp. til skrifl. svars Svavar Gestsson

336. Happdrætti Háskóla Íslands

(greiðslur til annarra skóla á háskólastigi)
Flytj­andi: Ólafur Þ. Þórðarson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
14.01.1993 609 frum­varp Ólafur Þ. Þórðarson

337. Tekjuskattur og eignarskattur

(stofnfjárbréf)
Flytj­andi: Árni R. Árnason
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
14.01.1993 610 frum­varp Árni R. Árnason

340. Söluskattur af mannvirkjum loðdýrabúa

Flytj­andi: Össur Skarphéðinsson beint til landbrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
11.02.1993 619 fsp. til munnl. svars Össur Skarphéðinsson

341. Álögur á ferðaþjónustu

Flytj­andi: Jón Helgason beint til samgrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
11.02.1993 620 fsp. til munnl. svars Jón Helgason

342. Ráðherraábyrgð

(ábyrgð gagnvart Alþingi)
Flytj­andi: Páll Pétursson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
11.02.1993 621 frum­varp Páll Pétursson

343. Dragnótaveiðar á Faxaflóa

Flytj­andi: Ingibjörg Pálmadóttir beint til sjútvrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
11.02.1993 622 fsp. til munnl. svars Ingibjörg Pálmadóttir

344. Rannsóknir á innfluttum matvælum

Flytj­andi: Ingibjörg Pálmadóttir beint til landbrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
11.02.1993 623 fsp. til munnl. svars Ingibjörg Pálmadóttir

345. Ferjuflug

Flytj­andi: Ingibjörg Pálmadóttir beint til samgrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
11.02.1993 624 fsp. til skrifl. svars Ingibjörg Pálmadóttir

346. Sálræn heilsugæsla utan höfuðborgarsvæðisins

Flytj­andi: Anna Ólafsdóttir Björnsson beint til heilbrrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
11.02.1993 625 fsp. til munnl. svars Anna Ólafsdóttir Björnsson

347. Atvinnumál farmanna

Flytj­andi: Guðjón A. Kristjánsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
12.02.1993 626 þáltill. Guðjón A. Kristjánsson

348. Efling íþróttaiðkunar kvenna

Flytj­andi: Kristín Einarsdóttir beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
12.02.1993 627 fsp. til munnl. svars Kristín Einarsdóttir

349. Endurskoðun á útreikningi þjóðhagsstærða

Flytj­andi: Kristín Einarsdóttir beint til forsrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
12.02.1993 628 fsp. til munnl. svars Kristín Einarsdóttir

351. Rannsóknir og þróun fiskeldis fram til aldamóta

Flytj­andi: Jóhannes Geir Sigurgeirsson
Þingsályktun 25/116
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
12.02.1993 630 þáltill. Jóhannes Geir Sigurgeirsson

352. Ríkisábyrgð á bótagreiðslum vegna grófra ofbeldisbrota

Flytj­andi: Sólveig Pétursdóttir
Þingsályktun 13/116
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
12.02.1993 631 þáltill. Sólveig Pétursdóttir

353. Bætur vegna þorskaflabrests

Flytj­andi: Finnur Ingólfsson beint til forsrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
12.02.1993 632 fsp. til munnl. svars Finnur Ingólfsson

355. Réttindi og skyldur starfsmanna varnarliðsins

Flytj­andi: Árni R. Árnason
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
17.02.1993 634 þáltill. Árni R. Árnason

356. Afli línubáta

Flytj­andi: Einar K. Guðfinnsson beint til sjútvrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
18.02.1993 636 fsp. til skrifl. svars Einar K. Guðfinnsson

357. Afli krókaleyfisbáta

Flytj­andi: Einar K. Guðfinnsson beint til sjútvrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
18.02.1993 637 fsp. til skrifl. svars Einar K. Guðfinnsson

358. Könnun á nýtingu ígulkera

Flytj­andi: Össur Skarphéðinsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
18.02.1993 638 þáltill. Össur Skarphéðinsson

359. Umhverfisgjald

Flytj­andi: Kristín Einarsdóttir
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
22.02.1993 639 þáltill. Kristín Einarsdóttir

360. Endurskoðun laga um skipan opinberra framkvæmda

Flytj­andi: Sturla Böðvarsson beint til a
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
24.02.1993 640 þáltill. Sturla Böðvarsson

361. Öryggi í óbyggðaferðum

Flytj­andi: Kristín Einarsdóttir beint til dómsmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
22.02.1993 641 fsp. til skrifl. svars Kristín Einarsdóttir

362. Námsstyrkir doktorsefna

Flytj­andi: Össur Skarphéðinsson beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
22.02.1993 642 fsp. til munnl. svars Össur Skarphéðinsson

365. Endurskoðun laga um Lánasjóð íslenskra námsmanna

Flytj­andi: Valgerður Sverrisdóttir beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
22.02.1993 645 fsp. til munnl. svars Valgerður Sverrisdóttir

366. Alþjóðlegur sjávarútvegsskóli

Flytj­andi: Össur Skarphéðinsson beint til forsrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
22.02.1993 646 fsp. til munnl. svars Össur Skarphéðinsson

367. Innheimta virðisaukaskatts

Flytj­andi: Árni M. Mathiesen beint til fjmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
23.02.1993 648 fsp. til skrifl. svars Árni M. Mathiesen

368. Mat á umhverfisáhrifum nýrrar lagasetningar

Flytj­andi: Kristín Einarsdóttir
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
23.02.1993 649 þáltill. Kristín Einarsdóttir

369. Frágangur fjárlaga 1993

Flytj­andi: Guðrún Helgadóttir beint til fjmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
23.02.1993 650 fsp. til munnl. svars Guðrún Helgadóttir

370. Óskir erlendra þjóða um aðstoð við þróun sjávarútvegs

Flytj­andi: Össur Skarphéðinsson beint til utanrrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
23.02.1993 651 fsp. til skrifl. svars Össur Skarphéðinsson

371. Fasteignaskattar ríkisfyrirtækja og stofnana

Flytj­andi: Einar K. Guðfinnsson beint til fjmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
23.02.1993 652 fsp. til skrifl. svars Einar K. Guðfinnsson

373. Aukinn þáttur bænda í landgræðslu

Flytj­andi: Margrét Frímannsdóttir beint til landbrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
24.02.1993 657 fsp. til skrifl. svars Margrét Frímannsdóttir

380. Sjávarútvegsskóli

Flytj­andi: Finnur Ingólfsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
03.03.1993 673 þáltill. Finnur Ingólfsson

381. Íslenskukennsla fyrir fullorðna nýbúa

Flytj­andi: Guðrún J. Halldórsdóttir beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
04.03.1993 675 fsp. til munnl. svars Guðrún J. Halldórsdóttir

382. Námskeið og námsgögn fyrir nýbúabörn

Flytj­andi: Guðrún J. Halldórsdóttir beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
04.03.1993 676 fsp. til munnl. svars Guðrún J. Halldórsdóttir

383. Ráðstafanir til að sporna við ólæsi

Flytj­andi: Gunnlaugur Stefánsson beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
04.03.1993 677 fsp. til munnl. svars Gunnlaugur Stefánsson

384. Barnasjónvarp

Flytj­andi: Gunnlaugur Stefánsson beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
04.03.1993 678 fsp. til munnl. svars Gunnlaugur Stefánsson

385. Leiðbeiningar og ráðgjöf við barnaverndarnefndir

Flytj­andi: Anna Ólafsdóttir Björnsson beint til félmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
04.03.1993 679 fsp. til munnl. svars Anna Ólafsdóttir Björnsson

386. Börn í áhættuhópum

Flytj­andi: Anna Ólafsdóttir Björnsson beint til félmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
04.03.1993 680 fsp. til munnl. svars Anna Ólafsdóttir Björnsson

387. Unglingaheimili

Flytj­andi: Anna Ólafsdóttir Björnsson beint til félmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
04.03.1993 681 fsp. til munnl. svars Anna Ólafsdóttir Björnsson

388. Ólympískir hnefaleikar

Flytj­andi: Kristinn H. Gunnarsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
04.03.1993 682 þáltill. Kristinn H. Gunnarsson

391. Stálvinnslan hf.

Flytj­andi: Svavar Gestsson beint til iðnrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
04.03.1993 685 fsp. til munnl. svars Svavar Gestsson

392. Stálvinnslan hf.

Flytj­andi: Svavar Gestsson beint til umhvrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
04.03.1993 686 fsp. til munnl. svars Svavar Gestsson

393. Tilraunaveiðar og þróun veiðarfæra vegna veiða á ígulkerum

Flytj­andi: Sturla Böðvarsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
04.03.1993 687 þáltill. Sturla Böðvarsson

394. Rekstur hjúkrunar- og dvalarheimila

Flytj­andi: Hrafnkell A. Jónsson beint til heilbrrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
04.03.1993 688 fsp. til skrifl. svars Hrafnkell A. Jónsson

395. Ferða- og risnukostnaður

Flytj­andi: Einar K. Guðfinnsson beint til fjmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
04.03.1993 689 fsp. til munnl. svars Einar K. Guðfinnsson

399. Ráðgjafar- og fræðsluþjónusta fyrir nýbúabörn

Flytj­andi: Guðrún J. Halldórsdóttir
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
05.03.1993 693 þáltill. Guðrún J. Halldórsdóttir

400. Lánasjóður íslenskra námsmanna

(fækkun lánsumsókna)
Flytj­andi: Kristín Ástgeirsdóttir beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
05.03.1993 694 fsp. til skrifl. svars Kristín Ástgeirsdóttir

401. Málaferli vegna kjarasamninga

Flytj­andi: Kristín Ástgeirsdóttir beint til fjmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
05.03.1993 695 fsp. til munnl. svars Kristín Ástgeirsdóttir

402. Húsnæðisstofnun ríkisins

(útrýming heilsuspillandi húsnæðis)
Flytj­andi: Margrét Frímannsdóttir
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
08.03.1993 696 frum­varp Margrét Frímannsdóttir

404. Skuldastaða heimilanna

Flytj­andi: Þuríður Bernódusdóttir beint til félmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
08.03.1993 698 fsp. til munnl. svars Þuríður Bernódusdóttir

405. Löggjöf um réttindi og skyldur manna sem stunda reikningsskil

Flytj­andi: Árni R. Árnason
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
09.03.1993 699 þáltill. Árni R. Árnason

408. Kostnaður við tölvuvinnu

Flytj­andi: Össur Skarphéðinsson beint til fjmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
09.03.1993 702 fsp. til skrifl. svars Össur Skarphéðinsson

409. Efling heimilisiðnaðar

Flytj­andi: Kristín Ástgeirsdóttir beint til forsrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
09.03.1993 703 fsp. til munnl. svars Kristín Ástgeirsdóttir

410. Bókaútgáfa á vegum ríkisins

Flytj­andi: Kristín Ástgeirsdóttir beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
09.03.1993 704 fsp. til munnl. svars Kristín Ástgeirsdóttir

411. Lögregluskóli ríkisins

Flytj­andi: Árni R. Árnason beint til dómsmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
09.03.1993 705 fsp. til munnl. svars Árni R. Árnason

412. Leiga fiskveiðiheimilda

Flytj­andi: Karl Steinar Guðnason beint til sjútvrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
09.03.1993 706 fsp. til skrifl. svars Karl Steinar Guðnason

413. Útboð hjá Vegagerð ríkisins

Flytj­andi: Jóna Valgerður Kristjánsdóttir beint til samgrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
09.03.1993 707 fsp. til skrifl. svars Jóna Valgerður Kristjánsdóttir

414. Fasteignamat ríkisins

Flytj­andi: Jóna Valgerður Kristjánsdóttir beint til fjmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
09.03.1993 708 fsp. til munnl. svars Jóna Valgerður Kristjánsdóttir

415. Endurskoðun laga um mannanöfn

Flytj­andi: Hjálmar Jónsson beint til dómsmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
09.03.1993 710 fsp. til munnl. svars Hjálmar Jónsson

416. Ráðstafanir til orkusparnaðar

Flytj­andi: Jóhann Ársælsson beint til umhvrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
10.03.1993 711 fsp. til munnl. svars Jóhann Ársælsson

417. Bótaréttur atvinnulausra í veikindum

Flytj­andi: Ingibjörg Sólrún Gísladóttir beint til heilbrrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
11.03.1993 713 fsp. til munnl. svars Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

418. Skráning og bótaréttur atvinnulausra

Flytj­andi: Ingibjörg Sólrún Gísladóttir beint til heilbrrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
11.03.1993 714 fsp. til munnl. svars Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

419. Heimili fyrir börn og ungmenni

Flytj­andi: Ingibjörg Sólrún Gísladóttir beint til félmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
11.03.1993 715 fsp. til munnl. svars Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

422. Heilbrigðisþjónusta

(trúnaðarmenn sjúklinga)
Flytj­andi: Anna Ólafsdóttir Björnsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
11.03.1993 718 frum­varp Anna Ólafsdóttir Björnsson

423. Ráðstafanir vegna afnáms aðstöðugjalds

Flytj­andi: Einar K. Guðfinnsson beint til félmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
11.03.1993 719 fsp. til munnl. svars Einar K. Guðfinnsson

424. Samvinna barnaverndaryfirvalda og annarra stofnana

Flytj­andi: Anna Ólafsdóttir Björnsson beint til félmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
11.03.1993 720 fsp. til munnl. svars Anna Ólafsdóttir Björnsson

425. Endurskoðun laga um vinnumiðlun

Flytj­andi: Össur Skarphéðinsson beint til félmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
11.03.1993 723 fsp. til munnl. svars Össur Skarphéðinsson

426. Tilsjónarmenn og stuðningsfjölskyldur

Flytj­andi: Anna Ólafsdóttir Björnsson beint til félmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
11.03.1993 724 fsp. til munnl. svars Anna Ólafsdóttir Björnsson

427. Pappírsnotkun þjóðarinnar

Flytj­andi: Gunnlaugur Stefánsson beint til umhvrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
15.03.1993 726 fsp. til munnl. svars Gunnlaugur Stefánsson

428. Réttindi þeirra sem ekki hafa atvinnu

(breyting ýmissa laga)
Flytj­andi: Svavar Gestsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
23.03.1993 728 frum­varp Svavar Gestsson

430. Starf og eignir húsmæðraskóla

Flytj­andi: Kristín Ástgeirsdóttir beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
16.03.1993 730 fsp. til skrifl. svars Kristín Ástgeirsdóttir

431. Launagreiðslur ríkisins

Flytj­andi: Kristín Ástgeirsdóttir beint til fjmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
16.03.1993 731 fsp. til skrifl. svars Kristín Ástgeirsdóttir

432. Dagpeningar

Flytj­andi: Kristín Ástgeirsdóttir beint til fjmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
16.03.1993 732 fsp. til skrifl. svars Kristín Ástgeirsdóttir

433. Endurskoðun á lögum um lífeyrissjóði

Flytj­andi: Gunnlaugur Stefánsson beint til forsrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
16.03.1993 733 fsp. til munnl. svars Gunnlaugur Stefánsson

434. Samkeppnisráð

Flytj­andi: Steingrímur J. Sigfússon beint til viðskrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
16.03.1993 734 fsp. til munnl. svars Steingrímur J. Sigfússon

435. Endurskoðun laga um ferðamál

Flytj­andi: Steingrímur J. Sigfússon beint til samgrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
16.03.1993 735 fsp. til munnl. svars Steingrímur J. Sigfússon

436. Starfsskilyrði ferðaþjónustunnar

Flytj­andi: Steingrímur J. Sigfússon beint til samgrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
16.03.1993 736 fsp. til munnl. svars Steingrímur J. Sigfússon

438. Staðsetning björgunarþyrlu

Flytj­andi: Jón Kristjánsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
17.03.1993 738 þáltill. Jón Kristjánsson

440. Evrópskt efnahagssvæði

(brottfall ákvæða er varða Sviss)
Flytj­andi: utanríkisráðherra
Lög nr. 66/1993.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
29.04.1993 1060 frávísunartilllaga Páll Pétursson

441. Lagaráð Alþingis

Flytj­andi: Páll Pétursson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
19.03.1993 755 þáltill. Páll Pétursson

442. Einsetinn skóli

Flytj­andi: Einar K. Guðfinnsson beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
19.03.1993 759 fsp. til skrifl. svars Einar K. Guðfinnsson

443. Skólamáltíðir

Flytj­andi: Einar K. Guðfinnsson beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
19.03.1993 760 fsp. til skrifl. svars Einar K. Guðfinnsson

445. Heimahlynning

Flytj­andi: Valgerður Sverrisdóttir beint til heilbrrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
22.03.1993 771 fsp. til munnl. svars Valgerður Sverrisdóttir

446. Umboðsmaður barna

Flytj­andi: Guðrún Helgadóttir beint til félmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
23.03.1993 772 fsp. til munnl. svars Guðrún Helgadóttir

448. Lendingar ferjuflugvéla á Rifi

Flytj­andi: Ingibjörg Pálmadóttir
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
23.03.1993 774 þáltill. Ingibjörg Pálmadóttir

452. Tekjuskattur og eignarskattur

(leigutekjur af íbúðarhúsnæði)
Flytj­andi: Tómas Ingi Olrich
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
23.03.1993 779 frum­varp Tómas Ingi Olrich

453. Skráning og mat fasteigna

(þjónustugjöld, stjórn o.fl.)
Flytj­andi: fjármálaráðherra
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
06.05.1993 1194 breytingar­tillaga Kristín Ástgeirsdóttir

457. Endurreisn urriðastofns í Efra-Sogi og Þingvallavatni

Flytj­andi: Össur Skarphéðinsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
24.03.1993 793 þáltill. Össur Skarphéðinsson

458. Staða brotaþola við meðferð kynferðisbrotamála

Flytj­andi: Ingibjörg Sólrún Gísladóttir
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
25.03.1993 794 þáltill. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

459. Framhaldsnám í listgreinum

Flytj­andi: Þórhildur Þorleifsdóttir beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
24.03.1993 795 fsp. til skrifl. svars Þórhildur Þorleifsdóttir

460. Lánasjóður íslenskra námsmanna

(nám í listgreinum)
Flytj­andi: Þórhildur Þorleifsdóttir beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
24.03.1993 796 fsp. til skrifl. svars Þórhildur Þorleifsdóttir

461. Vegaframkvæmdir í Vestur-Barðastrandarsýslu

Flytj­andi: Jörgína Jónsdóttir beint til samgrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
24.03.1993 799 fsp. til munnl. svars Jörgína Jónsdóttir

462. Atvinnuþátttaka kvenna á landsbyggðinni

Flytj­andi: Jörgína Jónsdóttir beint til félmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
24.03.1993 800 fsp. til skrifl. svars Jörgína Jónsdóttir

463. Vinna ungmenna á vínveitingastöðum

Flytj­andi: Anna Ólafsdóttir Björnsson beint til félmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
24.03.1993 801 fsp. til munnl. svars Anna Ólafsdóttir Björnsson

465. Fjárskuldbindingar fyrir ríkissjóð og sveitarfélög

Flytj­andi: Margrét Frímannsdóttir
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
25.03.1993 803 frum­varp Margrét Frímannsdóttir

466. Viðskipti varnarliðsins á árinu 1992

Flytj­andi: Árni R. Árnason beint til utanrrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
25.03.1993 806 fsp. til skrifl. svars Árni R. Árnason

467. Flutningur verka Þjóðleikhússins og Sinfóníuhljómsveitar Íslands í ríkissjónvarpinu

Flytj­andi: Stefán Guðmundsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
25.03.1993 807 þáltill. Stefán Guðmundsson

468. Endurskoðun laga um Þjóðleikhús

Flytj­andi: Þórhildur Þorleifsdóttir beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
25.03.1993 810 fsp. til munnl. svars Þórhildur Þorleifsdóttir

471. Orlof

(orlofsreikningur launþega)
Flytj­andi: Kristinn H. Gunnarsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
25.03.1993 813 frum­varp Kristinn H. Gunnarsson

472. Bygging húsnæðis fyrir matvælaiðjubraut Menntaskólans í Kópavogi

Flytj­andi: Rannveig Guðmundsdóttir beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
25.03.1993 815 fsp. til munnl. svars Rannveig Guðmundsdóttir

473. Skattframtöl

Flytj­andi: Rannveig Guðmundsdóttir beint til fjmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
25.03.1993 816 fsp. til skrifl. svars Rannveig Guðmundsdóttir

474. Kostnaður við sölu á spariskírteinum ríkissjóðs og við Lánasýslu ríkisins

Flytj­andi: Rannveig Guðmundsdóttir beint til fjmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
25.03.1993 817 fsp. til skrifl. svars Rannveig Guðmundsdóttir

475. Skilyrði útvarps- og sjónvarpssendinga í Austurlandskjördæmi

Flytj­andi: Jón Kristjánsson beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
25.03.1993 818 fsp. til skrifl. svars Jón Kristjánsson

476. Heimili fyrir alfatlaða

Flytj­andi: Guðrún Helgadóttir beint til heilbrrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
25.03.1993 823 fsp. til munnl. svars Guðrún Helgadóttir

477. Valfrelsi í lífeyristryggingum

Flytj­andi: Árni M. Mathiesen
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
29.03.1993 824 þáltill. Árni M. Mathiesen

478. Einkavæðing og tekjumarkmið fjárlaga

Flytj­andi: Árni M. Mathiesen beint til forsrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
25.03.1993 825 fsp. til skrifl. svars Árni M. Mathiesen

479. Eftirlaunaréttindi launafólks

Flytj­andi: Guðni Ágústsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
30.03.1993 827 frum­varp Guðni Ágústsson

481. Vatnsborð og búsvæði bleikju í Þingvallavatni

Flytj­andi: Össur Skarphéðinsson beint til umhvrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
29.03.1993 829 fsp. til munnl. svars Össur Skarphéðinsson

482. Útflutningur á iðnvarningi tengdum sjávarútvegi

Flytj­andi: Össur Skarphéðinsson beint til utanrrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
29.03.1993 830 fsp. til skrifl. svars Össur Skarphéðinsson

483. Sjávarútvegsstefna

Flytj­andi: Jóhann Ársælsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
30.03.1993 831 þáltill. Jóhann Ársælsson

484. Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtagjöld af íbúðarlánum)
Flytj­andi: Kristinn H. Gunnarsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
30.03.1993 832 frum­varp Kristinn H. Gunnarsson

485. Fjáröflun til varna gegn ofanflóðum

(breyting ýmissa laga)
Flytj­andi: Kristinn H. Gunnarsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
30.03.1993 833 frum­varp Kristinn H. Gunnarsson

486. Ríkisreikningur 1991

Flytj­andi: fjármálaráðherra
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
07.05.1993 1217 breytingar­tillaga Guðrún Helgadóttir

487. Greiðsluerfiðleikalán

Flytj­andi: Valgerður Sverrisdóttir beint til félmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
29.03.1993 835 fsp. til munnl. svars Valgerður Sverrisdóttir

490. Almannatryggingar

(umönnunarbætur)
Flytj­andi: Margrét Frímannsdóttir
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
30.03.1993 839 frum­varp Margrét Frímannsdóttir

491. Launakjör alþingismanna

Flytj­andi: Lilja Rafney Magnúsdóttir beint til fjmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
29.03.1993 840 fsp. til munnl. svars Lilja Rafney Magnúsdóttir

492. Vörugjaldskrá hafna

Flytj­andi: Ingibjörg Pálmadóttir beint til samgrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
30.03.1993 844 fsp. til munnl. svars Ingibjörg Pálmadóttir

493. Breytingar á reglum lífeyrissjóða um lífeyrisskuldbindingar

Flytj­andi: Finnur Ingólfsson beint til fjmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
30.03.1993 845 fsp. til skrifl. svars Finnur Ingólfsson

494. Húsnæði Lánasýslu ríkisins

Flytj­andi: Finnur Ingólfsson beint til fjmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
30.03.1993 846 fsp. til skrifl. svars Finnur Ingólfsson

495. Sambýli fyrir geðfatlaða

Flytj­andi: Finnur Ingólfsson beint til félmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
30.03.1993 847 fsp. til skrifl. svars Finnur Ingólfsson

496. Íþróttir, æskulýðs- og tómstundastarfsemi

Flytj­andi: Finnur Ingólfsson beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
30.03.1993 848 fsp. til munnl. svars Finnur Ingólfsson

497. Úthlutanir úr Kvikmyndasjóði Íslands

Flytj­andi: Finnur Ingólfsson beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
30.03.1993 849 fsp. til skrifl. svars Finnur Ingólfsson

498. Umfjöllun fjölmiðla um alvarleg afbrotamál

Flytj­andi: Margrét Frímannsdóttir
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
30.03.1993 850 þáltill. Margrét Frímannsdóttir

499. Lífeyrisréttindi hjóna

Flytj­andi: Guðmundur Hallvarðsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
30.03.1993 851 frum­varp Guðmundur Hallvarðsson

500. Námsbraut í öldrunarþjónustu

Flytj­andi: Finnur Ingólfsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
30.03.1993 852 þáltill. Finnur Ingólfsson

501. Héraðsskólar

Flytj­andi: Jörgína Jónsdóttir beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
30.03.1993 853 fsp. til munnl. svars Jörgína Jónsdóttir

502. Þungaskattur á dísilbifreiðar

Flytj­andi: Guðmundur Hallvarðsson beint til fjmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
30.03.1993 854 fsp. til munnl. svars Guðmundur Hallvarðsson

503. Íþróttasjóður ríkisins

Flytj­andi: Ingibjörg Pálmadóttir
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
31.03.1993 855 þáltill. Ingibjörg Pálmadóttir

505. Réttarstaða barna með krabbamein

Flytj­andi: Margrét Frímannsdóttir
Þingsályktun 24/116
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
31.03.1993 857 þáltill. Margrét Frímannsdóttir

506. Framtíð húss gamla Stýrimannaskólans

Flytj­andi: Kristín Ástgeirsdóttir beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
31.03.1993 858 fsp. til munnl. svars Kristín Ástgeirsdóttir

507. Framtíð húss gamla Stýrimannaskólans

Flytj­andi: Kristín Ástgeirsdóttir beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
31.03.1993 859 fsp. til munnl. svars Kristín Ástgeirsdóttir

508. Aðgerðir til að hefta útbreiðslu alnæmis

Flytj­andi: Kristín Ástgeirsdóttir beint til heilbrrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
31.03.1993 860 fsp. til munnl. svars Kristín Ástgeirsdóttir

509. Störf í opinberri þjónustu á landsbyggðinni

Flytj­andi: Lilja Rafney Magnúsdóttir beint til forsrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
31.03.1993 862 fsp. til skrifl. svars Lilja Rafney Magnúsdóttir

510. Skólabúðir að Núpi

Flytj­andi: Lilja Rafney Magnúsdóttir
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
31.03.1993 863 þáltill. Lilja Rafney Magnúsdóttir

511. Lista- og menningarmiðstöð í Álafosshúsunum í Mosfellsbæ

Flytj­andi: Árni M. Mathiesen
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
31.03.1993 864 þáltill. Árni M. Mathiesen

512. Búfjárhald

(varsla stórgripa)
Flytj­andi: Steingrímur J. Sigfússon
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
31.03.1993 865 frum­varp Steingrímur J. Sigfússon

513. Ráðstafanir til að efla fiskeldi

Flytj­andi: Guðmundur Stefánsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
30.03.1993 870 þáltill. Guðmundur Stefánsson

514. Snjómokstur og upplýsingar um færð

Flytj­andi: Guðmundur Stefánsson beint til samgrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
31.03.1993 871 fsp. til skrifl. svars Guðmundur Stefánsson

515. Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga)
Flytj­andi: félagsmálaráðherra
Lög nr. 75/1993.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
06.05.1993 1211 breytingar­tillaga Kristinn H. Gunnarsson

518. Heimild til að selja jörðina Lönguhlíð í Vallahreppi

Flytj­andi: Jón Kristjánsson
Lög nr. 68/1993.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
01.04.1993 875 frum­varp Jón Kristjánsson

519. Ár aldraðra

Flytj­andi: Svavar Gestsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
02.04.1993 877 þáltill. Svavar Gestsson

520. Greiðsluaðlögun fyrir fólk í verulegum greiðsluerfiðleikum

Flytj­andi: Össur Skarphéðinsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
31.03.1993 878 þáltill. Össur Skarphéðinsson

521. Afbrot barna og unglinga

Flytj­andi: Margrét Frímannsdóttir beint til félmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
31.03.1993 879 fsp. til skrifl. svars Margrét Frímannsdóttir

523. Vegur milli Þingvalla og Hvalfjarðar um Leggjabrjót

Flytj­andi: Ingibjörg Pálmadóttir
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
01.04.1993 881 þáltill. Ingibjörg Pálmadóttir

524. Ferðaþjónusta

Flytj­andi: Steingrímur J. Sigfússon
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
02.04.1993 882 frum­varp Steingrímur J. Sigfússon

525. Ferðamálastefna

Flytj­andi: Steingrímur J. Sigfússon
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
02.04.1993 883 þáltill. Steingrímur J. Sigfússon

526. Erlendar fjárfestingar á Íslandi

Flytj­andi: Einar K. Guðfinnsson beint til viðskrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
01.04.1993 884 fsp. til munnl. svars Einar K. Guðfinnsson

527. Fjárfesting Íslendinga erlendis

Flytj­andi: Einar K. Guðfinnsson beint til viðskrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
01.04.1993 885 fsp. til munnl. svars Einar K. Guðfinnsson

528. Lögreglumenn og bifreiðaeign lögreglu

Flytj­andi: Sigbjörn Gunnarsson beint til dómsmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
31.03.1993 886 fsp. til skrifl. svars Sigbjörn Gunnarsson

529. Ofbeldi gegn konum á Íslandi

Flytj­andi: Svavar Gestsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
01.04.1993 887 þáltill. Svavar Gestsson

530. Hætta af sjávarágangi

Flytj­andi: Jón Helgason
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
02.04.1993 888 þáltill. Jón Helgason

531. Stefnumótun í ferðamálum

Flytj­andi: Tómas Ingi Olrich
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
01.04.1993 889 þáltill. Tómas Ingi Olrich

532. Sandfok á Mývatnssvæðinu

Flytj­andi: Pálmi Jónsson beint til landbrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
01.04.1993 890 fsp. til munnl. svars Pálmi Jónsson

544. Hönnunarmiðstöð

Flytj­andi: Kristín Ástgeirsdóttir
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
01.04.1993 902 þáltill. Kristín Ástgeirsdóttir

545. Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtagjöld af búseturéttaríbúðum)
Flytj­andi: Össur Skarphéðinsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
02.04.1993 903 frum­varp Össur Skarphéðinsson

548. Tekjuskattur og eignarskattur

(gjaldfærsla stofnkostnaðar)
Flytj­andi: Vilhjálmur Egilsson
Lög nr. 60/1993.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
01.04.1993 908 frum­varp Vilhjálmur Egilsson

551. Lækkun fasteignaskatta

Flytj­andi: Jóna Valgerður Kristjánsdóttir
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
01.04.1993 916 þáltill. Jóna Valgerður Kristjánsdóttir

555. Flutningur á verkefnum Vitastofnunar Íslands

(breyting ýmissa laga)
Flytj­andi: Guðmundur Hallvarðsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
01.04.1993 920 frum­varp Guðmundur Hallvarðsson

556. Útsendingar sjónvarps og útvarps til fiskimiða

Flytj­andi: Guðjón Guðmundsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
02.04.1993 923 þáltill. Guðjón Guðmundsson

558. Stytting vinnutíma

Flytj­andi: Anna Ólafsdóttir Björnsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
02.04.1993 925 þáltill. Anna Ólafsdóttir Björnsson

559. Skilyrði útvarps- og sjónvarpssendinga á Vesturlandi

Flytj­andi: Sturla Böðvarsson beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
01.04.1993 926 fsp. til skrifl. svars Sturla Böðvarsson

560. Alþjóðlegur skipstjórnar- og fiskvinnsluskóli í Vestmannaeyjum

Flytj­andi: Árni Johnsen
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
02.04.1993 927 þáltill. Árni Johnsen

561. Fræðslu- og kynningarþættir um störf Alþingis

Flytj­andi: Árni Johnsen
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
02.04.1993 928 þáltill. Árni Johnsen

562. Myndlistarverkefni

Flytj­andi: Árni Johnsen
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
02.04.1993 929 þáltill. Árni Johnsen

563. Opnun sendiráðs í Peking

Flytj­andi: Árni Johnsen
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
02.04.1993 930 þáltill. Árni Johnsen

564. Öryggisfræðslunefnd sjómanna

Flytj­andi: Árni Johnsen
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
02.04.1993 931 frum­varp Árni Johnsen

565. Útlán og afskriftir ríkisbankanna

Flytj­andi: Össur Skarphéðinsson beint til viðskrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
02.04.1993 932 fsp. til skrifl. svars Össur Skarphéðinsson

568. Viðhaldsþörf ríkiseigna

Flytj­andi: Sigríður A. Þórðardóttir beint til fjmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
02.04.1993 938 fsp. til munnl. svars Sigríður A. Þórðardóttir

569. Vandi verslunar í strjálbýli

Flytj­andi: Einar K. Guðfinnsson beint til viðskrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
06.04.1993 948 fsp. til munnl. svars Einar K. Guðfinnsson

571. Frágangur stjórnarfrumvarpa

Flytj­andi: Ingibjörg Sólrún Gísladóttir beint til forsrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
06.04.1993 952 fsp. til munnl. svars Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

572. Rannsóknarnefnd til að rannsaka ráðningu framkvæmdastjóra ríkissjónvarpsins

Flytj­andi: Páll Pétursson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
06.04.1993 953 þáltill. Páll Pétursson
19.04.1993 990 rökstudd dagskrá Geir H. Haarde

573. Samstarf við Sambandslýðveldið Rússland

Flytj­andi: Árni R. Árnason beint til sjútvrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
06.04.1993 958 fsp. til munnl. svars Árni R. Árnason

574. Viðræður við Fríverslunarsamtök Norður-Ameríku

Flytj­andi: Árni R. Árnason beint til utanrrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
06.04.1993 959 fsp. til munnl. svars Árni R. Árnason

576. Móttökuskilyrði sjónvarps og hljóðvarps á Djúpavogi

Flytj­andi: Hjörleifur Guttormsson beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
15.04.1993 966 fsp. til skrifl. svars Hjörleifur Guttormsson

577. Staða samkynhneigðs fólks

Flytj­andi: Ingibjörg Sólrún Gísladóttir beint til forsrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
16.04.1993 967 fsp. til munnl. svars Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

579. Leiðsögumannsstörf

Flytj­andi: Pétur Bjarnason beint til samgrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
19.04.1993 985 fsp. til skrifl. svars Pétur Bjarnason

581. Snjómokstur á Möðrudalsöræfum

Flytj­andi: Hjörleifur Guttormsson beint til samgrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
27.04.1993 1022 fsp. til skrifl. svars Hjörleifur Guttormsson

582. Varsla minja í umsjá Þjóðminjasafns

Flytj­andi: Hjörleifur Guttormsson beint til menntmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
27.04.1993 1023 fsp. til skrifl. svars Hjörleifur Guttormsson

583. Varnarsvæði

Flytj­andi: Svavar Gestsson beint til utanrrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
29.04.1993 1035 fsp. til skrifl. svars Svavar Gestsson

584. Mengun frá kjarnorkuendurvinnslu í Sellafield

Flytj­andi: Hjörleifur Guttormsson beint til umhvrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
29.04.1993 1036 fsp. til skrifl. svars Hjörleifur Guttormsson

585. Viðgerð á húsi Þjóðminjasafnsins

Flytj­andi: Svavar Gestsson beint til fjmrh.
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
03.05.1993 1066 fsp. til skrifl. svars Svavar Gestsson

589. Sjónvarps- og útvarpssendingar frá Alþingi

Flytj­andi: Hjörleifur Guttormsson
Útbýtingar­dagur Þing­skjal Tegund skjals Flytj­andi
06.05.1993 1155 þáltill. Hjörleifur Guttormsson
 
453 skjöl fundust.