Samantekt um þingmál

Loftslagsmál

214. mál á 143. löggjafarþingi.
Umhverfis- og auðlindaráðherra.

Markmið

Að lækka verð á losunarheimildum fyrir árið 2014.

Helstu breytingar og nýjungar

Að lækka verð á losunarheimildum árið 2014 þannig að það jafngildi meðalverði losunarheimilda á Evrópska efnahagssvæðinu.

Breytingar á lögum og tengd mál

Breyta á lögum nr. 70/2012 um loftslagsmál.

Kostnaður og tekjur

Rýrir líklega tekjur ríkissjóðs um 2,5 milljónir kr. á árinu 2015.

Umsagnir (helstu atriði)

Engar umsagnir bárust.

Afgreiðsla

Samþykkt óbreytt.

Aðrar upplýsingar

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/29/EB um viðskiptakerfi með losunarheimildir.


Síðast breytt 01.04.2014. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.