Samantekt um þingmál

Tollalög

137. mál á 143. löggjafarþingi.
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Markmið

Að breyta lögum vegna vankanta við síðustu lagabreytingu á lögum nr. 160/2012  um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum.

Helstu breytingar og nýjungar

Að skilgreina nánar hvaða skilyrði þurfi að vera fyrir hendi á innanlandsmarkaði til þess að tollkvótum verði úthlutað og hvernig tollar skuli ákvarðaðir.

Breytingar á lögum og tengd mál

Breyta á tollalögum, nr. 88/2005, nánar tilgreint 12. gr.

Kostnaður og tekjur

Hefur ekki áhrif á fjárhag ríkissjóðs.

Umsagnir (helstu atriði)

Ekki eru gerðar efnislegar athugasemdir við frumvarpið.

Afgreiðsla

Samþykkt með lítilsháttar breytingu.

Aðrar upplýsingar

Ákvæðum þessara laga var síðast breytt í desember 2012 með lögum nr. 160/2012 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, en þar var verið að bregðast við áliti umboðsmanns Alþingis frá 18. júlí 2011, mál nr. 6070/2010, um heimild ráðherra til að leggja á verð- eða magntoll.


Síðast breytt 11.12.2013. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.