Samantekt um þingmál

Þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta

703. mál á 144. löggjafarþingi.
Forsætisráðherra.

Markmið

Að framlengja starfstíma óbyggðanefndar til loka árs 2015 og eyða réttaróvissu um valdheimildir til að þinglýsa eignarheimildum innan þjóðlendna.

Helstu breytingar og nýjungar

Mælt er fyrir um að ráðherra skuli hafa frumkvæði að því að þinglýsa eignarheimildum sem varða þjóðlendur. Lagt er til að náttúrumyndanir og vindorka séu felldar undir leyfisveitingarhlutverk ráðherra auk vatns- og jarðhitaréttinda, náma og jarðefna. Einnig er lagt til að heimildir sveitarfélaga til ráðstöfunar tekna, sem til falla vegna leyfisveitinga sveitarfélaga innan þjóðlendna, verði rýmkaðar og ekki bundnar við þá þjóðlendu þar sem tekjurnar verða til.

Breytingar á lögum og tengd mál

Lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta nr. 58/1998.

Kostnaður og tekjur

Ekki er gert ráð fyrir að frumvarpið leiði til aukins kostnaðar fyrir ríkissjóð.

Umsagnir (helstu atriði)

Í umsögnum kom meðal annars fram að leyfum til nýtingar þyrfti að úthluta með gagnsæjum hætti.

Afgreiðsla

Frumvarpið var samþykkt með minni háttar breytingum.

Aðrar upplýsingar

Óbyggðanefnd


Síðast breytt 29.07.2015. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.