Samantekt um þingmál

Merkingar og upplýsingaskylda varðandi orkunotkun heimilistækja

99. mál á 144. löggjafarþingi.
Iðnaðar- og viðskiptaráðherra.

Markmið

Að innleiða Evróputilskipun.

Helstu breytingar og nýjungar

Gildissvið núgildandi laga er víkkað þannig að þau nái einnig yfir orkutengdar vörur sem notaðar eru í byggingastarfsemi. Eftirlit verður flutt frá Neytendastofu til Mannvirkjastofnunar og valdheimildir skýrðar betur.

Breytingar á lögum og tengd mál

Breyta á lögum um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi orkunotkun heimilistækja o.fl. nr. 72/1994 og eiga lögin að heita: Lög um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi vörur sem tengjast orkunotkun .

Kostnaður og tekjur

Hefur ekki áhrif á ríkissjóð.

Umsagnir (helstu atriði)

Þrjár umsagnir bárust.

Afgreiðsla

Samþykkt með minni háttar breytingum.

Aðrar upplýsingar

Mannvirkjastofnun.

Neytendastofa.

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30 ESB frá 19. maí 2010 um merkingar og staðlaðar vörulýsingar á orkutengdum vörum er greina frá notkun þeirra á orku og öðrum aðföngum (bls. 407).

 Síðast breytt 05.02.2015. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.