Samantekt um þingmál

Tollalög o.fl.

205. mál á 143. löggjafarþingi.
Fjármála- og efnahagsráðherra.

Markmið

Að auðvelda framkvæmd laga.

Helstu breytingar og nýjungar

Heimildir tollstjóra til sekta og eftirlitsgjalda eru hækkaðar og ýmsir vankantar sniðnir af tollalögum. Þá verður lagt skilagjald á einnota umbúðir í Fríhöfninni og heimilað að gjalddagar aðflutningsgjalda verði áfram tveir á ári.

Breytingar á lögum og tengd mál

Breyta á tollalögum nr. 88/2005, lögum um vörugjald nr. 97/1987, lögum um virðisaukaskatt nr. 50/1988 og lögum um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur nr. 52/1989.

Kostnaður og tekjur

Hefur líklega ekki áhrif á ríkissjóð.

Umsagnir (helstu atriði)

Umsagnir jákvæðar og ekki lagðar til efnislegar breytingar.

Afgreiðsla

Samþykkt með minniháttar breytingum.


Síðast breytt 20.12.2013. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.