Samantekt um þingmál

Fjármálastöðugleikaráð

426. mál á 143. löggjafarþingi.
Fjármála- og efnahagsráðherra.

Markmið

Að stofna fjármálastöðugleikaráð sem hefur það hlutverk að efla fjármálastöðugleika og sporna við uppsöfnun kerfisáhættu.

Helstu breytingar og nýjungar

Meðal verkefna ráðsins er að móta opinbera stefnu um fjármálastöðugleika, að meta stöðu efnahagsmála og áhættu í fjármálakerfinu og að skilgreina aðgerðir sem eru nauðsynlegar hverju sinni til að varðveita fjármálastöðugleika.

Breytingar á lögum og tengd mál

Um er að ræða ný lög en nefnd um fjármálastöðugleika hefur starfað frá árinu 2010.

Kostnaður og tekjur

Hefur ekki áhrif á ríkissjóð.

Umsagnir (helstu atriði)

Nokkrar umsagnir með jákvæðum athugasemdum.

Afgreiðsla

Samþykkt með minniháttar breytingum.

Aðrar upplýsingar

Drög að frumvarpi um fjármálastöðugleika. Fjármála- og efnhagsráðuneytið, 26. apríl 2013.

Skýrsla atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra um undirbúning lagafrumvarpa um bætta heildarumgjörð laga og reglna um íslenskt fjármálakerfi, 614. mál 141. löggjafarþing,  21. febrúar 2013.

Skýrsla efnahags- og viðskiptaráðherra um framtíðarskipan fjármálakerfisins, 778. mál 140. löggjafarþing, 11. maí 2012.

Samkomulag efnahags- og viðskiptaráðuneytis, forsætisráðuneytis, fjármálaráðuneytis, Fjármálaeftirlits og Seðlabanka Íslands um samráð varðandi fjármálastöðugleika og viðbúnað, 6. júlí 2010.

 Síðast breytt 20.05.2014. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.