Samantekt um þingmál

Stjórn fiskveiða

153. mál á 143. löggjafarþingi.
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Markmið

Að setja kvóta á veiðar á úthafsrækju og á rækjuveiðar við Snæfellsnes.

Helstu breytingar og nýjungar

Settar verða nýjar aflahlutdeildir úthafsrækju þar sem fyrri aflahlutdeildir ráði 70% en veiðireynsla síðustu þriggja ára 30% og að rækjustofninn við Snæfellsnes verði hlutdeildarsettur sérstaklega.

Breytingar á lögum og tengd mál

Brábirgðaákvæði varðar lög um stjórn fiskveiða nr. 116/2006.

Kostnaður og tekjur

Hefur ekki áhrif á fjárhag ríkissjóðs.

Umsagnir (helstu atriði)

Allnokkrar athugasemdir bárust og eru þær flestar samhljóða um að andmæla frumvarpinu.

Afgreiðsla

Gerðar voru verulegar breytingar á frumvarpinu sem meðal annars annars sneru að afla til strandveiða og bóta- og byggðaráðstafana og flutningi í aflamarki. Á upphaflegu frumvarpi voru gerðar þær breytingar að í stað hlutfallstalnanna 70% og 30% kom 50% fyrir hvoru tveggja, aflahlutdeild og veiðireynslu.


Síðast breytt 19.05.2014. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.