Samantekt um þingmál

Vátryggingasamstæður

400. mál á 146. löggjafarþingi.
Fjármála- og efnahagsráðherra.

Markmið

Að vernda hagsmuni vátryggingartaka og vátryggðra.

Helstu breytingar og nýjungar

Lagt er til að Fjármálaeftirlitið og önnur viðeigandi eftirlitsstjórnvöld hafi eftirlit með vátryggingasamstæðum, gjaldþolsstöðu þeirra og öðrum þáttum. Einnig er lagt til að birtar skuli opinberlega skýrslur um gjaldþol og fjárhagslega stöðu vátryggingasamstæðna og upplýsingar um uppbyggingu, stjórnarhætti og stjórnkerfi þeirra.

Breytingar á lögum og tengd mál

Um er að ræða ný lög.

Kostnaður og tekjur

Hvorki er gert ráð fyrir að frumvarpið muni hafa teljandi áhrif á skatttekjur ríkissjóðs af vátryggingasamstæðum né á rekstrargjöld í þessum málaflokki. Ekki verður séð að það muni hafa áhrif á afkomu ríkissjóðs.

Afgreiðsla

Frumvarpið var samþykkt með lítils háttar breytingum.

Aðrar upplýsingar

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB um stofnun og rekstur fyrirtækja á sviði vátrygginga og endurtrygginga („Solvency II“-tilskipunin) ásamt breytingum með tilskipun 2014/51/ESB.Síðast breytt 04.01.2018. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.