Samantekt um þingmál

Tekjuskattur o.fl.

172. mál á 145. löggjafarþingi.
Fjármála- og efnahagsráðherra.

Markmið

Að greiða fyrir gerð nauðasamninga fallinna fjármálafyrirtækja.

Helstu breytingar og nýjungar

Breytingarnar varða skattlagningu vaxta vegna skuldabréfa, afmörkun skattskyldu og ákvæði er varða samþykki kröfuhafa nauðasamninga, sbr. lög um stöðugleikaskatt nr. 60/2015.

Breytingar á lögum og tengd mál

Breyta á lögum um tekjuskatt nr. 90/2003, lögum um sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki nr. 155/2010 og lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002.
  • Skylt mál: Seðlabanki Íslands, 420. mál (fjármála- og efnahagsráðherra) á 145. þingi (11.12.2015)

Kostnaður og tekjur

Hefur líklega ekki áhrif á ríkissjóð en ef svo er þá eru þau óveruleg.

Umsagnir (helstu atriði)

Umsagnir voru jákvæðar en bent var á nokkur atriði sem betur mættu fara og var brugðist við þeim flestum.

Afgreiðsla

Samþykkt með nokkrum breytingum sem styrkja megintilgang laganna, þ. á m. var samþykkt breyting á lögum um stöðugleikaskatt nr. 60/2015 (2. gr.), sem eru IV. kafli laganna.


Síðast breytt 09.11.2015. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.