Samantekt um þingmál

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

6. mál á 146. löggjafarþingi.
Fjármála- og efnahagsráðherra.

Markmið

Að samræma lífeyriskerfi opinberra starfsmanna og starfsmanna á almennum markaði.

Helstu breytingar og nýjungar

Ávinnsla lífeyrisréttinda verður aldurstengd og lífeyrisaldur hækkaður í 67 ár. Lagt er til að ríkissjóður greiði framlag, lífeyrisauka og leggi fjármagn í sérstakan varúðarsjóð. Ríkissjóður ábyrgist óbreytt réttindi lífeyrisþega og sjóðfélaga sem orðnir eru 60 ára fyrir gildistöku nýrra samþykkta. Engar breytingar verða á B-deild lífeyrissjóðsins.

Breytingar á lögum og tengd mál

Breyta á lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins nr.  1/1997.

Kostnaður og tekjur

Á 145. þingi var reiknað með að heildarkostnaður hins opinbera væri um 130 milljarðar króna og þar af legði ríkissjóður til um 120 milljarða. Reiknað er með um 25,9 milljarða króna hækkun á því framlagi í þessu frumvarpi.

Afgreiðsla

Frumvarpið var samþykkt með lítils háttar breytingum.

Aðrar upplýsingar

Samkomulag um nýtt sjálfbært lífeyriskerfi
Sátt um sjálfbært lífeyriskerfi, kynningarefni samningsaðila. Fjármála- og efnahagsráðuneytið 19. sept. 2016. 
Samræmt og sveigjanlegra lífeyriskerfi til framtíðar. Fréttatilkynning fjármála- og efnahagsráðuneytis 19. sept. 2016.


Síðast breytt 02.01.2017. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.