Samantekt um þingmál

Svæðisbundin flutningsjöfnun

164. mál á 143. löggjafarþingi.
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Markmið

Að framlengja núgildandi lög fram til ársloka 2020.

Helstu breytingar og nýjungar

Framlenging núgildandi laga ásamt minniháttar orðalagsbreytingum.

Breytingar á lögum og tengd mál

Breyta á lögum nr. 160/2011 um svæðisbundna flutningsjöfnun.

Kostnaður og tekjur

Hefur ekki áhrif á ríkissjóð umfram það sem er í gildandi lögum en skrifstofa opinberra fjármála í fjármála- og efnahagsráðuneytinu gerir verulegar athugasemdir við fyrirkomulag styrkveitinga vegna flutningsjöfnunar.

Umsagnir (helstu atriði)

Engin efnisleg athugasemd barst.

Afgreiðsla

Samþykkt óbreytt.

Aðrar upplýsingar

Byggðakort fyrir Ísland 2007-2013.


Síðast breytt 11.12.2013. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.