Samantekt um þingmál

Lögreglulög

658. mál á 145. löggjafarþingi.
Innanríkisráðherra.

Markmið

Að setja reglur um meðferð kærumála og kvartana á hendur starfsmönnum lögreglu vegna starfa þeirra og huga að réttindum lögreglumanna í starfi.  

Helstu breytingar og nýjungar

Lagt er til að skipuð verði þriggja manna stjórnsýslunefnd sem hafi eftirlit með störfum lögreglu. Einnig er lagt til að við embætti ríkislögreglustjóra verði starfrækt innra eftirlit með störfum lögreglu. 

Breytingar á lögum og tengd mál

Lögreglulög nr. 90/1996 .

Kostnaður og tekjur

Verði frumvarpið óbreytt að lögum er gert ráð fyrir að kostn­aður ríkissjóðs umfram gildandi fjárlög 2016 muni aukast um 19,5 milljónir kr. árið 2017 og árlega eftir það um 18,8 milljónir kr. 

Afgreiðsla

Frumvarpið var samþykkt með lítilsháttar breytingum.

Aðrar upplýsingar

Löggjöf og stofnanir á Norðurlöndum.

Danmörk
Bekendtgørelse af lov om rettens pleje LBK nr 1255 af 16/11/2015.
Sjá 1019. og 1020. gr.
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden).

Noregur
Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) LOV-1981-05-22-25.
Sjá 59. gr. a og 67. gr.
Spesialenheten for politisaker.

Svíþjóð
Förordning (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten.
Sjá 34. gr. 49. gr.
Avdelningen för särskilda utredningar.

Finnland
Förundersökningslag 22.7.2011/805.
Sjá 2. kafla, grein 4.
Förvaltningslag 6.6.2003/434.
Polisförvaltningslag 14.2.1992/110.
Den interna övervakningen av polisen.Síðast breytt 02.06.2016. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.