Samantekt um þingmál

Barnalög

476. mál á 141. löggjafarþingi.
Innanríkisráðherra.

Markmið

Breytingar á barnalögum í kjölfar þess að dómurum hefur verið fengin heimild til að dæma sameiginlega forsjá og hvar barn eigi að eiga lögheimili.

Helstu breytingar og nýjungar

Ákvæði um ráðgjöf vegna mála sem varða ágreining um lögheimili barns, sáttameðferð í lögheimilismálum og sáttameðferð vegna mála í tengslum við aðför. Innleiðing ákvæða um ráðgjöf og sáttameðferð og ákvæða þess efnis að sérfræðingar í málefnum barna veiti umsagnir í umgengnismálum krefst undirbúnings og því er lagt til að gildistöku laganna verði frestað til 1. júlí 2013.

Breytingar á lögum og tengd mál

Lög um breytingu á barnalögum, nr. 76/2003, með síðari breytingum, nr. 63/2012.
Barnalög nr. 76/2003.
  • Skylt mál: Barnalög, 290. mál (innanríkisráðherra) á 140. þingi (17.11.2011)

Kostnaður og tekjur

Innanríkisráðuneytið gerir ráð fyrir að kostnaðarauki vegna ráðgjafar til foreldra samsvari allt að 5,5 stöðugildum sem hefði í för með sér aukin útgjöld upp á allt að 35 til 40 milljónir kr. á ári.

Umsagnir (helstu atriði)

Engar umsagnir bárust, en minnisblað um efni frumvarpsins barst frá innanríkisráðuneytinu samkvæmt beiðni nefndarinnar þar sem varpað var nánara ljósi á greinar frumvarpsins um ráðgjöf og sáttameðferð og liðsinni við sýslumenn í umgengnismálum.

Afgreiðsla

Meiri hluti velferðarnefndar lagði fram nefndarálit með breytingartillögu á þingskjali 821 þar sem lagt var til að lögin taki gildi 1. apríl 2013 en ekki 1. júlí eins og lagt er til í frumvarpinu.  
Minni hluti nefndarinnar lagði fram nefndarálit með breytingartillögu á þingskjali 831 þar sem lagt var til að þau tækju gildi 1. janúar 2013 eins og upphaflega var áætlað. Breytingartillaga minni hlutans var samþykkt og varð frumvarpið að lögum svo breytt.

Aðrar upplýsingar

Löggjöf á Norðurlöndum
Danmörk
Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012.

Svíþjóð
Föräldrabalk (1949:381).
Tvöfalt lögheimili – sjá einnig:
Socialförsäkringsbalk (2010:110).
16. kafli Gemensam vårdnad 5 – 8 gr.
17. kafli  Växelvist boende 4 gr.
18. kafli 2. gr.

Noregur
Lov om barn og foreldre (barnelova) LOV-1981-04-08-7.

Finnland
Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt 8.4.1983/361.Síðast breytt 03.01.2013. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.