Samantekt um þingmál

Hafnalög

5. mál á 144. löggjafarþingi.
Innanríkisráðherra.

Markmið

Að bregðast við fjárhagsvanda hafna.

Helstu breytingar og nýjungar

Heimilt verður fyrir íslenska ríkið að eiga og reka ferjumannvirki og hafnir sem sinna eingöngu samgöngum milli tveggja eða fleiri áfangastaða. Lagt er til að eigendur hafna geti gert með sér samning um samrekstur einstakra þátta í starfsemi sinni. Styrkhæfum framkvæmdum er skipt í fimm meginflokka. Heimildir ríkissjóðs til að styrkja hafnaframkvæmdir eru rýmkaðar. Í frumvarpinu er ákvæði um skipaafdrep.

Breytingar á lögum og tengd mál

Hafnalög nr. 61/2003.
  • Endurflutt: Hafnalög, 234. mál (innanríkisráðherra) á 143. þingi (11.12.2013)
  • Endurflutt: Hafnalög, 577. mál (innanríkisráðherra) á 141. þingi (11.02.2013)

Kostnaður og tekjur

Ekki er hægt að segja fyrir um aukinn kostnað fyrir ríkissjóð.

Umsagnir (helstu atriði)

Í umsögnum var almennt mælt með samþykkt frumvarpsins, en gerðar voru tillögur um breytingar. Mælt var með að breytingar yrðu gerðar á 17. gr. hafnalaga í þá átt að í stað aflagjalds verði tekið upp magntengt vörugjald af eldisfiski í vinnslu.

Afgreiðsla

Frumvarpið var samþykkt óbreytt.

Aðrar upplýsingar

Fjárhagsleg staða hafna (2008). Reykjavík: Hagfræðistofnun Háskóla Íslands.


Síðast breytt 28.11.2014. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.