Samantekt um þingmál

Útlendingar

7. mál á 148. löggjafarþingi.
Dómsmálaráðherra.

Markmið

Að heimilt verði að veita iðnnemum dvalarleyfi á Íslandi á meðan þeir eru í námi.

Helstu breytingar og nýjungar

Lagt er til að heimilað sé að veita útlendingum dvalarleyfi hér á landi vegna iðnnáms eða annars viðurkennds starfsnáms á framhaldsskólastigi. Til samræmis við þetta er lagt til að hugtakið nám sé endurskilgreint í lögunum.

Breytingar á lögum og tengd mál

Lög um útlendinga, nr. 80/2016.

Kostnaður og tekjur

Gert er ráð fyrir litlum sem engum kostnaði fyrir ríkissjóð.

Afgreiðsla

Samþykkt óbreytt.


Síðast breytt 27.12.2017. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.