Samantekt um þingmál

Evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði

217. mál á 146. löggjafarþingi.
Fjármála- og efnahagsráðherra.

Markmið

Að lögfesta evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði. Eftirlitskerfinu er ætlað að vernda hagsmuni almennings og fjármálamarkaðarins með því að stuðla að stöðugleika og heilbrigði fjármálakerfisins á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins.

Helstu breytingar og nýjungar

Lagt er til að tekin verði upp stofnanaumgjörð hins evrópska eftirlitskerfis og að Fjármálaeftirlitið og Eftirlitsstofnun EFTA annist eftirlit með lögunum. Að auki er kveðið á um upplýsingagjöf til evrópskra eftirlitsstofnana sem og til stofnana innan Evrópska efnahagssvæðisins.

Breytingar á lögum og tengd mál

Um er að ræða ný lög, en með gildistöku laganna verða breytingar á lögum um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, nr. 87/1998 og lögum um Seðlabanka Íslands, nr. 36/2001.

Kostnaður og tekjur

Gert er ráð fyrir litlum eða óverulegum kostnaði fyrir ríkissjóð.

Afgreiðsla

Frumvarpið var ekki samþykkt óbreytt. Auk lítils háttar breytinga var á seinni stigum máls lögð til tillaga um breytingu á lögum um Seðlabanka Íslands, nr. 36/2001, sambærileg tillögu um breytingu á lögum um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, nr. 87/1998, sem var að finna í frumvarpinu.

Aðrar upplýsingar

Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (evrópskar reglur um fjármálaeftirlit). Síðast breytt 15.09.2017. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.