Samantekt um þingmál

Gjaldskrárlækkanir o.fl.

315. mál á 143. löggjafarþingi.
Fjármála- og efnahagsráðherra.

Markmið

Að lækka nokkur opinber gjöld.

Helstu breytingar og nýjungar

Lækka á álögur á eldsneyti, bíla, áfengi og tóbak ásamt því að gera lítilsháttar lagfæringu á lögum um stimpilgjald.

Breytingar á lögum og tengd mál

Lög um olíugjald og kílómetragjald, nr. 87/2004, lög um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., nr. 29/1993, lög um umhverfis- og auðlindaskatta, nr. 129/2009, lög um gjald af áfengi og tóbaki, nr. 96/1995, og lög um stimpilgjald, nr. 138/2013.

Kostnaður og tekjur

Á ekki að hafa áhrif á nettóstöðu ríkissjóðs.

Umsagnir (helstu atriði)

Fáar og almennt jákvæðar umsagnir.

Afgreiðsla

Samþykkt með minniháttar breytingum.

Aðrar upplýsingar

Ákvörðun ríkisstjórnarinnar 21. desember 2013 um lækkun gjalda var gerð í tengslum við gerð kjarasamnings á almennum vinnumarkaði.


Síðast breytt 19.05.2014. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.