Samantekt um þingmál

Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð

818. mál á 145. löggjafarþingi.
Fjármála- og efnahagsráðherra.

Markmið

Að auðvelda fyrstu íbúðakaup með notkun skattfrjáls séreignarsparnaðar.

Helstu breytingar og nýjungar

Heimilt verður að nota séreignarsparnað skattfrjálst til kaupa á fyrstu íbúð í allt að tíu ár.

Breytingar á lögum og tengd mál

Um er að ræða ný lög en gera þarf lítilsháttar breytingar á lögum um tekjuskatt nr. 90/2003 og lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997.

Kostnaður og tekjur

Útgjöld ríkissjóðs vegna aðgerðanna munu aukast um rúmlega 200 milljónir á árinu 2017 og líklega um 1,5-2,0 milljarða á árunum 2017-2019. Tekjuhliðin er óljós þegar til langs tíma er litið. 

Afgreiðsla

Samþykkt með lítilháttar breytingum. Sú veigamesta er að einstaklingur sem nýtir sér úrræðið þarf einungis að eiga 30% í íbúðinni, í stað 50% eins og áskilið var í frumvarpinu.

Aðrar upplýsingar

Kaup á fyrstu fasteign auðvelduð. Kynningarefni fjármála- og efnahagsráðuneytis 15. ágúst 2016.


Síðast breytt 13.10.2016. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.