Samantekt um þingmál

Málefni aldraðra o.fl.

398. mál á 145. löggjafarþingi.
Heilbrigðisráðherra.

Markmið

Að auka heimildir sjúkratryggingastofnunar til samningsgerðar um þjónustu í rýmum fyrir aldraða og einfalda um leið stjórnsýslu í samskiptum við stofnanir fyrir aldraða.

Helstu breytingar og nýjungar

Heimild ráðherra til að ákveða daggjöld í dvalarrýmum með reglugerð fellur niður.
Lagt er til að ráðherra fái heimild til að setja reglugerð og sjúkratryggingastofnun gjaldskrá um endurgjald fyrir veitta þjónustu stofnana ef ekki er til samningur á milli aðila.
Einnig er lagt til að greiðsluþátttaka heimilismanna, sem eru yngri en 67 ára, í hjúkrunarrýmum verði með sama hætti og þeirra sem eru eldri en 67 ára.

Breytingar á lögum og tengd mál

Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999.
Lög um almannatryggingar nr. 100/2007.
Lög um sjúkratryggingar nr. 112/2008.

Kostnaður og tekjur

Ekki er gert ráð fyrir auknum kostnaði fyrir ríkissjóð.

Afgreiðsla

Frumvarpið var samþykkt með minni háttar breytingum.

Aðrar upplýsingar

Dvalarheimili aldraðra : rekstur og starfsemi 2006–11. Ríkisendurskoðun, 2012.


Síðast breytt 21.12.2015. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.