Samantekt um þingmál

Vátryggingastarfsemi

396. mál á 145. löggjafarþingi.
Fjármála- og efnahagsráðherra.

Markmið

Að auka vernd vátryggingartaka og vátryggðra og tryggja stöðugleika á fjármálamarkaði.

Helstu breytingar og nýjungar

Helstu breytingar varða fjárhagslegan styrk vátryggingafélaga (gjaldþolskröfur) og auknar kröfur um stjórnarhætti. Frumvarpið er byggt á tilskipun um stofnun og starfrækslu vátryggingafélaga.

Breytingar á lögum og tengd mál

Um er að ræða ný lög sem eiga að taka gildi 1. mars 2016 og leysa af hólmi gildandi lög nr. 56/2010 um vátryggingastarfsemi.

Kostnaður og tekjur

Hefur ekki áhrif á ríkissjóð.

Afgreiðsla

Samþykkt með töluverðum orðalagsbreytingum til áréttingar. Lögin taka gildi 1. október 2016.

Aðrar upplýsingar

Tilskipun 2009/138/EB, (" Solvency II") um stofnun og starfrækslu vátryggingafélaga, ásamt breytingum á þeirri tilskipun, tilskipun 2014/51/ESB (" Omnibus II"). 


Síðast breytt 14.09.2016. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.