Samantekt um þingmál

Fjárlög 2018

1. mál á 148. löggjafarþingi.
Fjármála- og efnahagsráðherra.

Markmið

Að sýna áætlanir um tekjur og gjöld ríkissjóðs fyrir hvert það ár sem í hönd fer og leita heimilda til hvers konar fjárráðstafana, svo sem lántöku og ríkisábyrgða og heimilda til að kaupa og selja fasteignir.

Helstu breytingar og nýjungar

Lögð eru til aukin rekstrarframlög til heilbrigðismála, þar af aukin framlög til styrkingar á rekstri sjúkrahúsa og heilsugæslu, auknar niðurgreiðslur á tannlæknakostnaði aldraðra og öryrkja og aukin framlög til lyfjakaupa. Gert er ráð fyrir auknum útgjöldum vegna hækkunar barnabóta og fæðingarorlofsgreiðslna sem og vegna hækkunar á frítekjumarki ellilífeyrisþega. Að auki eru lögð til aukin framlög til framhaldsskóla og háskóla og ýmissa verkefna á sviði samgöngu-, fjarskipta- og umhverfismála.

Breytingar á lögum og tengd mál

Gera þarf breytingar á ýmsum lögum vegna tekjuhliðar og gjaldahliðar frumvarpsins.

Kostnaður og tekjur

Áætlað er að tekjur fyrir árið 2018 verði 840,4 milljarðar króna og útgjöld eru áætluð 805,2 milljarðar króna.

Afgreiðsla

Frumvarpið varð að lögum með þeim breytingum að heildartekjur fyrir árið 2018 eru áætlaðar 840,1 milljarður króna en gjöld um 807,3 milljarðar króna.

Aðrar upplýsingar

Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Frétt og kynningarefni 14.12.2017.

Fjárlög fyrir árið 2018. Safn upplýsinga vegna fjárlaga fyrir árið 2018.

Rekstur og eignir ríkisins. Upplýsingavefur um rekstur og eignir ríkisins.

 

Fjársýsla ríkisins

Ríkisreikningur. Rafrænar útgáfur ríkisreikninga.

Ríkisreikningur. Sundurliðun á tekjum og gjöldum ríkisins frá árinu 2004 til dagsins í dag.

 

Hagstofan

Fjármál hins opinbera. Útgáfur, talnaefni, fréttatilkynningar.

Efnahagur. Hér er hægt að sækja sögulegar, tölulegar upplýsingar um: fjármál hins opinbera, þjóðhagsreikninga, þjóðhagsspá, utanríkisverslun og verðlag.

 

Seðlabanki Íslands

Fjármálastöðugleiki.

Hagtölur. Seðlabankinn annast skipulega öflun, skráningu og úrvinnslu tölfræðilegra gagna.

Hagvísar Seðlabanka Íslands. Yfirlit efnahagsmála og safn hagvísa.

 

Fjölmiðlaumfjöllun

Fréttavefir um fjárlagafrumvarpið

mbl.is

ruv.is

visir.isSíðast breytt 02.01.2018. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.