Samantekt um þingmál

Slysatryggingar almannatrygginga

402. mál á 144. löggjafarþingi.
Heilbrigðisráðherra.

Markmið

Að tryggja slysatryggðum bætur vegna vinnuslysa og annarra tiltekinna slysa óháð tekjum hins slysatryggða. Frumvarpið er liður í heildarendurskoðun laga um almannatryggingar.

Helstu breytingar og nýjungar

Í frumvarpinu eru gildandi ákvæði almannatryggingalaga um slysatryggingar færð í sérlög án þess að gerðar séu efnisbreytingar á þeim.

Breytingar á lögum og tengd mál

Samhliða frumvarpinu leggur félags- og húsnæðismálaráðherra fram frumvarp til laga um almannatryggingar.

Kostnaður og tekjur

Ekki er gert ráð fyrir auknum kostnaði fyrir ríkissjóð.

Umsagnir (helstu atriði)

Í umsögnum voru gerðar athugasemdir við nokkrar greinar frumvarpsins. Meðal þeirra voru athugasemdir við 5. gr. frumvarpsins sem varðar skilgreiningu á slysi.

Afgreiðsla

Frumvarpið var samþykkt með breytingum á bótaupphæðum og nýjum greinum um samspil og skörun bóta og ákvörðun bóta.


Síðast breytt 01.07.2015. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.