Samantekt um þingmál

Geislavarnir

23. mál á 143. löggjafarþingi.
Heilbrigðisráðherra.

Markmið

Heildarendurskoðun laga um geislavarnir vegna áherslubreytinga á alþjóðlegum vettvangi. 

Helstu breytingar og nýjungar

Með frumvarpinu er lögð aukin áhersla á læknisfræðilega notkun geislunar og að ávallt skuli réttlæta notkun geislunar. Lagt er til bann við íblöndun geislavirkra efna við framleiðslu matvæla, fóðurs, leikfanga, skartgripa og snyrtivara. 

Breytingar á lögum og tengd mál

Lög um geislavarnir nr. 44/2002
Frumvarpið er lagt fram í örlítið breyttri mynd frá 141. löggjafarþingi.
  • Endurflutt: Geislavarnir, 561. mál (velferðarráðherra) á 141. þingi (28.01.2013)

Kostnaður og tekjur

Ekki er gert ráð fyrir auknum kostnaði fyrir ríkissjóð. 

Umsagnir (helstu atriði)

Umsagnir bárust frá Geislavörnum ríkisins og Lyfjastofnun. Geislavarnir hvöttu til lögfestingar frumvarpsins en Lyfjastofnun benti á skörun í starfsemi Lyfjastofnunar og Geislavarna varðandi geislavirk lyf.

Afgreiðsla

Frumvarpið varð að lögum með breytingum sem varða réttarfarslega geislun. Lögin taka gildi 1. janúar 2014.

Aðrar upplýsingar

The European Atomic Energy Community (EURATOM).
Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards - Interim Edition General Safety Requirements Part 3 (2011). IAEA
Alþjóðakjarnorkumálastofnunin (IAEA).

Löggjöf á Norðurlöndum
Noregur
Lov om strålevern og bruk av stråling [strålevernloven]. LOV-2000-05-12-36.Síðast breytt 28.11.2013. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.