Samantekt um þingmál

Málefni fatlaðs fólks og aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum

28. mál á 148. löggjafarþingi.
Stjórnarfrumvarp. Félags- og jafnréttismálaráðherra.

Markmið

Að tryggja að ekki verði rof á samningum þeirra sem taka þátt í tilraunaverkefninu um notendastýrða persónulega aðstoð (NPA).

Helstu breytingar og nýjungar

Lagt er til að gildistími tveggja bráðabirgðaákvæða vegna tilraunaverkefnisins verði framlengdur þar til lögfest hafa verið ákvæði sem festi þjónustuna í sessi, þó ekki lengur en til ársloka 2018.

Breytingar á lögum og tengd mál

Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992.

Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980.

Kostnaður og tekjur

Í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2018 er gert ráð fyrir 286 millj. kr. fjárheimild til samninga um NPA. Fjárheimildin er aukin um 70 millj. kr. frá árinu 2017 í því skyni að unnt verði að fjölga samningum um 25 eða úr 55 samningum í 80 samninga. Ríkissjóður greiðir 25% af útgjöldum vegna NPA á móti 75% hlutdeild sveitarfélaga. Þannig er gert ráð fyrir að heildarútgjöld vegna NPA verði tæpar 1.150 millj. kr. og útgjöld sveitarfélaga því rúmar 850 millj. kr.

Afgreiðsla

Samþykkt óbreytt.


Síðast breytt 29.12.2017. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.