Samantekt um þingmál

Bókhald

93. mál á 141. löggjafarþingi.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra.

Markmið

Að skýra og lagfæra lög um bókhald með hliðsjón af þeim ábendingum sem komið hafa fram.

Helstu breytingar og nýjungar

Í fyrsta lagi eru lagðar til breytingar á þeim ákvæðum laganna sem leggja að jöfnu störf endurskoðenda og skoðunarmanna og eru þær breytingar leiddar af lögum nr. 79/2008, um endurskoðendur. Í öðru lagi er lagt til að heimild félaga til að hafa texta bókhaldsbóka og ársreikninga á dönsku eða ensku verði víkkuð út til annarra félaga en þeirra sem hafa heimild til að hafa reikningsskilin í erlendum gjaldmiðli. Í þriðja lagi er lagt til að heimilt verði að varðveita bókhaldsgögn erlendis í allt að sex mánuði þegar sérstakar ástæður eru fyrir hendi.
 

Breytingar á lögum og tengd mál

Lög nr. 79/2008, um endurskoðendur.

  • Endurflutt: Bókhald, 702. mál (efnahags- og viðskiptaráðherra) á 140. þingi (31.03.2012)
  • Skylt mál: ársreikningar, 94. mál (atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra) á 141. þingi (14.09.2012)

Kostnaður og tekjur

Hefur ekki áhrif á tekjur eða gjöld ríkissjóðs.

Umsagnir (helstu atriði)

Nokkrar umsagnir bárust og eru flestar jákvæðar en gerðar eru alvarlegar athugasemdir við óljóst orðalag og óskýr ákvæði í frumvarpinu, t.d. varðandi rafræn gögn, hlutverk skoðunarmanna og notkun erlendra tungumála. 

Afgreiðsla

Samþykkt með minniháttar breytingum.


Síðast breytt 22.02.2013. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.