Samantekt um þingmál

Náttúruvernd

140. mál á 145. löggjafarþingi.
Umhverfis- og auðlindaráðherra.

Markmið

Að breyta ýmsum umdeildum ákvæðum laga um náttúruvernd sem eiga að taka gildi  15. nóvember næstkomandi en gildistöku laganna var frestað eftir að frumvarp um niðurfellingu þeirra var lagt fram á haustþingi árið 2013.

Helstu breytingar og nýjungar

Helstu breytingartillögur varða ákvæði um varúðarregluna, um almannarétt, utanvegaakstur og kortagrunn, ákvæði um sérstaka vernd og um framandi lífverur. Þá eru breytingar á skilgreiningum, verkaskiptingu stofnana, ferli friðlýsinga o.fl.

Breytingar á lögum og tengd mál

Breyta á lögum um náttúruvernd nr. 60/2013.
  • Skylt mál: Náttúruvernd, 167. mál (umhverfis- og auðlindaráðherra) á 143. þingi (13.11.2013)

Kostnaður og tekjur

Kostnaðarauki ríkissjóðs er minniháttar.

Afgreiðsla

Samþykkt með töluverðum breytingum en merginmarkmiðin eru óbreytt.

Aðrar upplýsingar

Víðtækt samkomulag náðist meðal flokkanna um að afgreiða frumvarpið með breytingum sem gerðar voru, sbr. ummæli þingmanna við 3. umr. og í athugasemdum um atkvæðagreiðslu.

Fjölmiðlaumfjöllun

Stefnir í sögulega sátt um náttúruvernd. RUV.is 10.11.2015.


Síðast breytt 16.11.2015. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.