Samantekt um þingmál

Opinber innkaup

665. mál á 145. löggjafarþingi.
Fjármála- og efnahagsráðherra.

Markmið

Að innleiða ESB-tilskipun um opinber innkaup.

Helstu breytingar og nýjungar

Helstu breytingar felast í að einfalda núgildandi reglur, auka sveigjanleika í framkvæmd innkaupa og gera innkaupin skilvirkari, þá á að tryggja gagnsæi, jafnt aðgengi og auka samkeppni. 

Breytingar á lögum og tengd mál

Um er að ræða ný lög og við gildistöku þeirra falla úr gildi lög um opinber innkaup nr. 84/2007, með nokkrum tímabundnum undantekningum.

Kostnaður og tekjur

Hefur ekki áhrif á ríkissjóð.

Afgreiðsla

Samþykkt með lítilsháttar breytingum.

Aðrar upplýsingar


Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/24/ESB um innkaup opinberra aðila á vörum, verkum og þjónustu.
Tilskipun 2014/25/ESB sem varðar innkaup stofnana sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og fjarskipti. 
Tilskipun 2014/23/ESB sem varðar samræmdar reglur um gerð sérleyfissamninga.Síðast breytt 11.10.2016. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.